Strona głównaKalendariaRocznicowy przegląd prasy 1934-2004

Rocznicowy przegląd prasy 1934-2004

 

Małgorzata Sokołowska

ROCZNICOWY PRZEGLĄD PRASY 1934-2004

 

1934

Wysepki na ul. Świętojańskiej powinny zostać

Przed kilku tygodniami wszczęto na łamach pism ankietę co do pozostawienia względnie zlikwidowania wysepek na ul. Świętojańskiej. […] Uważamy za potrzebne istnienie tych wysepek, bo one faktycznie zwiększają bezpieczeństwo na tej najruchliwszej ulicy Gdyni – i dziś wypadki są bardzo rzadkie.

Dziennik Gdyński, 4.03.1934

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Orłowa Morskiego

Przed kilkoma dniami zawiązało się na zebraniu w gimnazjum dr. Zegarskiego Stowarzyszenie Przyjaciół Orłowa Morskiego. Do zarządu wybrano: apt. Szkodowskiego, mec. Ewert-Krzemieniewskiego, mgr. Brzeskiego, naczelnika sądu dr. Potońca i inż. Zaorskiego. Na zebraniu uchwalono przede wszystkim starać się, aby Orłowo Morskie zostało przyłączone do Gdyni.

Dziennik Gdyński, 20.03.1934

 

Obchód imienin marszałka Piłsudskiego

Po nabożeństwie odbyła się na ul. 10 Lutego defilada a następnie uroczysta akademia w Morskim Oku.

Dziennik Gdyński, 20.03.1934

 

ZUPU buduje w Gdyni dalsze bloki mieszkaniowe

W nadchodzącym sezonie ZUPU rozpocznie budowę dwóch dużych bloków. Bloki te mają być wzniesione na obszernym placu przy ul. 10 Lutego pomiędzy Bankiem Polskim a szkołą miejską.

Dziennik Gdyński, 20.03.1934

 

Minister Kwiatkowski w porcie gdyńskim

Dnia 5 kwietnia w godzinach porannych b. minister przemysłu i handlu inż. Eugeniusz Kwiatkowski zwiedził port gdyński na motorówce „Pilot II” w towarzystwie dyrektora Urzędu Morskiego inż. St. Łęgowskiego. B. minister interesował się specjalnie nowymi inwestycjami, jakie poczyniono w porcie gdyńskim w ostatnich latach. O godz. 12-ej b. minister Kwiatkowski wraz z małżonką udał się na pokład s/s „Kościuszko”, którym odjechał na wycieczkę morską.

Dziennik Gdyński, 8.04.1934

 

III okres rozbudowy portu

Przed kilkoma dniami zakończone zostały pertraktacje z Konsorcjum Francusko-Polskim na rozbudowę III okresu robót w porcie. Umowa obejmuje następujące prace: wykończenie nabrzeża Czechosłowackiego i Rumuńskiego, przygotowanie placów i przystani do przeładunku drzewa w basenie nr V, zamknięcie basenu Prezydenta i wykończenie mola południowego, budowę basenu żeglugowego dla Yacht-Klubu i dalszą budowę falochronu wschodniego.

Dziennik Gdyński, 15.04.1934

 

„Dwór Kaszubski” w Gdyni

Pod powyższą nazwą otwarta została nowa pierwszorzędna restauracja p. Franciszka Grzegowskiego. Ze znanej tu od dawna jako dobrze prowadzonej restauracji, stworzył p. Grzegowski reprezentacyjny i komfortowy lokal. Jego wnętrze przedstawia się nad wyraz pięknie i robi bardzo miłe i podniosłe wrażenie u każdego gościa. Odnowienie lokalu pod względem artystycznym odbyło się pod kierownictwem prof. Wacława Szczeblewskiego, kierownika Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych, wielkiego znawcy starej sztuki kaszubskiej. W sali głównej widzimy ślicznie odtworzony na zachodniej ścianie zachód słońca obok orła polskiego i gryfa kaszubskiego. Na południowej ścianie przedstawiono fragmenty starych wróżb kaszubskich oraz posąg bożka słowiańskiego Trygława. Na północnej ścianie widzimy piękne jezioro Wdzydzkie. W pierwszym pokoju od strony wejścia podziwiamy motyw starej rybackiej Gdyni oraz podobiznę statku „Św. Jerzy”, który odegrał poważną rolę w bitwie pod Oliwą. Zachodnia część lokalu ma przywodzić na myśl obecną Gdynię. Widzimy fragmenty naszej floty handlowej z nawami statków.

Dziennik Gdyński, 2.05.1934

 

1 Maja w Gdyni

Związek Związków zawodowych urządził pochód w dniu 1 Maja, jako święto świata pracującego. Pochód ten, liczący około 500 osób, we wzorowym porządku przeszedł ulicami miasta, kierując się w stronę komisariatu, skąd następnie przeszedł ul. Śląską ku dworcowi kolejowemu i rozwiązał się. Nieco większy był pochód urządzony przez związki socjalistyczne. Niesiono transparenty ze znanymi już napisami i hasłami, wznosząc okrzyki na cześć przywódców socjalizmu i międzynarodówki. I ten pochód przeszedł obok Komisariatu Rządu. W pochodzie kroczyło sporo bezrobotnych, niosąc transparenty z napisami: „Żądamy pracy i chleba”. Policja utrzymywała porządek podczas obu pochodów.

