Strona głównaKalendariaRocznicowy przegląd prasy 1933-2003

Rocznicowy przegląd prasy 1933-2003

 

 

Małgorzata Sokołowska

ROCZNICOWY PRZEGLĄD PRASY 1933-2003

 

 

1933

Nowy komisarz rządu w Gdyni

Z Warszawy donoszą, iż naczelnik wydziału i wicewojewoda w Stanisławowie Franciszek Sokół mianowany został komisarzem rządu w Gdyni. Dotychczasowy komisarz rządu p. Seweryn Czerwiński mianowany został wicewojewodą w Stanisławowie.

Dziennik Gdyński, 27.01.1933

 

Marynarka Wojenna w wojnie polsko-sowieckiej

10 lutego br. w dzień rocznicy odzyskania wybrzeża morskiego Polska Marynarka Wojenna obchodzi doroczne swoje święto. Szczupłym jest skład naszej siły zbrojnej na morzu, dużo jeszcze trzeba uzupełnić by stanęła ona na wysokości swojego zadania – obrony naszych interesów na morzu, a jednak przypomnijmy sobie, że w ciężkich zmaganiach ze wschodnim najeźdźcą w roku 1920 skład naszej marynarki był jeszcze szczuplejszy, mimo to brała ona czynny udział w odparciu wroga – na rzekach i w szeregach armii lądowej.

Dziennik Gdyński, 10.02.1933

 

Pojemność składowa portu gdyńskiego

Port gdyński w chwili obecnej posiada 21 różnych składów i magazynów o ogólnej powierzchni składowej 120.788 m kw.[…] Do tego dochodzi chłodnia portowa o pojemności 700 wagonów i chłodnia rybna o pojemności 200 wagonów, wreszcie zbiorniki na melasą o pojemności po 14.800 ton.

Dziennik Gdyński, 14.02.1933

 

Gdynia jako port śledziowy

Ministerstwo Przemysłu i Handlu komunikuje, że firma Morski Instytut Rybacki, która wydzierżawia i eksploatuje chłodnię hale i Składy Rybne w Gdyni, uzyskała z Ministerstwa Skarbu koncesję na posiadanie wolnocłowych składów tranzytowych dla śledzi solonych.

Dziennik Gdyński, 23.02.1933

„Wielka Gdynia”

W związku z rozbudową Gdyni przyłączono do miasta Gdyni z dniem 1.04. br. gminę Obłuże i enklawę Chylonię z powiatu morskiego. W najbliższej przyszłości wcielone zostaną z tegoż powiatu: Cisowa, Orłowo Morskie, Kolibki, Mały Kack i Redłowo.

Dziennik Gdyński, 19.03.1933

Pierwsza w porcie gdyńskim dojrzewalnia bananów

Założona przed kilkoma miesiącami firma importowa owoców, uruchomiła w tych dniach pierwszą w porcie dojrzewalnię bananów. Transporty zielonych bananów, które obecnie przychodzą do Gdyni co tydzień. poddawane są procesowi dojrzewania i następnie wysyłane na rynek wewnętrzny. […] Dotychczas do Polski były importowane banany, które poddawano dojrzewaniu w Kopenhadze albo w Szwecji.

Dziennik Gdyński, 2.04.1933

 

Telefony automatyczne w okręgu Gdyni

Zautomatyzowanie okręgu gdyńskiego, otwarcie nowych central automatycznych w Gdyni, Oksywiu i Orłowie Morskim, a 1 sierpnia w Chyloni – da mieszkańcom nowoczesną, wygodną, czynną przez całą dobę komunikację telefoniczną.

Dziennik Gdyński, 12.05.1933

 

Otwarcie Hotelu Morskiego

W ub. sobotę odbyło się otwarcie Hotelu Morskiego przy Kamiennej Górze (na miejscu dawniejszej „Oazy”). Budynek hotelu został gruntownie odnowiony tak wewnątrz jak i zewnątrz. […] Właścicielami nowego lokalu są pp. Zygmunt Musiał i Jan Łuczyk z Bydgoszczy.

Dziennik Gdyński, 8.06.1933

 

Poświęcenie przystani Yacht Klubu

W basenie Prezydenta przy nabrzeżu Wilsona odbyło się wczoraj poświęcenie przystani i podniesienie bandery oddziału morskiego oficerskiego Yacht Klubu. W uroczystości wzięli m.in. udział kontradmirała Unrug, dowódca floty wojennej, dyrektor Urzędu Morskiego inż. Łęgowski, wicekomisarz rządu inż. Szaniawski, komendant portu handlowego kom. Kański.

Dziennik Gdyński, 13.06.1933

 

Obchód Święta Morza w Gdyni

Przemówienie ks. biskupa Okoniewskiego wygłoszone podczas uroczystego nabożeństwa: […] Dał nam Bóg w dobroci swojej morze, dał nam przepiękny warsztat pracy, rozkaz mnożenia dobytku narodowego. Idźcie, tak każe Bóg, niech okręty, załoga polska głoszą prawo narodu polskiego do bytu, jego wolę niezłomną do życia. […]Jezu, pobłogosław Gdyni.

Około godz. 8 rano na molo Wilsona napływać zaczęły formacje wojskowe, oddziały przysposobienia wojskowego i delegacje społeczne z transparentami, sztandarami. […]Przed pięknie udekorowanym ołtarzem polowym rozpoczęła się msza święta, którą celebrował ks. biskup Okoniewski w asyście duchowieństwa. Obok ołtarza, na wzniesieniu zajęli miejsca minister przemysłu i handlu Zarzycki, komisarz generalny RP w Gdańsku minister Papee, komisarz rządy w Gdyni Sokół, dowódca floty wojennej kontradmirał Unrug.

Po poświęceniu morza i odśpiewaniu „Boże coś Polskę” rozpoczęły się przemówienia, […] po czym odbyła się defilada marynarki wojennej, wojska i oddziałów WP oraz przybyłych na uroczystości delegacji z całej Polski. […] Nadzwyczajny entuzjazm wzbudził widok kilku tysięcy gdańszczan maszerujących na czele pochodu. […]

Dziennik Gdyński, 1.07.1933

 

Podniosła uroczystość w firmie „Polskarob”

Firma Polskarob należąca do koncernu Robór w Katowicach obchodziła znamienny jubileusz. W tym dniu Polskarob załadowała 10-milionową tonę węgla eksportowanego z Gdyni. […] Obecni byli: komisarz rządu Sokół, dyr. Urzędu Morskiego inż. Łęgowski, komendant portu komandor Kański, nacz. dyr. „Robura” b. wojewoda pomorski Wachowiak, dyr. Izby Przemysłowo-Handlowej Krupski i dyr. Polskarob p. Korzon. […] Uroczystości poświęcenia 10-milionowej tony zakończyły się przejażdżką „Robór 5”, na którym odbyło się przyjęcie dla zaproszonych gości.

Dziennik Gdyński, 1.08.1933

 

Ukończenie wiaduktu nr 4 i otwarcie ruchu na ul. Mostowej

Dnia 12 bm. nastąpiło otwarcie ruchu kołowego na ul. Mostowej – głównej arterii komunikacyjnej między miastem a portem – przez nowo wybudowany wiadukt – nad torami kolejowymi, wiodącym na molo węglowe. Wiadukt żelazno-betonowy wybudowany został w formie łuku 2-przegubowego z podwyższoną jezdnią wg projektu inż. Jeskiego. Rozpiętość wiaduktu wynosi 62m przy szerokości jezdni 7,5m. Jest to drugi w Polsce żelbetowy wiadukt pod względem rozpiętości. […] Budowę wykonywała początkowo firma Tri, a następnie Koncern dla Rozbudowy Portu Gdyni (firma F. Skąpski i firma Wolski i Wiśniewski Inż. )

Dziennik Gdyński, 13.08.1933

 

Zebranie Związku Towarzystw w Gdyni

Uczczenie pamięci śp. ks. Wojciecha Surmana

Uroczystość ku czci Króla Jana III Sobieskiego

Uroczystości ZO PP ku czci śp. Żwirki i Wigury

Obecni w głębokim skupieniu uczcili pamięć zmarłego przez powstanie, następnie uchwalili przez aklamację zwrócić się do p. komisarza rządu z prośbą, ażeby ulicę obok kościoła Najświętszej Rodziny na Grabówku nazwać w uznaniu dla pracy Zmarłego – ulicą Księdza Wojciecha Surmana.

Inauguracja uroczystości ku czci Króla Jana III Sobieskiego nastąpi przez uroczyste nabożeństwo w dniu 12 maja. […] Zebrani wyrazili życzenie, aby również na jednej z reprezentacyjnych ulic młodzież zapoczątkowała sadzenie alei ku czci wielkiego króla.

Dziennik Gdyński, 29.08.1933

 

Pierwsza egzekucja w Gdyni

Dziś nastąpiło stracenie szpiega Manatha. W dniu wczorajszym odbyła się rozprawa sądowa przy zamkniętych drzwiach przeciwko Józefowi Benedyktowi Manuthowi, monterowi w porcie wojennym w Gdyni, lat 29, zamieszkałego w Wejherowie, oskarżonego o zbrodnię szpiegostwa na rzecz jednego z państw ościennych. Wczorajszej rozprawie przewodniczył sędzia Heidrich. […] O godz. 17.30 zapadł wyrok skazujący na karę śmierci przez powieszenie. Obrońca zwrócił się telegraficznie do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą o ułaskawienie skazanego. […] O godz. 20.05 nadszedł telegram z Warszawy, z odmowną odpowiedzią pana Prezydenta. Wobec tego rozpoczęto przygotowania do wykonania wyroku. Dziś rano przygotowano szubienicę w lesie witomińskim obok śmieciarni. […] Skazaniec przyjął sakramenta św. z rąk ks. Piątkowskiego, który przygotował go na śmierć. Egzekucję wykonał przybyły z Warszawy kat Braun o godz. 10.15.

Dziennik Gdyński, 10.09.1933

 

Obchód 250-lecia odsieczy wiedeńskiej

Po nabożeństwie w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa odbyła się defilada, którą przyjął kontradmirał Unrug. Wzięły w niej udział liczne tutejsze organizacje ze sztandarami. Najliczniej reprezentowane były szkoły.