Dziennik Gdyński, 2.05.1934

 

Uroczysty obchód Konstytucji 3 Maja

Dzisiejszy obchód Konstytucji 3 Maja odbył się nadzwyczaj uroczyście. Pogoda sprzyjała w zupełności imponującemu pochodowi. W obchodzie wzięły udział niemal wszystkie organizacje i towarzystwa miejscowe ze swymi sztandarami. Udział publiczności był również bardzo wielki. Uroczyste nabożeństwo odprawił ks. dziekan Turzyński, a kazanie wygłosił ks. wik. Szarkowski. Pienia religijne wykonał chór „Symfonia” pod batutą p. Betlejewskiego. Po nabożeństwie odbyła się na ul. 10 Lutego defilada a następnie akademia nad morzem.

Dziennik Gdyński, 4.05.1934

Nowy pożądany nabytek w Gdyni

Miasto nasze odczuwa dotkliwie brak porządnej sali na koncerty lub większe zebrania. Z tego też powodu życie artystyczne Gdyni pozostawia niemało do życzenia. Brakowi temu b. dobrze zaradził i usunął go znany chlubnie artysta-malarz p. Marian Mokwa, zasłużony marynista i propagator sztuki. [….] P. Mokwa wybudował w pobliżu kościoła NSJ prawie na rogu ul. 10 Lutego – wielką salę, w której będzie mogło pomieścić się około tysiąca osób. Wejście do sali prowadzi z wielkiego hallu, przez dwoje drzwi.
Z hallu prowadzą też schody na pierwsze piętro. Na dole urządzono garderoby i toalety. Na pierwszym piętrze na wprost estrady względnie sceny jest sala 6 x 11 m, obok druga 6 x 6 m, gdzie mogą się odbywać posiedzenia lub zebrania.

Dziennik Gdyński, 6.06.1934

 

Nowy statek na linii Gdynia-Sztokholm-Karlskrona-Kalmar

Towarzystwo Okrętowe Svenska America Linjens, celem ulepszenia regularnej komunikacji między Gdynią a portami południowej Szwecji, uruchomiła nowocześnie zbudowany statek „Mareholm”, który dnia 3 czerwca po raz pierwszy zawinął do naszego portu. Statek ten jest specjalnie zbudowany dla coraz bardziej wzrastającego ruchu pasażerskiego i turystycznego między Gdynią a Szwecją.

Dziennik Gdyński, 6.06.1934

 

O połączenie Witomina z miastem

W najbliższych dniach będzie ukończona i oddana do użytku główna droga, prowadząca od ul. Śląskiej obok cmentarza na Witomino. Ruch pieszy na tej przestrzeni odbywa się od dłuższego czasu, gdyż istnieją tam chodniki. Mieszkańcy Witomina, których jest około 4 tysięcy, domagają się zaprowadzenia komunikacji autobusowej – gdyż dotąd bardzo trudno dostać się do miasta.

Dziennik Gdyński, 6.06.1934

 

Budowa nowej przystani w Orłowie

Dnia 15 bm. rozpocznie się w Orłowie budowa nowej przystani pasażerskiej w pobliżu łazienek, u wylotu ulicy prowadzącej od dworca do morza. Cały pomost rezerwowany jest wyłącznie dla ruchu pasażerskiego. Nie będzie więc na nim kawiarni ani dancingu.

Dziennik Gdyński, 13.06.1934

 

Jubileusz 25-lecia pracy zawodowej dyr. Zegarskiego w Orłowie

Gimnazjum w Orłowie przeżywa obecnie dwie doniosłe uroczystości: pierwsza –
wypuszcza bowiem w świat w tym roku pierwszych swych maturzystów. Szczęść Wam Boże, młodzieży kochana! Druga, to obchód 25-lecia doktoratu i pracy zawodowej właściciela i dyrektora tegoż gimnazjum dr. Teofila Zegarskiego.

Dziennik Gdyński, 13.06.1934

 

Budowa osiedla marynarzy im. Ministra Gen. Zarzyckiego

Na skutek inicjatywy b. ministra przemysłu i handlu gen. Zarzyckiego umożliwiły polskie przedsiębiorstwa żeglugowe, zrzeszone w Zawiązku Armatorów Polskich, Towarzystwu Budowy Osiedli drogą pomocy finansowej zbudowanie 20 domków mieszkalnych na Witominie, które mają być udostępnione dla marynarzy polskiej floty handlowej na warunkach długoterminowych spłat. Osiedle to, które jest już w trakcie budowy, nosić będzie nazwę „osiedle marynarzy im. Ministra Gen. Dr. Ferdynanda Zarzyckiego”.

Dziennik Gdyński, 22.06.1934

 

Połączenie Gdyni z Sopotem przez MTK

Zarząd Miejskiego Towarzystwa Komunikacyjnego przejął od p. Szandracha Przedsiębiorstwo Autobusowe i od dziś utrzymuje stałe połączenie pomiędzy Gdynią a Sopotem.

Dziennik Gdyński, 26.06.1934

 

Obchód Święta Morza

Tegoroczny obchód Święta Morza odbył się w Gdyni bardzo uroczyście, aczkolwiek udział zamiejscowych nie był bardzo liczny, był nawet skromniejszy w porównaniu z poprzednimi latami.

Dziennik Gdyński, 1.07.1934

 

Prezydent Rzeczypospolitej na Zlocie Młodzieży w Gdyni

Ubiegłej niedzieli obchodziła Gdynia jedną z najpiękniejszych swych uroczystości. Był to zlot młodzieży z całej Polski, uświetniony przyjazdem p. prezydenta Rzplitej. O godz. 10.45 rozpoczęło się uroczyste nabożeństwo polowe pod Kamienną Górą. Po nabożeństwie uświetnionym, pięknym śpiewem chóru „Symfonia” pod batutą p. Betlejewskiego, wygłosił ks. biskup Okoniewski podniosłe kazanie. O godz. 17.30 przedefilował 2 pułk szwoleżerów (ze Starogardu) przed gen. Dreszerem – brodząc w wodzie wzdłuż wybrzeża na znak łączności armii polowej z morzem. Wieczorem zapalono u stóp kamiennej Góry wielkie ognisko, przy którym odbywały się pląsy i tańce młodzieży. Liczne i silne reflektory oraz ognie sztuczne oświetliły wieczorem Gdynię, nadając jej niezwykłego czaru i piękności.

Dziennik Gdyński, 4.07.1934

 

Poświęcenie Portowego Biura Pośrednictwa Prac

Na uroczystość tę przyjeżdża prezes zarządu głównego Funduszu Bezrobocia p. minister dr Duch.  Powstanie giełdy pracy dla robotników portowych było niezbędne, gdyż robotnicy zatrudnieni w porcie nie są związani z pracodawcami stałym stosunkiem, wskutek czego istniały poważne trudności w stosowaniu do nich norm ogólnego ustawodawstwa ochronnego.

Dziennik Gdyński, 8.07.1934

 

Wy kończenie budowy pomostu pasażerskiego w Orłowie

Dnia 19 sierpnia br. otwarty został dla ruchu pieszego nowo wybudowany pomost pasażerski. Pomost ten posiada 420 m długości, 6 m szerokości, kilka wnęk o szerokości 12 m i w końcu na przestrzeni 20 m – szerokości 18 m, przy której głębokość wody dochodzi do 4 i pół m, co pozwoli na zawijanie większych statków pasażerskich. Z okazji ukończenia budowy Towarzystwo Przyjaciół Orłowa urządziło pożegnanie i przyjęcie dla saperów, którzy pomost ten wybudowali.

Dziennik Gdyński, 22.08.1934

Dziś poświęcenie osiedla marynarzy

Związek Armatorów Polskich porozumiał się z TBO, które na skutek otrzymanej
pożyczki wybudowało 20 domków mieszkalnych 3-pokojowych z kuchniami oraz ogrodem. Mieszkania te będą sprzedawane marynarzom na 18-letnie spłaty, które
miesięcznie wynosić będą ok. 80 zł. W uroczystości poświęcenia udział weźmie m.in. b. minister gen. Ferdynand Zarzycki (którego inicjatywa umożliwiła pomoc finansową).

Dziennik Gdyński, 23.08.1934

 

Flota sowiecka w Gdyni

Dziś rano przybyła do portu naszego zapowiedziana flota sowiecka. Po oddaniu strzałów powitalnych nastąpiło składanie wizyt.

Dziennik Gdyński, 4.09.1934

 

Rozbudowa Witomina

Komisariat Rządu przystępuje do budowy szkoły na Witominie (które w rozbudowie Gdyni wraz z Działkami Leśnymi, gdzie zabrakło już parcel pod budowę zabudowuje się i rozwija w tempie bardzo szybkim). Witomino, które do niedawna było małym przedmieściem Gdyni, staje się dzięki nowo wybudowanej alei, komunikacji autobusowej i nowo wzniesionymi stu kilkudziesięciu budynkami, terenem o dużej przyszłości.
Toteż osiedla się tu inteligencja i urzędnicy. Wybudowana została już piekarnia i kilka innych warsztatów pracy. Powstało kilkanaście sklepów i warsztatów rzemieślniczych.

Dziennik Gdyński, 23.08.1934

 

Otwarcie bezpośredniej linii telefonicznej Gdynia – Sztokholm

Otwarcia dokonał w Gdyni dyrektor okręgu Poczt i Telegrafów inż. Kozubek.

Gazeta Gdańska, 3.10.1934

 

Uroczysty obchód Święta Niepodległości

W bieżącym roku obchód Święta Niepodległości wypadł więcej imponująco niż w latach poprzednich. Miasto przybrało odświętny wygląd. Z licznych domów powiewały chorągwie narodowe a w oknach wystawowych wielu sklepów umieszczone były obrazy z podobizną p. marsz. Piłsudskiego i p. Prezydenta, pięknie udekorowane. Po nabożeństwie w kościele Serca pana Jezusa odbyła się piękna defilada na ul. 10 Lutego.