Po defiladzie odbyła się przy muszli na Kamiennej Górze akademia. […]

Dziennik Gdyński, 26.09.1933

 

Poświęcenie Oddziału Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych

Po raz pierwszy w Gdyni po wielu, wielu stuleciach tradycja starosłowiańskich postrzyżyn odbyła się podczas poświęcenia oddziału PSSP. […] P. Gulgowska przybrana w strój kaszubski, wskrzesicielka ruchu ludowej sztuki kaszubskiej, wprowadziła na salę pacholę o długich płowych włosach, oddając je w ręce komisarza rządu p. Sokoła, który dokonał postrzyżyn oraz w imieniu p. wojewody Kirtiklisa i własnym złożył życzenia na ręce kierownika szkoły p. Szczeblewskiego. Następnie dwóch rybaków kaszubskich Główczewski i Kos w charakterystycznych strojach rybackich podeszło do pacholęcia, przystrzygło mu włosa i językiem kaszubskim dali wyraz swym uczuciom, że w ich Gdyni, która do niedawna była ubogą wioską, dzisiaj tak mocno i tak pięknie tętni szerokie życie i powstaje szkoła, której zadaniem jest kultywowanie pięknego regionalizmu Kaszub.

Dziennik Gdyński, 29.10.1933

 

Dziś obchód Święta 15-lecia Niepodległości

Miasto przybrało od samego rana odświętny wygląd. Z wielu okien powiewały chorągwie narodowe. W oknach wystawowych wielu kupców wystawiło obrazy Prezydenta Rzplitej i Marszałka Józefa Piłsudskiego, przybrane w chorągiewki i zieleń.

Dziennik Gdyński, 12.11.1933

 

TBO

Te trzy litery znaczą na terenie Gdyni instytucję pracującą od niespełna roku nad podniesieniem rozwoju miasta, a w szczególności nad rozwiązaniem kwestii budownictwa mieszkaniowego. Instytucja ta została specjalnie dla tego celu stworzona przez Gdynię. Dysponuje ona olbrzymimi terenami, które otrzymała bądź od miasta, bądź też od Skarbu Państwa. […] TBO dokonało całego szeregu prac. […] Chcąc uprzystępnić jak najszerszemu ogółowi posiadanie własnych domków rodzinnych i wyzwolenia pracowniczego świata od haraczu komorniczego. W tym celu skalkulowano tak ceny domków wraz z parcelami, aby czynsze za nie płacone nie przewyższały norm najniższego komornego za takie samo mieszkanie. […] Oprócz domków drewnianych TBO buduje domki murowane bliźniacze i wolnostojące w Redłowie i Witominie. […] Jak się dowiadujemy, część jeszcze niewykończonych domków została już przez świat pracowniczy zamówiona. […]

Dziennik Gdyński, 8.12.1933

 

Z wczorajszych wielkich uroczystości

[…] O godz. 10.15 przybył z Warszawy specjalny pociąg z przedstawicielami rządu, sfer gospodarczych i prasy. Wśród przybyłych znajdowali się m.in.: minister przemysłu i handlu Ferdynand Zarzycki oraz ministrowie: Beck, Kaliński, Nakoniecznikow-Kukłowski i Zawadzki, minister Papee, gen. Orlicz-Dreszer i inni.

Dyrektor Urzędu Morskiego inż. Łęgowski wygłosił przemówienie, w którym  scharakteryzował historię portu gdyńskiego i jego rozwój. […] Następnie zabrał głos dyr. Rummel w imieniu sfer gospodarczych, które ufundowały w nowowybudowanym dworcu płaskorzeźby Prezydenta Rzplitej, Marszałka Piłsudskiego oraz tablicę pamiątkową.

Minister Zarzycki dokonał przecięcia wstęgi, po czym orkiestra zagrała hymn narodowy. […] Po przemówieniu ks. biskup Okoniewski dokonał poświęcenia Dworca Morskiego i portu.

[…]O godz. 15 odbyła się podniosła uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci Stefana Żeromskiego na domu p. Hebla przy ul. Świętojańskiej, tablicę tę ufundowali dziennikarze gdyńscy.

Dziennik Gdyński, 10.12.1933

 

O sprowadzenie zwłok Derdowskiego do Gdyni

Odbyło się w Komisariacie Rządu posiedzenie informacyjne w sprawie sprowadzenia do Ojczyzny zwłok wielkiego poety Ziemi Kaszubskiej Hieronima Derdowskiego, który zmarł 13 sierpnia 1902 roku w miasteczku kaszubskim Winona w stanie Minnessota w Ameryce Północnej, nie doczekawszy się Polski niepodległej. […]

Dziennik Gdyński,24.12.1933

1953

 

Ludzie Wybrzeża sercem i pracą składają hołd Józefowi Stalinowi

Portowcy i marynarze gdyńskiego portu wzmogą czujność, z całych sił będą walczyć o socjalizm. Bolesna wieść uderzyła ich jak grom. Jak wyrazić swój żal? jak oddać ten dojmujący ból z powodu śmierci najdroższego na świecie człowieka, Nauczyciela, Opiekuna i Wodza ludzi pracy na całym świecie? Jak uczcić pamięć Przyjaciela i Wyzwoliciela narodu polskiego? […] „My członkowie brygady 73 zobowiązujemy się wzmocnić naszą czujność, z całych sił walczyć o budowę socjalizmu”.

Głos Wybrzeża 7,8.03.1953

 

Legenda przedwrześniowej Gdyni

„Cudownym miastem” nazwał przedwrześniową Gdynię ówczesny sanacyjny wicepremier Kwiatkowski. Inni mówili o niej, że jest „naszym oknem na świat”, że jest „płucami Polski”. […] Gdynia była cudownym miastem dla różnego rodzaju kapitalistycznych aferzystów, spekulantów i kombinatorów. Dla mas pracujących była ona miastem tragicznym, miastem bezprzykładnej nędzy, poniewierki, brutalnego wyzysku.

Głos Wybrzeża, 23.03.1953

 

O budownictwie starego Gdańska i nowej Gdyni

mówić będą architekci Wybrzeża na krajowej naradzie w Warszawie.  Architekci Wybrzeża przygotowując się do Krajowej Narady Architektów, omawiali w szeregu dyskusji sprawy dla Wybrzeża specjalnie pilne. Są to m.in.: architektura nowego, socjalistycznego Gdańska, przeobrażenie Gdyni, miasta powstałego na niezdrowych podstawach kapitalistycznych, w miasto odpowiadające socjalistycznym potrzebom wszystkich jej mieszkańców.

Dziennik Bałtycki, 13.04.1953

 

1 maja na Wybrzeżu

W pochodzie 1-majowym w Gdyni udział wzięło 80 tys. osób. […] Sprężystym krokiem, z uśmiechem na ustach, w różnobarwnych dresach maszerują sportowcy gdyńscy. Burzą oklasków witają mieszkańcy Gdyni młodych chłopców i dziewczęta skandujących słowa: Pokój-Bierut-Pokój-Bierut! ? […]Niech żyje ukochany Wódz narodu polskiego, wierny uczeń Stalina, Bolesław Bierut – wołały kobiety z „Polcargo” […] Okrzykami: Niech żyje Związek Radziecki, niech żyje Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego – witano marynarzy radzieckich ze statków, które w tym dniu stały na redzie portu gdyńskiego. […]

Głos Wybrzeża,  2.05.1953

 

Rozpoczęto zalesianie Kamiennej Góry w Gdyni

W kwietniu br. rozpoczęto w Gdyni zalesianie Kamiennej Góry jako przyszłego parku leśnego. W pracy udział wzięła młodzież szkolna. […] Na obszarze przeszło 2 ha położonym od strony ul. Sienkiewicza i Placu Grunwaldzkiego, zasadzili 13 000
sadzonek leśnych.

Głos Wybrzeża, 7.05.1953

 

Stoczniowcy sprowadzają się do bloków przy ul. Warszawskiej i Nowogrodzkiej

Na błękicie nieba ostro rysują się kontury błyszczących czerwienią świeżej cegły bloków. […]Cztery bloki są już zamieszkałe, jeden oddany został do użytku w roku ubiegłym a trzy – w roku bieżącym. Budowa trzech dalszych jest w stanie dużego zaawansowania a 2 znajdują się w fazie robót wstępnych.

Głos Wybrzeża, 21.06.1953

 

Wielki dzień Ludowej Marynarki Wojennej

Na zawsze pozostanie w pamięci naszych ludowych marynarzy ta słoneczna czerwcowa niedziela – „Dzień Marynarki Wojennej” – dzień ich wielkiego dorocznego święta. Chwile szczególnego wzruszenia przeżywały załogi polskich okrętów. Odwiedził naszych marynarzy najdroższy gość – Pierwszy Budowniczy Polski Ludowej, Prezes Rady Ministrów i Przewodniczący KC PZPR tow. Bolesław Bierut oraz sławny uczeń stalinowskiej szkoły dowódców, bohater spod Moskwy, Kurska i Stalingradu, Minister Obrony Narodowej Marszałek Polski Konstanty Rokossowski. Towarzysz Bolesław Bierut w towarzystwie Marszałka Rokossowskiego spędził cały prawie dzień wśród marynarzy. Przyjął defiladę jednostek lądowych, dokonał przeglądu okrętów floty, zwiedził Muzeum Marynarki Wojennej. Jego uśmiechu, serdecznego i drogiego, nigdy nie zapomną nasi marynarze. Stanowił on najpiękniejszą nagrodę za ich wysiłki w służbie narodu.

Głos Wybrzeża, 1.07.1953

Elektrycznym z Gdańska do Gdyni

Dzisiejsze zwycięstwo – drogą do dalszych osiągnięć

W dniu dzisiejszym trzy miasta Wybrzeża: Gdańsk, Gdynia i Sopot wiążą się ze sobą jeszcze bardziej nową arterią komunikacyjną – koleją elektryczną […] Jakąż to jest radością dla budowniczych kolei elektrycznej! Szybko oswajamy się z nowymi widokami. Już nie pamiętamy krętej i nierównej „dwutorówki”. Wzrok nasz przyzwyczaił się do pięknej wielotorowej magistrali. […] Zwycięstwo to umożliwia im pokojowa praca, plony gospodarcze a przede wszystkim ustrój, którego imię SOCJALIZM, ku któremu zmierzamy.