Dziennik Gdyński, 13.11.1934

 

Przekazanie placu dla Domu Marynarza Szwedzkiego

Dnia 17 listopada w Urzędzie Morskim nastąpiło przekazanie przez dyrektora Urzędu p. inż. Stanisława Łęgowskiego, działającego z polecenia ministra przemysłu i handlu, na rzecz Zarządu Opieki nad Marynarzami Kościoła Szwedzkiego z siedzibą w Sztokholmie placu o powierzchni ok. 1000 m kw. położonego przy ul. Jana z Kolna i graniczącego z Domem Marynarza Polskiego. Przekazanie własności parceli nastąpiło tytułem darmym. Akt darowizny sporządził notariusz p. E. Heidrich. Plac ten przeznaczony jest pod budowę domu i kościoła dla marynarzy szwedzkich.

 

Spuszczenie na wodę nowego polskiego okrętu transatlantyckiego „Marszałek Piłsudski”

Dnia 19 bm. przy pięknej i słonecznej pogodzie odbyły się w stoczni Monfalcone
uroczystości spuszczenia na wodę polskiego okrętu transatlantyckiego „Marszałek
Piłsudski”. Przy dźwiękach polskiego hymnu państwowego, „Pierwszej Brygady” i hymnów włoskich goście polscy przeszli przed szpalerem młodzieży i milicji faszystowskiej, po czym udali się na specjalnie zbudowane rusztowanie, przylegające do olbrzymiego kadłuba okrętu, udekorowanego polskimi sztandarami oraz tarczą legionową ozdobioną literami J.P. – Pierwsza Brygada. Matka chrzestna okrętu p. Wanda Połczyńska wygłosiła odpowiednie przemówienie, przecięła wstęgę o barwach polskich i włoskich, równocześnie rozbiła symboliczną butelkę szampana o burtę okrętu oraz wprowadziła go w ruch. Wielki kadłub statku zaczął łagodnie opuszczać się na wodę.

Dziennik Gdyński, 21.12.1934

 

1954

Stoczniowcy przekazali rybakom „Dalmoru” nowy supertrawler

Po zakończeniu prób na morzu stoczniowcy przekazali „Dalmorowi” następny z serii budowanych całkowicie w kraju supertrawlerów. Nowa jednostka naszego rybołówstwa dalekomorskiego nosi nazwę – „Rugia”.

Głos Wybrzeża, 2.01.1954

 

Nowe osiedle mieszkaniowe w Gdyni

Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych rozpoczęła budowę osiedla na Wzgórzu Nowotki. Powstanie tu około 20 bloków mieszkalnych. Buduje je załoga zjednoczenia budownictwa Miejskiego w Gdyni. jednocześnie zostanie wybudowany tu żłobek i budynek szkolny. Załoga mimo zimy nie przerwała pracy, pamiętając, że zobowiązała się na cześć II Zjazdu Partii oddać pierwszy budynek mieszkalny do 28 lutego, tj. na dwa tygodnie przed terminem przewidzianym w planie. Celem umożliwienia sobie pracy przy niskiej temperaturze, robotnicy zastosowali szereg urządzeń pomocniczych, które dobrze zdają egzamin praktyczny. Do nich należy m.in. lokomotywka rozwożąca ogrzewaną w specjalnych „cieplakach” zaprawę murarską.

Głos Wybrzeża, 9.02.1954

 

Ryż, herbata, pomarańcze i cytryny nadeszły do Gdyni

W ostatnich dniach do portu w Gdyni zawinęło kilka statków dalekomorskich zarówno polskich jak i zagranicznych, które przywiozły wiele atrakcyjnych towarów przeznaczonych na zaopatrzenie rynku. 21 bm. polski statek „Pułaski”, utrzymujący łączność z Chinami, przywiózł tysiąc ton ryżu, 900 skrzyń wysokogatunkowej herbaty oraz przeszło 7 tys. ton nasion oleistych, jak soja, konopie i sezam. Z Izraela nadeszło do Gdyni około tysiąca ton pomarańcz, które przywiózł polski statek „Lechistan” oraz 280 ton cytryn. Te ostatnie przybyły na szwedzkim statku „Fernebo” w dniu 22 bm.

 

Dziennik Bałtycki, 25.02.1954

 

Już od 1 Maja co dziesięć minut z Gdańska do Gdyni będzie odchodzić pociąg elektryczny

Załogi budowlano-montażowe Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych Nr 12, kolejowe brygady budowlane z Bydgoszczy oraz elektrycy z Przedsiębiorstwa Robót Elektryfikacyjnych Kolei zobowiązali się w Czynie Zjazdowym oddać społeczeństwu Wybrzeża na 1-go Maja całkowicie ukończoną trasę pociągu elektrycznego z Gdańska do Gdyni, tzn. drugi tor z Orłowa do Gdyni oraz tunele i perony na stacjach Gdynia-Wzgórze Nowotki i Gdynia-Osobowa.

Dziennik Bałtycki, 7.04.1954

 

1031 statków morskich obsłużą metodą szybkościową portowcy Gdańska i Gdyni

Nowym orężem w walce o potanienie odpraw statków oraz o wszechstronne wykorzystanie możliwości podniesienia warunków bytowych i kulturalnych portowców staną się podpisane w ostatnich dniach przez dyrekcje portów i rady zakładowe – nowe zakładowe umowy zbiorowe. Na uroczystość podpisania umowy w porcie gdyńskim przybył m.in. przedstawiciel KC PZPR tow. Wilski, KW PZPR tow. Bejger. Załoga portu gdyńskiego zobowiązała się do obsłużenia metodą szybkościową 646 statków, zaoszczędzenia 675 ton węgla i 49 ton innego paliwa oraz obniżenia kosztów przeładunki jednej tony towarów o 1,2 proc. oraz uzyskania przeciętnej wydajności pracy 148 proc. normy przeładunkowej.

Głos Wybrzeża 17,18,19.04.1954

 

Wycieczki „Batorym” po Bałtyku

Któż nie zna chociażby ze zdjęć sylwetki flagowego statku naszej floty handlowej – „Batorego”? Marzeniem niejednego z nas było odbycie podróży na jego pokładzie. Marzenie to – jak wiele innych – spełni się. W okresie bowiem od 16 maja do 10 czerwca br. „Batory” odbędzie ze zgłoszonymi za pośrednictwem „Orbisu” pasażerami cztery pięciodniowe wycieczki wzdłuż wybrzeży Bałtyku. Podczas rejsu wycieczkowicze będą korzystać z basenu pływackiego i pokładowych urządzeń sportowych, a wieczorem tańczyć przy doborowej orkiestrze.

Głos Wybrzeża, 28.04.1954

 

Masy pracujące Wybrzeża przygotowują się do manifestacji w dniu 1 maja Stoczniowcy gdyńscy wodowali nowy statek

Wokół pokrytego napisami statku „zobowiązaniowego” w Stoczni im. Komuny Paryskiej zebrała się załoga zakładu. „Matką chrzestną” statku jest przodująca robotnica stoczni Bronisława Woźniak. Zobowiązanie wydziału kadłubowni produkcyjnej zostało wykonane z honorem. Stoczniowcy gdyńscy dumni z wykonanych zobowiązań pójdą w pierwszych szeregach pochodu 1-majowego w Gdyni.

Głos Wybrzeża, 30.04.1954

 

Lud Wybrzeża radośnie obchodził święto 1 Maja

Dochodzi godzina 10.20., przy dźwiękach marsza rusza pochód. Na czele – poczet sztandarowy. Gdy przedstawiciele partii i władzy ludowej, Marynarki Wojennej, organizacji społecznych oraz wybitni przodownicy pracy zajmują miejsca na trybunie honorowej, w górę wzbijają się dziesiątki gołębi. Sportowcy niosą olbrzymie portrety Marksa, Engelsa, Lenina i Stalina. Mieszkańcy Gdyni gorąco witają stoczniowców, z którymi ramię w ramię kroczą żołnierze Ludowego Wojska Polskiego i marynarze.
W pierwszym szeregu znajdują się przodownicy pracy, przepasani czerwony szarfami, na których widnieją cyfry 22, 235, 250 proc. normy.

Głos Wybrzeża, 2.05.1954

 

5 tys. nowych izb mieszkalnych otrzymała Gdynia w latach władzy ludowej

Przed wojną w Gdyni obok luksusowych budynków dla bogaczy, dla robotników były tylko nory, budowane wprost na ziemi lub budy mieszkalne sklecone ze skrzyń.
W Gdyni po wyzwoleniu powstały malowniczo położone osiedla na Wzgórzu Nowotki, osiedle przy ul. Krasickiego, wiele słonecznych bloków przy ul. Warszawskiej. W planach przewiduje się dalszą rozbudowę miasta. Gdynia w najbliższych latach stanie się jednym z najpiękniejszych miast bałtyckich. W pracowniach architektonicznych „Miastoprojektu” powstały już imponujące plany rozbudowy Gdyni.

Głos Wybrzeża, 12.05. 1954

 

Znika ostatni ślad wojny w Gdyni

W Gdyni zostanie wkrótce oddany do użytku jeszcze jeden duży obiekt mieszkalny pod numerem 92/94, który wypełni ostatnią lukę między domami przy ul. Świętojańskiej. Tym samym na głównej ulicy miasta zostanie usunięty ostatni ślad zniszczeń wojennych.

Głos Wybrzeża, 10.06.1954

 

Bolesław Bierut, Józef Cyrankiewicz i Konstanty Rokossowski przyjęli w Gdyni defiladę oddziałów i okrętów Marynarki Wojennej. Dzień Marynarki Wojennej, Dzień Stoczniowca i Dzień Rybaka, obchodzony przez ludzi polskiego morza i cały nasz naród w dniu 27 czerwca, stał się potężną manifestacją rosnących sił gospodarki morskiej naszej ojczyzny i wspaniałym przeglądem mocy obronnej Marynarki Wojennej – czujnej strażniczki morskich granic Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Odświętnie udekorowana Gdynia mieni się od czerwonych i biało-czerwonych flag.