Dziennik Bałtycki, 22.07.1953

 

Na Kamiennej Górze wyrosło nowe osiedle mieszkaniowe

Opadające łagodnie ku ul. Czołgistów zbocze Kamiennej Góry w Gdyni zmieniło się w ciągu ostatnich dwu lat nie do poznania. na dawnych kartofliskach wyrosło nowe piękne osiedle mieszkalne z wielopiętrowymi blokami i szerokimi ulicami. […] W oddanych już do użytku blokach mieszkają stoczniowcy, robotnicy i pracownicy portu i innych zakładów pracy, nauczyciele gdyńskich szkół. Nowe piękne mieszkania są wyrazem serdecznej troski władzy ludowej o człowieka.

Głos Wybrzeża, 12.08.1953

 

W hołdzie poległym bohaterom

Pomnik Braterstwa Polsko-Radzieckiego odsłonięty uroczyście w Gdyni

Na rozległym Skwerze Kościuszki jak okiem sięgnąć – nieprzebrane tłumy. Nad głowami zebranych łopocą sztandary, czerwieni się gęsty las szturmówek i proporców. […] Przemawia przewodniczący Miejskiego Komitetu Frontu Narodowego w Gdyni ob. Augustyn Jeka. „Pomnik dziś odsłaniany będzie po wsze czasy symbolem wdzięczności i braterstwa. Chwała bohaterskiej Armii Radzieckiej. Niech żyje Związek Radziecki, ostoja pokoju światowego, niech żyje niezwyciężona Komunistyczna Partia Związku radzieckiego, przewodnia siła mas pracujących całego świata.”

Głos Wybrzeża, 10.11.1953

 

Załoga m/s „Batory” wzywa marynarzy PMH do czynu przedzjazdowego

Krótki był postój w macierzystym porcie Gdyni flagowego statku naszej floty handlowej m/s „Batory”. W czasie postoju marynarze zapoznali się z tezami dyskusyjnymi na II Zjazd Partii. […] Po wyjściu z Gdyni załoga zebrała się na masówkę, na której kierownicy poszczególnych działów zgłaszali postanowienia swych zespołów. […]Marynarze ostukają z rdzy i zakonserwują pokład w dolnym magazynie farb, […] dział maszynowy wyremontuje prasę hydrauliczną i wstawi nowe miedziane koszulki do zaworów paliw. […] Rada oddziałowa postanowiła zorganizować 9-osobowy zespół muzyczny.

Głos Wybrzeża, 24.11.1953

Gdynia przyszłość

Już w najbliższych latach rozpocznie się w Gdyni budowa nowego centrum miasta, na terenach pomiędzy ul. Abrahama a torami kolejowymi. Centralną arterią nowego śródmieścia będzie ul. Abrahama.

Głos Wybrzeża, 29.12.1953

 

1963

 

W centrum Gdyni

Przy Skwerze Kościuszki na rogu ul. Świętojańskiej rośnie duży dom dla nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. […] Dom wznoszony jest metodą uprzemysłowioną wielkopłytową (w konstrukcji nie ma cegły). Będzie to tak zwany galeriowiec, to znaczy do poszczególnych mieszkań wejścia prowadzić będą z biegnących na zewnątrz galerii. Nie jest to naszym zdaniem pomysł zbyt fortunny, gdyż tego typu galerie raczej pozbawiają mieszkańców prywatnego odosobnienia. Ale cóż – podobno nie to ładne, co się komu podoba.

Dziennik Bałtycki, 12.01.1963

 

Piękna i nowoczesna dzielnica powstanie w gdyńskiej Chyloni

[…] Program nowego budownictwa mieszkaniowego przewiduje dla tej dzielnicy 43.800 izb, a mieszkańców 48.300 (w tym 1500 w domkach jednorodzinnych). […] Duży rozmach wykazuje projekt w dziedzinie życia kulturalnego, zakładając budowę kina na 700 miejsc, biblioteki dzielnicowej (i 5 filii bibliotecznych), placu dla objazdowych urządzeń widowiskowych. Handel reprezentować będzie… supermarket a gastronomię – restauracja reprezentacyjna i zwykła oraz bary. […] Ponieważ będzie to dzielnica nader nowoczesna, nie zapomniano o zieleni. Będą to jednak nie tylko zieleńce, bulwary i skwery oraz ogrody osiedlowe – projekt przewiduje urządzenie dużego parku dzielnicowego w dolinie rzeki Chylonki.

Dziennik Bałtycki, 15.01.1963

 

Gdyński bulwar – pięknym odcinkiem drogi Gdańsk-Gdynia

Przyszłość Bulwaru Szwedzkiego w Gdyni – wiecznego powodu kłopotów miasta – zaczyna wreszcie nabierać bardziej realnych kształtów. Nowo projektowany falochron będzie przesunięty o 20 m dalej w morze. Zyskaną w ten sposób dla lądu przestrzeń wyrówna się piaskiem a piasku nie zabraknie, gdyż obok istniejącego obecnie basenu jachtowego powstanie nowy (dla klubu jachtowego Marynarki Wojennej „Kotwica”), będzie więc skąd czerpać w trakcie prac pogłębieniowych. Sam bulwar będzie się składać z trzech części. A więc bezpośrednio nad morzem – pas spacerowy, następnie szeroki zieleniec a potem jezdnia. Nie zapomniano też o wznoszącej się wzdłuż morza wysokiej skarpie. Na jej szczycie urządzi się spacerową ścieżkę, na zboczach planuje się rozmieszczenie czterech hoteli oraz siedmiu kawiarni. […] W końcowym efekcie bulwar gdyński stanie się częścią zielonej drogi, wiodącej morzem z Gdańska aż do Gdyni. Będzie to piękna droga, która niewątpliwie stanie się chlubą Trójmiasta. (st)

Dziennik Bałtycki, 23.01.1963

 

Izba wytrzeźwień pracuje też wychowawczo

[…] Oprócz urządzenia wystawy przeciwalkoholowej, izba zakupiła magnetofon, na którego taśmie utrwalano specjalnie kwieciste monologi niektórych osób. Wysłuchanie tego typu „własnej audycji” przez wytrzeźwionego już pijaka wywiera na ogół pożądany skutek – przynajmniej na pewien czas. Zwłaszcza, jeśli poparte jest zdjęciem,
zrobionym w momencie pijackich wyczynów. […]

Dziennik Bałtycki, 6.03.1963

 

Dla suchego doku. W Gdyni – największy dźwig portowy w Europie

W niedługim czasie w gdyńskiej Stoczni im. Komuny Paryskiej rozpocznie się montaż suwnicy bramowej w nośności 500 ton. Konieczność zainstalowania największego tego typu urządzenia w Europie i jednego z największych na świecie związana jest
z unowocześnieniem technologii montażu statków na suchym doku. […]

Dziennik Bałtycki, 10,11.03.1963

 

Młodość na ulicach najmłodszego morskiego miasta

Młode morskie miasto – ten charakter Gdyni potwierdził w pełni wczorajszy 1-majowy pochód. […]Ponad godzinę ciągnęła ulicami parada młodości […] Przepasani szarfami przodownicy nauki, członkowie szkolnych zespołów artystycznych krzeszących przed trybuną ogniste hołubce. przebierańcy z baśni Andersena, postacie z lektur szkolnych. […]Przez dwie godziny przeciągał ulicami Gdyni barwny pochód manifestantów. Oglądała go rekordowa liczba mieszkańców miasta. […]

Dziennik Bałtycki, 2.05.1963

 

Nowoczesny plac budowy przypomina fabrykę

Własny dom, własna kuchnia, choćby najmniejsza, najskromniejsza, ale własna, to jeszcze marzenie wielu tysięcy rodzin stłoczonych we wspólnych mieszkaniach, w barakach, w wilgotnych suterenach. […]Jeśli budować szybciej, jeżeli więcej, to zrozumiałe, że musi być i taniej. Toteż armie projektantów, inżynierów, techników i majstrów w całym kraju szukają nowych rozwiązań umożliwiających potanienie kosztów budownictwa mieszkaniowego. […] Że można budować szybko i tanio widać wyraźnie na przykładzie słynnego już w Gdyni nowego osiedla mieszkaniowego przy Witomińskiej. Osiedle wyglądem przypomina obiekt fabryczny. Tu bowiem na miejscu powstają prefabrykaty, tu w zasięgu żurawia powstają wielkie bloki ścienne. które jak wypieczone bułeczki dźwig podaje wprost na stanowiska robocze. […] Na witomińskim osiedlu słowo oszczędność ma pokrycie. […] Wspólna klatka schodowa dla dwu domów i galerie pozwalają na zaoszczędzenie na kubaturze obudowania. Duże oszczędności przynosi również zastosowanie łupin „DC” na sklepienia stropowe, podpiwniczenie tylko jednego budynku, zastosowanie w kuchni i przedpokoju płytek ksylolitowych,
a w pokoju twardych płyt pilśniowych. […]

Dziennik Bałtycki, 24.05.1963

 

W sobotę otwarcie Domu Rzemiosła w Gdyni

W najbliższą sobotę gdyńskie rzemiosło przeżywać będzie od dawna oczekiwany moment – uroczystość otwarcia wybudowanego ze składek gdyńskich rzemieślników, przy finansowej pomocy wszystkich izb rzemieślniczych w kraju, własnego Domu Rzemiosła. Kamień węgielny położono w listopadzie 1960 roku. Na I piętrze, z prześwitem do II znajduje się piękna sala teatralna na 330 miejsc, w której 120 razy w roku odbywać się będą spektakle Teatru „Wybrzeże”. […]

Dziennik Bałtycki, 13.06.1963

 

Wodowanie 2-milionowej tony statków

Wielki dzień polskich stoczniowców

Gdyński suchy dok oddany do eksploatacji

Na uroczystość przybył Zenon Kliszko

Wielki swój dzień przeżyła wczoraj Stocznia im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Wodując drobnicowiec „Francesco Nullo” wraz ze Stocznią gdańską i Szczecińską partycypowała w wodowaniu dwumilionowej tony wyprodukowanej po wojnie przez polski przemysł stoczniowy. Wodowanie to było jednocześnie egzaminem praktycznym suchego doku i oddaniem go do eksploatacji.

Dziennik Bałtycki, 3.10.1963

 

Gdyńskie problemy

Gdynianie, a zwłaszcza mieszkańcy terenów wyżej położonych narzekają na częsty brak wody. […]Mimo rozbudowy dotychczasowych ujęć i budowy nowych, […] poprawę sytuacji przyniesie tylko inwestowanie przyszłego ujęcia w Redzie oraz budowa magistrali wraz z urządzeniami jak zbiorniki i przepompownie.

[…] Ważnym dla Gdyni momentem było rozpoczęcie w 1959 roku magistrali ciepłowniczej zasilanej z Elektrociepłowni. […]W bieżącym roku zaplanowano budowę następnego odcinka od ul. Abrahama do Żwirki i Wigury, […]

Dziennik Bałtycki, 9.10.1963

 

1973

 

Jak będzie wyglądało nowe Muzeum Marynarki Wojennej?

Przyjęty został wstępny projekt przyszłego Muzeum Marynarki Wojennej. Będzie ono zbudowane na terenie obecnie zajmowanym, a więc na działce ograniczonej ulicami Sędzickiego, Zawiszy Czarnego i Bulwarem Nadmorskim i zamkniętej blokami internatu WSM. […]Będzie to obiekt okazały, prawie monumentalnym w rodzaju pomnika. Oryginalna bryła architektoniczna umieszczona wśród starodrzewia porastającego to zbocze Kamiennej Góry, będzie jednym z najciekawszych elementów tradycyjnego szlaku wycieczek. Kiedy zostanie zbudowany? Terminy są napięte. Gospodarze pragnęli, aby choć cześć oddać już na 30-lecie Marynarki Wojennej, czyli w 1975 roku. Niestety, przyjętej wersji nie da się zrealizować. […] Realizacja całości może być ukończona dopiero w 1977 roku.

Dziennik Bałtycki, 8.02.1973

 

Dla uczczenia 1 maja

Do centrali gdyńskiego armatora napływają wciąż nowe depesze, informujące o podejmowaniu przez załogi statków PLO zobowiązań pierwszomajowych. ? […] Marynarze deklarują wykonanie szeregu pozaplanowych prac, które przyniosą oszczędności.

Dziennik Bałtycki, 28.04.1973

 

Gdzie będzie budować gdyńska „własnościówka”?

Niewielu jest gdynian, którzy o zajmowanym przez siebie mieszkaniu mogą powiedzieć: – to moje własne! Oprócz szczęśliwych posiadaczy domków jednorodzinnych, znajdzie się zaledwie półtora tysiąca takich rodzin. Zamieszkują one bloki wzniesione w okresie minionych piętnastu lat przez Morską Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową, popularnie zwaną „własnościówką”. Mając do wyboru dwie formy spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego, ludzie coraz częściej i chętniej wolą wydać więcej, byle tylko otrzymać mieszkanie na własność. Płyną z tego pożytki o charakterze dwojakim: oprócz uprawnienia do rozporządzania własnym lokalem, krótszy okres oczekuje się na mieszkanie, atrakcyjniejsza jest lokalizacja, lepszy z reguły standard.
[…] W 1976 roku pierwsi członkowie „Morskiej” wprowadzą się do osiedla przy ul. Dzierżyńskiego, […] schyłek następnej pięciolatki to okres budowy osiedla przy
ul. Lelewela. […]

Dziennik Bałtycki, 3.05.1973

 

Budowa Węzła Pokoju w Gdyni

Pisząc od paru lat o planach i realizacji przebudowy ul. Czerwonych Kosynierów niejednokrotnie wspominaliśmy o najtrudniejszym zadaniu czekającym budowniczych tej ważnej drogi komunikacyjnej tj., o przebudowie ulicy w rejonie dworca PKP. Zamknięcie więc ulic Śląskiej i Podjazd nie powinno być zaskoczeniem dla mieszkańców Gdyni. […]

Dziennik Bałtycki, 6.07.1973

Komu żal trolejbusów?

[…] Cóż, ekonomia ma swoje prawa. Stwierdzono, że komunikacja trolejbusowa jest zbyt kosztowna. […] W ślad za innymi miastami w kraju, posiadającymi komunikację trolejbusową, także i Gdynia przystępuje do likwidacji. Likwidacja będzie postępować sukcesywnie w miarę zużywania się pojazdów oraz trakcji. Linia „21” łącząca Gdynię z Sopotem zlikwidowana będzie w latach 1974-74. Najdłużej utrzymana zostanie linia Gdynia – Chylonia: też nie dłużej jednak niż 8 lat.

Dziennik Bałtycki, 22.08.1973

 

Przed inwestycyjnym natarciem na Śródmieście Gdyni

Inwestycyjne natarcie na śródmieście Gdyni rozpocznie się już w przyszłym roku. Zacznijmy od rejonu ulic Władysława IV, 22 Lipca, Obrońców Wybrzeża: w części zachodniej tego terenu stanie potężny biurowiec „Energobloku”, w którym znajdzie zatrudnienie ok. 1000 osób. Jednocześnie będzie budowany tunel pod ul. Władysława IV i rozpocznie się wykopy pod podziemne garaże. […]W tym samym punkcie Gdyni u zbiegu ul. Abrahama, 22 Lipca i Batorego wybudowany zostanie od dawna przez
gdynian oczekiwany – Spółdzielczy Dom Handlowy „Społem”. Z kolei przy ul. Zygmuntowskiej (w pobliżu „Roxany”) oraz przy ul. Bolesława Prusa, w II i III kwartale przyszłego roku rozpoczną się pierwsze prace przy budowie dwu nowych hoteli. W rejonie ul. Kieleckiej stanie obiekt „Izby Wełny” oraz wybudowany zostanie nowoczesny ośrodek sportowo-rekreacyjny, realizowany przez Stocznię im. Komuny Paryskiej.
W przyszłym roku planuje się również rozpoczęcie robót przy ul. Świętojańskiej, tam gdzie obecnie znajduje się stacja CPN i kioski „Ruchu”. Ich miejsce zajmie budynek mieszkalny z parterami przeznaczonymi na lokale handlowe i usługowe. Rozbudowany zostanie Dom Marynarza (otrzyma on dodatkowe skrzydło oraz basen kąpielowy).

Dziennik Bałtycki, 21.11.1973

 

Temat aktualny: zaopatrzenie na święta

[…] Przygotowana masa towarowa w branży spożywczej i przemysłowej w zasadzie zaspokoi potrzeby rynku. […] Nadchodzą dodatkowe dostawy śledzi, […]na święta handel zapewnia zwiększone dostawy mięsa i świątecznych wędlin. […] Otrzymaliśmy w tym roku wyjątkowo dużo cytrusów, zwiększyła się podaż bananów, pomarańcz, mandarynek, grapefruitów. Z innych importowanych towarów spożywczych oferuje się rodzynki, migdały, śliwki i morele suszone, orzechy laskowe i włoskie (tych będzie znacznie mniej). Jeszcze przed świętami ukażą się puszki orzeszków arachidowych, importowanych z Anglii.

Dziennik Bałtycki, 15.12.1973

 

1983

 

Widmo posuchy w Gdyni. Kiedy kanalizacja dla Orłowa?

Niedobór wody w sieci miejskiej, nękający przez długi czas mieszkańców wyżej położonych dzielnic, zażegnany niespełna dwa lata temu, znów dął o sobie znać. Sygnałem ostrzegawczym była miniona Wigilia Bożego narodzenia. Wskutek gwałtownego wzrostu zużycia wody ciśnienie je w sieci spadło tak znacznie, że w niektórych rejonach miasta przez kilka godzin krany były suche, chociaż wszystkie stacje pomp pracowały na pełnych obrotach. […] Gdynia się rozbudowuje, rośnie więc zużycie wody. Nie nadąża za tym infrastruktura komunalna. […]Jedną ze wstydliwych spraw miasta jest brak sieci kanalizacyjnej w Gdyni-Orłowie. Ta dzielnica domów willowych ma tylko lokalne szamba. […]

Głos Wybrzeża, 6.01.83

Gdynia ma wreszcie miejskie muzeum

Usilne starania gdyńskich działaczy kultury dążących do przekształcenia istniejącego już od 12 lat przy Miejskiej Bibliotece Publicznej Działu Historii Miasta Gdyni w muzeum przyniosło wreszcie pomyślny rezultat. Z początku bieżącego roku prezydent Gdyni za zgodą ministra kultury i sztuki powołał Muzeum Gdyni, nadając mu zatwierdzony przez ministerstwo statut. […]

Głos Wybrzeża, 18.01.83

 

Ocieplanie budynków

[…] Usterki budowlane, a ściślej wady technologiczne polegające na przemarzaniu i przemakaniu ścian, są problemem od lat czekającym na rozwiązanie. Otóż wydaje się, że po okresie prób i ekspertyz, znaleziono wreszcie skuteczny sposób na ich wyeliminowanie. Przeprowadza się właśnie prace związane z ocieplaniem ścian szczytowych dwóch budynków: przy ul. Turkusowej 7 na Obłużu i Kcyńskiej 3 w Chyloni.
Zastosowano metodę […] polegającą na przytwierdzeniu materiału izolacyjnego i płyt azbestowo-cementowych. Taką elewację można traktować jako ozdobę budynku. […]

Głos Wybrzeża, 19.01.83

 

„Dar Pomorza” sposobi się do nowej roli

„Dar Pomorza” stoi teraz cichy i opuszczony przy końcu nabrzeża Pomorskiego.
Prowadzone są na nim prace mające na celu adoptowanie go do nowej roli statku-muzeum. Wszystkie poważniejsze roboty wykonuje na zlecenie Centralnego Muzeum Morskiego Stocznia Remontowa „Nauta” w Gdyni. […]

Głos Wybrzeża, 21.01.83

 

Największa katastrofa w dziejach PLO

20 członków załogi m/s „Kudowy Zdrój” zaginęło na Morzu Śródziemnym. W związku z zatonięciem statku Polskich Linii Oceanicznych i tragicznej śmierci 20 członków załogi, na wniosek Egzekutywy KW PZPR, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Rady Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego ogłaszamy dzień 22 stycznia 1983 roku dniem żałoby narodowej w woj. Gdańskim. Jednocześnie polecamy, aby na obiektach użyteczności publicznej wywiesić flagi państwowe opuszczone do połowy masztu.