Wśród entuzjazmu zgromadzonym tłumów, na trybunie honorowej zajmują miejsca:
I Sekretarz KC PZPR Bolesław Bierut, prezes Rady Ministrów Józef Cyrankiewicz, wiceprezes Rady Ministrów, minister Obrony Narodowej, Marszałek Polski Konstanty
Rokossowski i minister żeglugi Mieczysław Popiel. Na trybunie zajmuje również miejsce konsul generalny ZSRR w Gdańsku Michaił Potapow. Fanfarzyści dają sygnał do defilady.

Dziennik Bałtycki, 29.06.1954

 

Dworzec gdyński coraz piękniejszy

Wkrótce mieszkańcy Gdyni otrzymają nowy dworzec kolejowy. Prawe skrzydło i cześć centralna została już przekazana do użytku. Prace z wiązane z budową lewego skrzydła są daleko zaawansowane. W lewym skrzydle przebiegać będzie główne przejście z peronów i przejście do kolei elektrycznej. Ponadto w skrzydle tym mieścić będzie się duża restauracja i poczekania, przechowalnia bagażu oraz szereg kas biletowych. Dworzec gdyński będzie – obok dworca centralnego w Warszawie – najnowocześniejszym w kraju. Będzie posiadał on specjalne urządzenia klimatyzacyjne, jasne, praktyczne oświetlenie oraz bogate marmurowe wykładziny wnętrz. W 1955 roku rozpocznie się budowa dworca podmiejskiego kolei elektrycznej, który posiadać będzie poczekalnie i świetlice dla młodzieży oraz kawiarnię i liczne kasy biletowe.

Głos Wybrzeża, 20.08.1954

 

Nowe socjalistyczne śródmieście Gdyni powstanie w ciągu najbliższych trzech lat

O Gdyni mówiono zawsze jako o nowoczesnym mieście. Nowoczesne, ale ileż w nim balastu kapitalistycznego budownictwa, gdzie w planach zabudowy nie zawsze uwzględniano logiczne rozwiązania urbanistyczne a często brano pod uwagę zachcianki prywatnych właścicieli. Stąd tak poważne błędy, jak przecięcie miasta torami kolejowymi czy brak arterii przelotowej. Główną arterią przebiegającą przez miasto będzie przedłużenie obecnej ulicy Władysława IV połączone autostradą w kierunku Gdańska u zbiegu jej z ulicą Świętojańską. Punktem ciężkości arterii będzie monumentalny gmach – przyszła siedziba Prezydium MRN, który stanie w prostokącie między ulicami Abrahama, Batorego i 22 Lipca. Stanie on na skraju centralnego placu miejskiego. Od strony poczty przylegać będzie do niego wielki gmach PDT. Z drugiej strony placu centralnego projektuje się budowę teatru. Pozwoli to w przyszłości na usunięcie szpetnej pamiątki po okupancie, jaką jest dzisiejszy teatr – „stodoła” u podnóża Kamiennej Góry.

Głos Wybrzeża, 18-19.09.1954

 

Polepszyć oświetlenie ulic

Powodem zaciemnienia całej ulicy Świętojańskiej, Czołgistów i Partyzantów jest brak żarówek w latarniach. Przepaliły się, a nowych nie ma. Dowiadujemy się, że żarówki na oświetlenie ulic należy zamawiać w Centrali Zbytu Przemysłu Energetycznego na cały kwartał naprzód. Drugi powód niewykorzystania w pełni latarni ulicznych jest doprawdy humorystyczny. Polega on na takich trudnościach technicznych jak… brak drabiny składanej. Otóż na całe Trójmiasto Zakład Sieci posiada tylko jedną taką
drabinę. Obsługa jej nie może więc nadążyć z wkręcaniem nowych żarówek a o czyszczeniu lamp i zmianie kloszów w ogóle nie ma mowy.

Głos Wybrzeża, 5.10.1954

 

„Arka” wykonała globalny plan roczny

Dużym sukcesem produkcyjnym wita 37. rocznicę Wielkiego Października załoga Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich „Arka” w Gdyni.

Głos Wybrzeża, 6-7.11.1954

 

Na Wzgórzu Nowotki będzie woda

Na spotkaniach z radnymi mieszkańcy Wzgórza Nowotki mówili o swoich bolączkach, a m.in. o słabym funkcjonowaniu centralnego ogrzewania, braku oświetlenia na ulicach. Najwięcej jednak mówiono o tym, że do mieszkań nie dociera woda. Jedynie w domach położonych na zboczach wzniesienia woda jest czasem w ciągu całej
doby, ale na ulicach Wojewódzkiej, Hetmańskiej, Dzierżyńskiego i innych ukazuje się w kranach tylko w nocy. Sytuacja ulegnie radykalnej zmianie dopiero po rozbudowie istniejących w mieście urządzeń wodociągowych, które pozostając w stanie prawie niezmienionym od czasów przedwojennych, nie mogą zaspokoić trzykrotnie zwiększonego zapotrzebowania. Plany te zostaną zrealizowane w jesieni przyszłego roku.