Wojewoda gdański gen. bryg. Mieczysław Cygan

Głos Wybrzeża, 22,23.01.83

 

Nowe zasady sprzedaży

Od lutego mydło i proszek bez kartek.

Dziennik Bałtycki, 26.01.83

 

Bazar w centrum Gdyni

Różne były projekty zagospodarowania placyku między ulicami Władysława IV oraz Batorego w Gdyni. […]Jak poinformował nas architekt miejski Henryk Nawrocki, w miejscu tym powstanie kompleks pawilonów handlowo-usługowych Wojewódzkiego Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług. Wybudowano już cztery pierwsze pawilony[…]. Plan przewiduje, iż powstanie tutaj zespół typy bazar.

Dziennik Bałtycki, 26.01.83

 

Woda – gdyński problem nr 1

Niepokojącym zjawiskiem w Gdyni jest wzrastający niedobór wody. […] Prognozy – niewesołe. Przed miastem – perspektywa beczkowozów w różnych dzielnicach.

Dziennik Bałtycki, 31.01.83

 

Z okazji 65 rocznicy powstania Armii Radzieckiej

Wizyta u marynarzy

W Marynarce Wojennej zainaugurowano obchody 65 rocznicy powstania Armii Radzieckiej.

Dziennik Bałtycki, 9.02.83

 

Wybrzeże w 65 rocznicę powstania Armii Radzieckiej

W Gdyni na skwerze Kościuszki udekorowanym narodowymi i czerwonymi flagami obok płonącego znicza – symbolu pamięci ku czci poległych za waszą i naszą wolność, stanęła warta Marynarki Wojennej. Po oddaniu honorów wojskowych przez kompanię reprezentacyjną MW i odegraniu hymnów państwowych Polski i Związku Radzieckiego pod pomnikiem Wdzięczności wieńce złożyła delegacja MK FJN z I sekretarzem KM PZPR Zygmuntem Rosiakiem, prezydentem Gdyni Janem Krzeczkowskim, zastępcą dowódcy MW kontradm. Ludwikiem Janczyszynem i kpt. ż. w. Danielem Dudą.

Głos Wybrzeża, 24.02.83

 

Reglamentacja etyliny 78

Główny Inspektorat Gospodarki Energetycznej w porozumieniu z Ministerstwem Przemysłu Chemicznego i Lekkiego informuje, że z dniem 1 marca 1983 roku przywraca się zawieszoną reglamentację sprzedaży etyliny 78 (niebieskiej) dla prywatnych właścicieli pojazdów samochodowych. Zakupy realizowane będą przez stacje benzynowe CPN w oparciu o tzw. załączniki PZU (analogicznie jak etyliny 94).

Dziennik Bałtycki, 28.02.83

Talony na buty ważne do końca kwietnia

Dziennik Bałtycki, 23.03.83

 

W 38 rocznicę wyzwolenia

Akademia w Gdyni

Odegranie hymnów państwowych Polski i Związku Radzieckiego przez reprezentacyjną orkiestrę marynarki Wojennej, rozpoczęło wczoraj akademię zorganizowaną z okazji 38 rocznicy wyzwolenia Gdyni. […] Na uroczystość przybyli przedstawiciele
wojewódzkich władza partyjnych i administracyjnych z sekretarzem KW PZPR w Gdańsku Andrzejem Karnabalem.

Głos Wybrzeża, 29.04.83

 

Hotel „Gdynia” przyjmie w czwartek pierwszych gości

Wczoraj w gdyńskim hotelu „Orbis” „Gdynia” zbudowanym przez brytyjską firmę Cementation Ltd odbyła się konferencja prasowa. […] Po prawie trzech latach oczekiwania hotel przyjmie wreszcie pierwszych gości. Wyposażenie hotelu, należącego do kategorii „czterogwiazdkowych” jest przede wszystkim produkcji brytyjskiej.

Dziennik Bałtycki, 13.04.83

Praca, pokój, porozumienie

Kraj w pierwszomajowym pochodzie

Przeszło godzinę trwał uroczysty przemarsz ponad 40 tys. mieszkańców Gdyni. Wzdłuż trasy, która tradycyjnie już przebiegała ul. Świętojańską zebrały się tłumy mieszkańców – ok. 20 tys. osób, które w ten sposób zaznaczyły swój udział w 1-majowych święcie.

Głos Wybrzeża, 2.05.83

 

Wyroki za próby zakłócenia obchodów 1 Maja

Jak informuje rzecznik prasowy rządu [Jerzy Urban] – do sądu wpłynęły pierwsze sprawy związane z próbami zakłócenia obchodów 1 Maja. Wydane już zostały w sprawach tych pierwsze wyroki w trybie przyspieszonym (PAP).

Dziennik Bałtycki, 3.05.83

 

Gdyńscy gastronomicy w przeddzień sezonu

W tym roku wycieczkowiczów obsługują: „Bałtycka”, „Chylońska”, „Dietetyczna”, „Pod Kandelabrami”, „Rybitwa”, „Złoty Róg”, „MIR”, „SIM”, „Podmiejska”, „Bursztyn” oraz 5 barów mlecznych. W „Checzy Kaszubskiej”, „Zorzy”, „Delicjach” „Balbince”, „Arkadii”, „Roxanie” w ciągłej sprzedaży są lody i desery.

Dziennik Bałtycki, 19.05.83

 

Gdyński Klub MPiK

Placówka popularna i ceniona

KMPiK przy ul. Świętojańskiej został utworzony w 1958 roku. Mieści się w nim kawiarnia, wykorzystywana do celów ekspozycyjnych, czytelnia czasopism oraz sala językowa wyposażona w audiotrener do nauki języków obcych. […] Wczoraj gdyński KMPiK obchodził jubileusz ćwierćwiecza działalności. […]

Głos Wybrzeża, 26.05.83

 

Czym tego lata zaspokoić pragnienie?

Zaprzestano produkcji smacznej „Polo-Cocty” z powodu braku cennego i dotychczas wyłącznie importowanego surowca. Zbyt małe dostawy oranżady wynikają z niewielkiej ilości potrzebnego do jej produkcji kwasku cytrynowego. […] Zaniechany wyrób „Pepsi-coli” nie będzie wznowiony, jeśli nie zostanie przedłużona umowa z zagranicznymi dostawcami koncentratu. Przez całe lato będzie w sklepach „Florida” ale w ilościach nie pokrywających się z popytem. […]

Dziennik Bałtycki, 7.07.83

 

W Gdyni jeżdżą już beczkowozy

Trudna sytuacja z zaopatrzeniem w wodę

Dziennik Bałtycki, 12.07.83

 

Zniesienie stanu wojennego [na czerwono]

Dziennik Bałtycki, 22.07.83

 

Reda-3 materializuje się

Zamiast pieniędzy dyrektorskie słowo

Będzie woda dla Gdyni

Budowa nowego ujęcia wody, o które ubiegano się od wielu lat, weszła do planu społeczno-gospodarczego na lata 1983-85. […] Teren przyszłej stacji pomp, usytuowany w zakolu rzeki Redy, jest już ogrodzony, zbudowano parking dla sprzętu technicznego.

Głos Wybrzeża, 16.08.83

 

Uroczysta akademia z okazji 65-lecia Komsomołu

Wczoraj w klubie garnizonowym w Gdyni-Oksywiu odbyła się uroczysta akademia z okazji 65 rocznicy powstania leninowskiego Komsomołu, zorganizowana przez zarząd Miejski Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej i Radę Młodzieżową Marynarki Wojennej.

Dziennik Bałtycki, 25.10.83

 

Uroczystości z okazji 66 rocznicy Rewolucji Październikowej w Gdyni

W sali Teatru Muzycznego odbyła się uroczysta akademia. Wzięli w niej udział: sekretarz KW PZPR w Gdańsku Joanna Michałowska-Gumowska, wicewojewoda gdański Łukasz Balcer oraz przedstawiciele politycznych i administracyjnych władz Gdyni. /…/ Uroczystym momentem było udekorowanie przez konsula ZSRR trzech polskich kombatantów „Medalem za obronę Moskwy” a trzynastu medalem za udział w Wojnie Ojczyźnianej 1941-45. W imieniu odznaczonych podziękował Ludwik Borowski – przedstawiciel istniejącego w Gdyni Klubu Polaków Byłych Żołnierzy Armii Czerwonej.

Głos Wybrzeża, 5,6.11.83

 

Jeszcze o chlebie

Czy przełamie się krąg niemożności?

Wczoraj między godz. 6 a 8 przeprowadzono lustrację we wszystkich sklepach spożywczych na obszarze całego miasta. […] W większości sklepów był jeden gatunek chleba oraz bułek małych i paryskich. Dostarczone z piekarni bochenki były często płaskie jak placki, twarde, niekiedy spalone i robiły wrażenie niezbyt świeżych. […] Prezydent Gdyni Jan Krzeczkowski oświadczył, że władze miejskie nie zrezygnują z doprowadzenia do poprawy sytuacji w tym zakresie. […]

Głos Wybrzeża, 9.11.83

 

Cytrusy tylko z Kuby

Reorientacja naszego handlu zagranicznego coraz bardziej widoczna jest również po ładunkach przywożonych do Polski przez nasze drobnicowce. Jeszcze kilka lat temu prawie wszystkie statki linii śródziemnomorskiej PLO miały ładownie zapełnione cytrusami. Obecnie cytrusy sprowadzamy wyłącznie z Kuby. Do kraju przywożą je chłodniowce PLO.

Głos Wybrzeża, 17,18.12.83

 

W sklepach spożywczych Trójmiasta przed świętami

[…]W przedświątecznym zaopatrzeniu w Gdyni zabrakło przede wszystkim majonezu, mąki tortowej, wędzonych wędlin, oleju i masła roślinnego. Małe i rzadkie są dostawy słodyczy bezkartkowych. […] Bez kłopotu rozprowadza się między klientów pozostałe produkty, m.in. mak oraz suszone warzywa i owoce.

Dziennik Bałtycki, 22.12.83

 

1993

Bal na Grunwaldzkim

Kilka tysięcy gdynian przybyło w noc sylwestrową na plac Grunwaldzki (koło Teatru Muzycznego), by wziąć udział w największym trójmiejskim balu. Mnóstwo młodzieży i dzieci, ale także dorosłych w średnim i późnośrednim wieku; często całe rodziny
z dziadkami włącznie […] Frekwencja zaskoczyła chyba wszystkich. […] O tym, że z nami była prezydent Franciszka Cegielska (współogranizatorka tej „Nocy cudów”) i czego życzyła o północy gdynianom, – dowiedziałam się z telewizji już po powrocie do domu. Na wielkim, zatłoczonym placu, nie udało się tego zauważyć. […] Wielu uczestników tego sylwestra wyrażało nadzieję, że takie plenerowe imprezy staną się tradycją Gdyni.

Dziennik Bałtycki, 4.01.1993

 

Gdynia ucieka Gdańskowi

I znowu Gdynia uciekła Gdańskowi daleko do przodu. Tym razem w stwarzaniu udogodnień dla inwalidów ruchu i matek z dziećmi w wózkach. Jest to bardzo prosty sposób – lekkie obniżenie krawężników przy przejściach dla pieszych. O taką to inwestycję nasza redakcja walczy od wielu miesięcy. Na razie, niestety, bez rezultatu. Jak twierdzi szef Wydziału Komunikacji UM w Gdańsku Kazimierz Szczyt dopiero przygotowano stosowny program.

Głos Wybrzeża, 14.01.1993

 

Ostatnie pożegnanie, Gdynia w czerni

– Żywioł morski raz jeszcze ukazał swoją potęgę. Pokonał człowieka. który stanął mu naprzeciw, niepomny granic ludzkiej śmiałości. Słyszę pytanie, które jest tu obecne: – Czy nie została przekroczona granica ryzyka? – tymi słowami prezydent Lech Wałęsa pożegnał podczas centralnej ceremonii, która odbyła się wczoraj w Gdyni, ofiary katastrofy promu „Jan Heweliusz”.

– Nie ma dużego portu na świecie, który nie doświadczyłby podobnej rozpaczy – powiedziała prezydent Cegielska – ale…. navigare necesse est. […]

Gazeta Morska, 23.01.1993

Urodzinowy happening

Urodziny miasta obchodzono cały dzień, od uroczystej sesji w godzinach rannych do grochówki i bigosu z kuchni polowej późnym wieczorem. Na widowisko teatralne odtwarzające zaślubiny z morzem ściągnęły tłumy. […] Kiedy generał Józef Haller (Daniel Olbrychski) w asyście ułanów rokitniańskich (Straż Miejska Konna) wjechał na plażę, orkiestra zagrała „Pierwszą Brygadę”. Oryginalny tekst przemówienia wygłoszonego 10 lutego 1920 roku w Pucku przez ks. kapelana Karola Wryczę, odtworzył
ks. prałat Hilary Jastak, kapelan AK. […]

Dziennik Bałtycki, 11.02.1993

 

Bulwar Nadmorski, ulubione miejsce spacerów gdynian i turystów, jest ponury, niebezpieczny i nic ciekawego się na nim nie dzieje. Władze miasta rozważają dwie koncepcje. Według pierwszej bulwar ma być wyłącznie ciągiem spacerowym. Druga przewiduje, że latem powstaną tam ogródki.

Gazeta Morska, 20.02.1993

 

Jaki będzie los Polanki?

Kiedyś było to ulubione przez gdynian miejsce rodzinnych pikników i niedzielnych spacerów. Chodziło się tam z kocem, kanapkami i innymi plażowymi akcesoriami, żeby poleżeć na trawie, wykąpać się (w morzu lub basenie, a dla maluchów był brodzik), zjeść lody i nazachwycać się rozległą morską panoramą. Każdy mieszkaniec Gdyni w „pewnym wieku” wie, że mowa o Polance redłowskiej. Dla młodzieży – to niestety tylko historia. Dziś ten piękny zakątek, o który (teoretycznie) bić się powinny rzesze inwestorów jest zniszczony i zaniedbany.

Dziennik Bałtycki, 22.02.1993

 

W Gdyni jak na zachodzie

Świecą wszystkie lampy

Gdynia jest jednym z niewielu miast w województwie gdańskim, które stać na normalne oświetlenie ulic. […]Zdarzają się wprawdzie miejsca, gdzie nie świeci ani jedna lampa, jak na przykład na ulicy Harcerskiej. Gdynianie są jednak i tak w o wiele lepszej sytuacji niż mieszkańcy Gdańska, w którym świeci co druga latarnia.

Dziennik Bałtycki, 3.03.1993

 

Pierwszy supermarket przy obwodnicy

Shopping center w Orłowie

Wkrótce gdyńska sieć handlowa wzbogaci się o dwie nowe inwestycje: pierwszy, nowoczesny supermarket w dzielnicy Karwiny (tuż przy obwodnicy) oraz shoping center na terenie po byłej giełdzie w Orłowie. […]

Gazeta Gdańska, 3.03.1993

Gdyńska hala wróciła do świetności

W minioną sobotę z udziałem władz miasta odbyło się uroczyste przekazanie do użytku hali targowej w Gdyni, która przeszła kapitalny remont. Przewodniczący Stowarzyszenia Kupców Gdyńskich Eugeniusz Łucyk nie bez wzruszenia mówił o historii hali targowej w Gdyni. Wybudowana przed wojną przez środowisko kupieckie i przekazana gminie, wróciła do rąk dawnych właścicieli po kapitalnym remoncie. […]

Głos Wybrzeża, 8.03.1993

 

Atak frytek

Przedstawiciele McDonalda z Danii i Wiednia oraz Amerykanie z sieci barów szybkiej obsługi przygotowują się do ofensywy na Gdynię.

Głos Wybrzeża, 13.03.1993

 

Żółte szaleństwo

Prezydent w żółtym autobusie. Siostry Winiarskie w pląsach. Kwiaty we włosach.
Sedesy w dłoniach. Przyszłą wiosna. Na ulicach królowali rowerzyści i dziewczynki z wiankami na głowach. Z inicjatywy Teatru Miejskiego ruszył gigantyczny korowód z sześciometrową, animowaną przez pięciu aktorów Marzanną. […]

Gazeta Morska, 22.03.1993

 

88 tys. zarejestrowanych samochodów

Dziennik Bałtycki, 22.03.1993

 

Jaka będzie ulica Świętojańska?

Trwa konkurs ofert na modernizację ulicy Świętojańskiej. […] Z ankiety przeprowadzonej wśród kupców, którzy zajmują sklepy przy Świętojańskiej wynikało, że wyrażają oni wstępną zgodę na przekształcenie ulicy w deptak. […] Rozwiązanie dojazdu samochodów dostawczych jest jednym z elementów modernizacji Świętojańskiej i wszelkie pomysły są tu mile widziane […].

łos Wybrzeża, 26.03.1993

 

Jednopasmowa Świętojańska

Aby Świętojańska nabrała blasku, trzeba zmienić oświetlenie, załatać dziury w chodnikach, zadbać o drzewa i uporządkować ruch kołowy. […] Komisja powołana do rozstrzygnięcia konkursu na modernizację Świętojańskiej wybrała pięć ofert. […] Miasto zakłada, że inwestycję tę będzie finansowało w niewielkim stopniu. Na nowych lampach mają znaleźć się reklamy, […]na parkingach, które utworzy się po wyłączeniu po każdej stronie jednego pasa, zainstalowane zostaną parkometry. Załataniem dziur w chodnikach zająć się mają zainteresowani kupcy. […]

Gazeta Morska, 29.03.1993

 

Plaże tradycyjnie zamknięte

Dziennik Bałtycki, 30.03.1993

 

Gdyby inż. Kwiatkowski to widział…

Wiosną 1990 roku zapadła decyzja – jak to określono – odstąpienia od budowy Trasy Kwiatkowskiego. Podyktowana była oczywiście brakiem funduszy. Nie dokończona budowa niszczeje. W 1991 roku za samo wydzierżawienie rusztowań trzeba było zapłacić 350 mln zł. […] Z nieoficjalnych źródeł wiemy, że Bank Światowy wyraził zainteresowanie dokończeniem budowy części Trasy Kwiatkowskiego. Na razie jednak wszystko jest w fazie planów.

Dziennik Bałtycki, 30.03.1993

Koniec z dzikimi reklamami

Pracownicy Wydziału Urbanistyki policzyli wszystkie reklamy, jakie ustawione są w śródmieściu oraz przy głównych ciągach komunikacyjnych. Okazało się, że jest ich około 850 – z czego prawie 90 procent nielegalnych. […]

Dziennik Bałtycki, 31.03.1993

Wystawy i odczyty

Rozpoczęty w 1989 r. remont Domku Żeromskiego przy ul. Orłowskiej 6 ma się ku końcowi. […] Inicjatorami odremontowania domy byli członkowie Towarzystwa Przyjaciół Orłowa. […]

Dziennik Bałtycki, 31.03.1993

 

Gdynia a sprawa plaż

Od zeszłego roku trwa budowa kanalizacji sanitarnej w Orłowie i Małym Kacku, wyregulowano brzegi i wyczyszczono koryta na wielu odcinkach rzeki Kaczej, Sweliny, potoku Źródło Marii, Przemysłowego i Kolibki. Planuje się też zakończenie pierwszego etapu rozbudowy oczyszczalni w Dębogórzu, dalszą kanalizację Orłowa, uruchomienie filtra gruntowego na Swelinie, podłączenie jednostki wojskowej z Kępy Redłowskiej do miejskiej sieci kanalizacyjnej. […] W tym roku gdyńskie plaże na pewno nie zostaną dopuszczone do użytku.

Dziennik Bałtycki, 2.04.1993

 

Światowy Dzień Ofiar Katynia

Są wśród nich gdynianie

Według archiwów moskiewskich, w samym tylko Kozielsku przebywało: dwunastu kapitanów floty, jeden kontradmirał, dwóch komandorów, trzech komandorów-poruczników. […]

Dziennik Bałtycki, 13.04.1993

 

Banki przejmą gdyńską stocznię?