Głos Wybrzeża, 26.11.1954

 

Chcemy tańczyć

Gdynia, licząca ponad 120 tys. mieszkańców, ma w tej chwili zaledwie 2 lokale z orkiestrą taneczną, obydwa na Skwerze Kościuszki. Lokale te zresztą pozostawiają wiele do życzenia. Warto by przypomnieć, że ta sama Gdynia, a nawet nie ta sama, bo licząca mniej mieszkańców, miała do roku 1947-48 o 7 lokali więcej. Zostały one zlikwidowane „w ramach” źle pojętej akcji „upolitycznienia” naszego życia. Był bowiem taki okres – nie ma tego co ukrywać – że władze miejskie Gdyni uważały, że lokale taneczne to pozostałość zgniłego ustroju kapitalistycznego, którą trzeba z całą bezwzględnością tępić. I wytępiły. Ludzie pracy mają dziś możność potańczenia co pewien czas i co najważniejsze, mają pełne prawo domagać się od odpowiednich władz udostępnienia im tego. I to przy muzyce jazzowej.

Głos Wybrzeża, 17.12.1954

 

1964

Załoga stoczni gdyńskiej czynem produkcyjnym czci XX rocznicę PRL

Do podjętych z tej okazji zobowiązań należy przyspieszenie o dwa dni, przewidzianego na luty br. wodowania prototypowej jednostki typu B-18, rybackiego statku-zamrażarki.

Dziennik Bałtycki, 11.01.1964

 

Przybyły owoce cytrusowe

Rozpoczęto wyładunek 200 ton cytryn ze statku „Grudziądz”. W lutym zaawizowane jest już nadejście trzech frachtowców z owocami cytrusowymi.

Głos Wybrzeża, 27.01.1964

 

Ulica Władysława IV zostanie połączona z drogą państwową nr 1

Budowana przez kilka lat przy ogromnym wysiłku i nie mniejszym nakładem nowa trasa komunikacyjna Gdyni – ul. Władysława IV, wbrew założeniom, nie stanowi głównej arterii przelotowej w mieście. Na przeszkodzie temu stoi przede wszystkim brak dogodnego połączenia z drogą państwową nr 1. Bieżący rok powinien wreszcie przynieść rozwiązanie tego problemu. Mianowicie w budżecie miejskim zabezpieczono kwotę na kontynuację budowy na odcinku od ul. Czołgistów do alei Zwycięstwa. Nie będzie to zadanie łatwe, gdyż nowy odcinek trasy przebiegać będzie przez obstawiony barakami teren w okolicy przystanku kolejki elektrycznej przy Wzgórzu Nowotki. W styczniu przystąpiono do rozbiórki pierwszych baraków. Likwidacja w okresie zimy wszystkich baraków pozwoli z nadejściem wiosny przystąpić do robót drogowych.

Głos Wybrzeża, 5.02.1964

 

 

Dla uczczenia 20-lecia PRL 60 proc. załogi „Komuny” bierze udział we współzawodnictwie pracy

W Stoczni im. Komuny Paryskiej załoga postanowiła uczcić 20-lecie Państwa Ludowego konkretnym czynem. Inicjatywa wyszła ze strony wydziału kadłubowego, który wezwał inne wydziały do współzawodnictwa. Kadłubowcy zobowiązali się przygotować prototypową jednostkę B-18 do wodowania na dwa dni przed terminem.

Głos Wybrzeża, 11.02.1964

 

Przy ul. Czołgistów powstanie centralny plac zabaw i gier gdyńskiej dziatwy

Uporządkowany przed trzema laty niewielki plac przeznaczony dla dzieci, przez cały rok cieszy się frekwencją. Ostatnio postanowiono, cały teren przy ul. Czołgistów aż do ul. Dzierżyńskiego przeznaczyć na urządzenie wielkiego placu zabaw dla dzieci i gier młodzieżowych. Plac będzie składać się z dwóch części: dziecięcej, na której znajdą się ślizgi, zjazdy, huśtawki, piaskownice i młodzieżowej – dysponującej kilkoma boiskami do gry w kosza i w siatkę oraz asfaltową płytą do jazdy na wrotkach. W okresie zimy natomiast będzie tu stałe lodowisko. Inwestycja ta będzie wykonana głównie w czynie społecznym mieszkańców i gdyńskich zakładów pracy. Udział w pracach zadeklarowała

już Komenda Miejska MO, Marynarka Wojenna, Straż Pożarna, PSM i SRM.

Głos Wybrzeża, 24.02.1964

 

100-milionowa tona gdyńskiego portu handlowego

Port gdyński przeżywał dzisiaj szczególnego rodzaju uroczystość. Oto jego nabrzeża,
licząc od pierwszego roku po wojnie, przyjmują 100-milionową tonę. Na 100 milionów ton towarów, jakie od 1945 r. przeszły przez port w Gdyni, niemal połowę stanowi węgiel. Drugie miejsce zajmuje drobnica.

Dziennik Bałtycki, 25.02.1964

 

Nowoczesny radar portowy w Gdyni

Port gdyński wciąż się modernizuje. Angielski radar portowy systemu Decca pozwoli dyżurnemu oficerowi Kapitanatu Portu na dokładne śledzenie ruchu statków już w odległości 18 mil morskich od Gdyni, a więc nawet poza cyplem Półwyspu Helskiego.