Banki zaproponowały podpisanie listu intencyjnego. W liście tym stwierdza się, że zarząd wspólnie z bankami przygotuje program naprawczy stoczni, jednak przedtem stocznia za długi musi przekazać bankom 70 proc. akcji, załoga otrzyma 20 proc. a skarb państwa 10 proc., natomiast związki zawodowe podczas całego procesu naprawczego powstrzymają się od inicjowania akcji protestacyjnych i strajków. […]

Dziennik Bałtycki, 16.04.1993

70 lat portu

29 kwietnia 1923 roku, w obecności ówczesnego prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego, po mszy celebrowanej przez prymasa Polski kardynała Edmunda Dalbora oddany został do użytku tymczasowym port wojenny w Gdyni, zwany też „schronieniem dla rybaków i brama swobodnego komunikowania się ze światem”. Wczoraj, w dniu jubileuszu 70-lecia portu podniesiono bandery i galę banderową na okrętach MW, a w siedzibie Morskiego Instytutu odbyła się uroczysta sesja naukowa.

Gazeta Gdańska, 30.04.1993

75 lat Marynarki Wojennej

Pamiątki sprzed lat

– Historia tak się potoczyła, że Gdynia i Marynarka Wojenna są ze sobą nierozerwalnie związane przez 75 lat – powiedział zastępca dowódcy MW kontradmirał Ryszard Łukasik witając gości na okolicznościowej wystawie 75 lat Marynarki Wojennej.

[…] Nieporozumienie wśród zwiedzających wywołało dziewięć portretów autorstwa K. Baranowskiego, przedstawiających wszystkich dowódców Marynarki Wojennej. Otóż – zdaniem gości – zabrakło w tej galerii Rosjan, którzy w latach 50. de facto dowodzili polską marynarką. […]

Głos Wybrzeża, 26.05.1993

 

Polanka Redłowska znów ożyje

Jedne z piękniejszych obiektów Gdyni, niegdyś ulubione miejsce spędzania wolnego czasu jej mieszkańców – zespół basenowo-hotelarski na Polance Redłowskiej od wielu lat ulega systematycznej dewastacji. Powodem zamknięcia obiektu w latach 70. było zanieczyszczenie Zatoki Gdańskiej, której wody były wpuszczane do basenu. Już wówczas jedyną metodą uratowania Polanki była budowa systemu połączeń kanalizacyjnych z siecią miejską, na co budżet Gdyni nigdy nie otrzymał pieniędzy. Dopiero samorząd podjął starania o przywrócenie funkcji hotelu i basenu mieszkańcom. […] Działania HTM Arka z pewnością uratują Polankę Redłowską przed całkowitą dewastacją. ale przyszłe władze samorządowe znów staną przed dylematem: skąd wziąć pieniądze na budowę połączenie kanalizacyjnego i małej oczyszczalni.

Głos Wybrzeża, 2.06.1993

 

W hołdzie Porębskiemu

Dziś z inicjatywy Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej, Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Morskich, Wyższej Szkoły Morskiej i Marynarki Wojennej RP odsłonięty zostanie na terenie WSM przy al. Zjednoczenia pomnik wiceadmirała Kazimierza Porębskiego – twórcy polskiej marynarki wojennej i szkolnictwa morskiego. Uroczystość odbędzie się dokładnie w 73 rocznicę powołania Państwowej Szkoły Morskiej w Tczewie. […]

Dziennik Bałtycki, 17.06.1993

 

Owoce, jakich oko nie widziało

Karambola, kiwano, lichtis, grandilla, curuba, papaja. Nie jest to, jak można by sądzić, zdanie w dialekcie jakieś ludu z Czarnego Lądu, tylko nazwy owoców tropikalnych, sprzedawanych na Skwerze Kościuszki. […]

Dziennik Bałtycki, 10.08.1993

 

Z Czołgistów na Piłsudskiego

W Gdyni Święto Wojska Polskiego obchodzono z pompą […]. O godz. 10 w kościele Garnizonowym na Oksywiu odprawiono uroczystą mszę świętą. W samo południe złożono kwiaty na Płycie Marynarza Polskiego na skwerze Kościuszki. Stamtąd ul. Świętojańską kompania honorowa i Orkiestra Reprezentacyjna MW przemaszerowały pod budynek Urzędu Miasta, gdzie odsłonięto pamiątkowa tablicę ku czci Józefa Piłsudskiego. […]

Gazeta Morska, 16.08.1993

 

Mniej gratów

Wystawianie przed dom niepotrzebnych mebli i innego sprzętu domowego użytku nie jest nowatorskim pomysłem, jednak w naszym mieście zorganizowana akcja tego typu odbyła się po raz pierwszy. W sobotnie przedpołudnie mieszkańcy dzielnicy Działki Leśne mieli możliwość pozbycia się niepotrzebnych rzeczy, mogli też zabrać do domu sprzęty im potrzebne wystawione przez sąsiadów. […]

Dziennik Bałtycki, 12.10.1993

 

Polifarb

Od kilkunastu lat u wylotu Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej straszy nie dokończona fabryka farb i lakierów „Polifarb-Oliva”. Jej budowę rozpoczęto w 1975 roku i miała być jedną z największych, najnowocześniejszych w Europie. /…/ Dziś niektóre obiekty są wykorzystane, inne natomiast rażą postępującą dewastacją. […]

Dziennik Bałtycki, 19.10.1993

 

Czy „Europartenariat” skłóci Trójmiasto?

Prestiżowa impreza zorganizowana zostanie w dniach 9-1– czerwca 1994 r. w Gdyni. […] Lokalizacja imprezy w Gdyni wywołała ostry protest Andrzeja Januszajtisa, przewodniczącego Rady Miasta Gdańska. – Byłoby niewłaściwe, gdyby środki przeznaczone w zamyśle na poprawę i rozbudowę infrastruktury w Gdańsku, zostały zużyte gdzie indziej – powiedział. […]

Wieczór Wybrzeża, 20,21.11.1993

 

Choinka przed Urzędem

Niecałą godzinę trwała sobotnia operacja osadzenia przed Urzędem Miasta świątecznej choinki. Dwudziestometrowy świerk przywieziono z lasu w Regulewie k. Koleczkowa. Gdańsk postawi swoje drzewko na Długim Targu „dopiero” w połowie grudnia, Sopot zaś zrobi to na Świętego Mikołaja. […]

Dziennik Bałtycki, 22.11.1993

 

75 lat Marynarki Wojennej

W piątek o godz. 9 przy burcie Okrętu-Muzeum ORP „Błyskawica” odbyła się uroczystość zakończenia jubileuszu 75-lecia Marynarki Wojennej RP. […] Podczas uroczystości wiceadmirał Romuald Waga wręczył kilkadziesiąt medali, upamiętniających 75-lecie MW. […]

Głos Wybrzeża, 27.11.1993

 

 

„Za tamten gniew, strach i upokorzenie”

Pomnik nareszcie stanął

[…] Była punktualnie północ, kiedy potężna przyczepa samojezdna z 25-metrowym stalowym krzyżem ruszyła z miejsca postoju u wylotu Skweru Kościuszki. Na Świętojańskiej zamarł ruch kołowy, ale na pustej o tej porze ulicy gromadzić się zaczęli ludzie. Było ich coraz więcej. Do inicjatorów, twórców, wykonawców pomnika – dołączać zaczęli mieszkańcy, wśród nich nad podziw wiele młodzieży. Techniczna operacja przetransportowania konstrukcji na miejsce przeznaczenia – zupełnie spontanicznie, nieoczekiwanie przekształciła się w coś zgoła innego: pochód… procesję… […]

Dziennik Bałtycki, 13.12.1993

 

Droga ku wolności

Sześć tysięcy osób, ponad sto pocztów sztandarowych z całej Polski, prezydent Lech Wałęsa, kardynał Franciszek Macharski, przewodniczący „S” Marian Krzaklewski oraz władze wojewódzkie i miejskie przybyły wczoraj do Gdyni, by uczestniczyć
w odsłonięciu pomnika Ofiar Grudnia 1970 i oddać cześć zabitym w 23. rocznicę tragicznych wydarzeń. […]

Gazeta Morska, 18.12.1993

2003

 

Unijne pieniądze dla Gdyni

Unia Europejska nagrodziła Gdynie prestiżową Nagrodą Europy.

W pierwszym tegorocznym wydaniu „Newsweeka” poświęconym ludziom, którzy w tym roku będą nadawać ton w dziedzinie polityki kultury, nauki i biznesu wymienia się gdyńskiego prezydenta. A uzyskanie pieniędzy od Unii nie jest łatwe. Gdańsk czy Sopot mogą jedynie zazdrościć Gdyni corocznych zastrzyków unijnych euro. […]
W 2002 r. Gdynia poprosiła o 18 mln euro na remont portu jachtowego i na stworzenie Pomorskiego parku naukowo-Technologicznego. Pieniądze… wpłynęły do kasy! Poza tym udało się wynegocjować dofinansowanie remontu ulicy Świętojańskiej. Unia okazała się nie tylko szczodra. Nagrodziła Gdynię prestiżowa Nagrodą Europy, przyznawaną corocznie jednemu miastu na kontynencie.

Dziennik Bałtycki, 7.01.2003

 

Kolejny sukces gdyńskiego liceum

Trójka czwarta

W tegorocznym Ogólnopolskim Rankingu Szkól Średnich, ogłoszonym przez „Rzeczpospolita” i „Perspektywy”, III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni zajęło czwarte miejsce.

Dziennik Bałtycki,  9.01.2003

 

Lotos VBW Clina

Siódme zwycięstwo w Eurolidze odniosły koszykarki Lotosu VBW Clima. Gdynianki pokonały w Schio włoska drużynę Familia Beretta i pozostały liderem w grupie B.

Dziennik Bałtycki 23.01.2003

 

Człowiek Roku

Prezydent Gdyni Wojciech szczurek został laureatem konkursu „Dziennika Bałtyckiego” za koncertowe zwycięstwo w wyborach samorządowych, poparło go 77,3 proc. mieszkańców.

Dziennik Bałtycki, 11.02.2003

Wrócili z tarczą

Sukcesem zakończył się wyjazd wojewody i marszałka województwa do Warszawy i Pomorze nie zostanie pominięte w rządowym Narodowym Planie Rozwoju. Jan Ryszard Kurylczyk i Jan Kozłowski udali się do stolicy, kiedy okazało się, że trasy Kwiatkowskiego i Sucharskiego zostały wykreślone z planu, który rząd chciał wysłać do Brukseli.

Dziennik Bałtycki, 13.02.2003

 

Rozpoczyna się drugi etap remontu ul. Świętojańskiej

Prace obejmą 600-metrowy odcinek miedzy ulica Żwirki i Wigury a aleja Piłsudskiego. Niektóre drzewa zostaną wycięte, inne przesadzone. W sezonie letnim znikną całkowicie ze Świętojańskiej. Jesienią pojawią się głogi dwuszyjkowe, drzewa piękne i wyjątkowo odporne na czynniki zewnętrzne. Z podziemnej Świętojańskiej zniknie stara kanalizacja, studzienki burzowe i telekomunikacyjne. Zakończenie robót zaplanowano na listopad.

Dziennik Bałtycki 4.03.2003

 

Norman Davies przyjeżdża do Gdyni

promować swoja ostatnia książkę „Wyspy”, w której przybliża historię Anglii. Z czytelnikami spotka się czterokrotnie, ale najbardziej zaskoczy wszystkich na pokładzie „Daru Pomorza”. Spotkania z udziałem profesora Daviesa pod patronatem prezydenta Gdyni organizują Miejska Biblioteka Publiczna, Centralne Muzeum Morskie i Społeczny Instytut Wydawniczy Znak przy współpracy Agencji Artystycznej R.K. Nehrebeccy.

Dziennik Bałtycki, 16.05.2003

 

Lotos mistrzem

Koszykarki Lotosu VBW Clima zdobyły po raz szósty z rzędu tytuł mistrza Polski.

Dziennik Bałtycki, 18.04.2003

 

Wierzyciele domagają się upadłości Stoczni Gdynia

Kolejny wniosek o ogłoszenie upadłości wpłynął do sądu w Gdańsku, Autorem jest forma działająca w branży komputerowej.

Dziennik Bałtycki, 25.04.2003

 

Gdynianie wsparli hospicjum

Nowe łóżka dla dzieci i sprzęt do tlenoterapii już niedługo prawdopodobnie pojawią się w gdyńskim hospicjum św. Wawrzyńca. Prawdopodobnie, bo właśnie na ten cel zbierano wczoraj pieniądze do puszek na pikniku rodzinnym przed centrum Gemini. Przyszło kilka tysięcy gdynian.

Dziennik Bałtycki,19.05.2003

Wyścig optymistów

Na zatoce Gdańskiej i w basenie Prezydenta w Gdyni na jachtach klasy Optymist z charakterystycznymi niebieskimi żaglami będzie walczyć 150 młodych żeglarzy. Jutro regaty zaczną się o godz. 11 wyścigiem o Błękitna Wstęgę.

Dziennik Bałtycki, 30.05.2003

 

Oda do radości

Pomorze weszło do Unii Europejskiej z wielkim impetem. Zanotowano u nas najwyższą frekwencję w kraju, o aż 63 proc. Odpowiedzi „tak” było 80 proc.

Dziennik Bałtycki, 10.05.2003

 

Nocne manewry

38 okrętów z 12 państw wpłynie dzisiaj na Morze Bałtyckie. Stocza największa w tym roku bitwę morską, która przejdzie do historii jako BALTOPS 2003. Jako pierwsze do gdyńskiego portu zawinęły okręty amerykańskie.

Dziennik Bałtycki, 10.06.2003

 

Z gdyńskiego skweru do Gdańska

Dzisiaj gdynianie pożegnają policyjną budkę zdobiąca skwer Kościuszki od czasów głębokiej komuny, czyli lat 50. ubiegłego wieku.

Dziennik Bałtycki. 12.06.2003

 

Dzisiaj święto ulicy Świętojańskiej

Kto dziś przyjdzie na Świętojańską, zobaczy podczas Wielkiej parady ojców Gdyni – Tadeusza Wendę, Eugeniusza Kwiatkowskiego. Ujrzy Hieronima Derdowskiego i Stefana Żeromskiego przemierzających Świętojańską w paradnej bryczce.

Dziennik Bałtycki, 22.06.2003

 

I Bałtycki Festiwal Nauki

Decyzje o zorganizowaniu festiwalu nauki podjęła w listopadzie ubiegłego roku Rada rektorów Pomorza Gdańskiego. Kieruje nami chęć zaprezentowania społeczeństwu osiągnięć i możliwości nauki pomorskiej. Chcemy, by naukowcy „wyszli na ulicę”.

Piknik Naukowy, sobota niedziela, godz. 11-17, skwer Kościuszki, dwa namioty, w których znajdzie się ponad 40 stanowisk z atrakcyjna oferta dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Dziennik Bałtycki, 17.09.2003

 

To już 28 Festiwal Polskich Filmów Fabularnych

To już tradycja, że te najbardziej znane twarze przyjeżdżają na koniec festiwalu, zazwyczaj po nagrody. Tym razem żartowano, że polskie gwiazdki nie zasłużyły nawet na czerwony chodnik, nie mówiąc o dywanie.

Dziennik Bałtycki, 17.09.2003

 

Filmowe piekiełko

Szok. To słowo najczęściej padało w kuluarach. Kiedy Koterski przeczytał, że ZŁOTE LWY przyznano filmowi „Warszawa”, widownia najpierw zabuczała i zagwizdała. A potem zapadła  długa cisza. Zwycięstwo Dariusza Gajewskiego jest podszyte skandalem i pytaniami – dlaczego on? A nie „Pornografia”, której LWY należały się
jak psu zupa.

Dziennik Bałtycki 22.09.2003

 

Cutty Sark 2003

Fińska „Rhea” jest jednym z pierwszych, spośród 93 zgłoszonych  jachtów, jakie przypłynęły do Gdyni. by wziąć udział w najsłynniejszych i najbardziej prestiżowych na świecie regatach – Cutty Sark już dzisiaj o godzinie 12 ich huczne otwarcie.

Dziennik Bałtycki, 19.07.2003

 

Gdynia miasto na piątkę

Milion dwieście tysięcy gości, kilkadziesiąt tysięcy samochodów przejeżdżających przez miasto w ciągu jednego dnia, 78 ton śmieci, 767 pacjentów przyjętych przez lekarzy pogotowia, milion siedemset tysięcy pasażerów w miejskich autobusach – Gdynia podsumowała cztery dni zlotu Cutty Sark 2003. Wieli sukces – mówi krótko Piotr Kołodziejczyk, prezes Sail Training Association, organizator zlotu – Gdynia stanęła na wysokości zadania. Ocena, jaką wystawili nam kapitanowie żaglowców, przerosła nasze oczekiwania.

Dziennik Bałtycki, 24.07.2003

 

Bez „Daru Pomorza”

„Dar Pomorza” zawinął do Gdańska. Po raz pierwszy od ponad 20 lat nie znajdziemy żaglowca przy nabrzeżu w Gdyni. Wczoraj żaglowiec odholowano do Gdańskiej Stoczni remontowej SA na przegląd techniczny i konserwację dna.

Dziennik Bałtycki,6.10.2003

 

Ten „Opentaniec”

Z jednej strony woda, ogień, magiczne kamienie i tańce – z drugiej ekran wodny, muzyka elektroniczna, komputerowe efekty świetlne i dźwiękowe. Spektakl wystawiony w gdyńskim Teatrze Muzycznym został entuzjastycznie przyjęty przez prapremierowa widownię. Od oklasków puchły dłonie, zmęczonych artystów zmuszano do bisowania.

Dziennik Bałtycki, 20.10.2003

 

Były zarząd odpowie za nadużycia w Stoczni Gdynia

Janusz Szlanta, Andrzej B. Hubert K. odpowiedzą przed sądem za nadużycia, jakich dopuścili się podczas kierowania stocznia gdyńska. Wczoraj Prokuratura Apelacyjna zdecydował o przedstawieniu całej trójce zarzutów.

Dziennik Bałtycki, 24.10.2003

 

Port Gdynia

Kolejna bardzo dobra inwestycja Portu Gdynia SA – punkt kontroli weterynaryjnej – został otwarty w środę. W dawnym magazynie owoców cytrusowych powstał nowoczesny obiekt, który spełnia normy UE.

Dziennik Bałtycki, 2.11.2003

 

Święto Niepodległości i Jesienny Bieg

Po raz pierwszy odbyła się Parada Niepodległości, zgodnie z tradycją wytworzoną w Gdyni w latach 30. XX w., wesoło i z rozmachem. Uczestniczyli w niej rzemieślnicy (pięknie prezentujący swe zawody), harcerze ZHR i ZHP, Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych w mundurach, stu¬denci Akademii Morskiej, uczniowie,  miłośnicy zabytkowych pojazdów i ok. 3 tys. gdynian. Pomysłodawczynią takiej właśnie parady była publicystka Wiesława Kwiatkowska

 

Tego samego dnia odbył się też Jesienny Bieg  „Dziennika Bałtyckiego” i Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z okazji Święta Niepodległości. A frekwencja była rekordowa, Na starcie stanęło blisko 1200 osób.

Dziennik Bałtycki, 12.11.2003

 

Rząd zlekceważył konferencje w sprawie autostrady A-1

Powstanie Ruchu Społecznego Akcja A-1 ogłosił Maciej Siembieda, redaktor naczelny „Dziennika Bałtyckiego”. Zapowiedział, że pierwszym działaniem ruchu będzie zbiórka ziemi, z której zostanie usypany kopiec niekompetencji i wstydu tych wszystkich, „dzięki” którym budowa autostrady nie może ruszyć.

Powołanie ruchu bardzo spodobało się samorządowcom, którzy zgromadzili się wczoraj na wielkiej konferencji w sprawie autostrady w Gdyni. Przyjechali na nią przedstawiciele kilkudziesięciu miast i powiatów, przez które planowany jest w przyszłości przebieg A-1. Samorządowcy podpisali wspólna deklarację o współpracy na rzecz autostrady. Przy okazji dostało się rządowi, który mimo zaproszenia kompletnie zignorował spotkanie.

Dziennik Bałtycki, 15.11.2003

 

Przeczytaj również

Najnowsze