Głos Wybrzeża, 28.02.1964

 

Gdynianie w czynie społecznym dla uczczenia XX-lecia PRL

Mieszkańcy nowo budowanych bloków zgłaszają zobowiązania uporządkowania terenu przydomowego, urządzenia sposobem gospodarczym małej architektury.

Dziennik Bałtycki, 2.03.1964

 

Gdynia zdystansowała Gdańsk, Kraków, Wrocław, Poznań…

… i inne miasta pod względem gęstości zaludnienia. W wyniku rewizji planu ogólnego miasta zwiększono intensywność zabudowy, ograniczając do minimum budownictwo indywidualne, wolno stojące i rozproszone. Witomino, z dzielnicy uprzednio planowanej na osiedle domków jednorodzinnych, zmieniono na budownictwo wysokie. Nie ulega wątpliwości, że szereg terenów uzbrojonych lub łatwych do uzbrojenia zostało zmarnowanych. Klasycznym tego przykładem jest Redłowo. Powołany osiedlowy komitet budownictwa indywidualnego rozdysponował tereny dla poszczególnych zakładów pracy. W błyskawicznym terminie przystąpiono do budowy, marnując w ten sposób
najlepsze tereny Gdyni. Jedynym obszarem, który udało się uratować, to Płyta Redłowska.

Dziennik Bałtycki, 12.03.1964

 

Kilka słów o chlebie i gdyńskich piekarniach

Jedną z bardziej dokuczliwych bolączek Gdyni jest ciągle jeszcze niewystarczająca ilość piekarń i ich zły stan. Potrzeby Gdyni są duże, a piekarnie małe, przestarzałe
i mało wydajne, pracują więc na 3 zmiany. Komu z nas nie zdarzyło się jeszcze kupić chleba tzw. z nocnej zmiany? Nocna zmiana kończy na ogół pracę o 10 lub 11 wieczorem, tak więc chleb dostarczony do sklepu nazajutrz rano jest już czerstwy.

Dziennik Bałtycki, 16.03.1964

 

Na Świętojańskiej tłok a ul. Władysława IV ciągle pusta

Intencją projektantów było, aby ul. Władysława IV odciążała ul. Świętojańską. Tej intencji, jak dotychczas, nie stało się zadość. Ruch przelotowy kieruje się wprawdzie na ul. Śląską, ale blokuje przy tym ruchliwe skrzyżowanie na Świętojańskiej. Aby temu na dłuższą metę absurdalnemu stanowi położyć kres, zdecydowano się wreszcie na uporządkowanie węzła. Ale od sporządzenia projektu do jego realizacji u nas,
w pozawarszawskich opłotkach, daleka droga.

Dziennik Bałtycki, 31.03.1964

 

W gdyńskich kinach coraz mniej widzów

Spadek frekwencji w kinach to niewątpliwy efekt konkurencji, jaka stanowi telewizja. Zresztą ilość odbiorników jest w Gdyni szczególnie duża. Np. w ub. roku przybyło ich ponad 5 tys. Obecnie w Gdyni jest już zarejestrowanych ponad 7.200 telewizorów.

Głos Wybrzeża, 1.04.1964

 

Gdynia – siedzibą Teatru Ziemi Gdańskiej

W ub. tygodniu przeniosła się na stałe do Gdyni Scena Objazdowa Teatru „Wybrzeże”, która z początkiem kwietnia stanowi samodzielną placówkę. Wraz z usamodzielnieniem się zmieniła się jej nazwa na Teatr Ziemi Gdańskiej. Mieści się on w ocalałej części budynku po dawnym teatrze przy pl. Grunwaldzkim.

Głos Wybrzeża, 6.04.1964

 

W Gdyni przez 1 Maja

W całej Gdyni panuje ostatnio ożywiony ruch. Wszędzie można zauważyć ten sam obrazek: młodych i starszych, kobiety, uczniów szkół podstawowych i średnich z łopatami, grabiami, pędzlami malarskimi. To mieszkańcy Gdyni realizują podjęte zobowiązania – porządkują i upiększają swoje miasto w czynie społecznym.

Dziennik Bałtycki, 20.04.1964

 

Wielki dzień „Komuny Paryskiej”

Wodowanie trzech jednostek, 67 proc. gotowości m/s „Lenino”

W ubiegłą sobotę w suchym doku Stoczni im. Komuny Paryskiej odbyło się wodowanie drugiego z serii B-41 drobnicowca o nośności 9000 TDW „Lenino”, ósmego trawlera-zamrażalni „Tarpon” o nośności 600 TDW, dostosowanego do połowów na łowiskach afrykańskich oraz połowy kadłuba jednostki B-41/3.

Głos Wybrzeża, 20.04.1964

 

1 Maja w Gdyni

Nigdy dotychczas w pochodzie 1-majowym w Gdyni nie maszerowało tyle młodzieży. Gdy przy dźwiękach orkiestry Marynarki Wojennej czoło pochodu doszło ul. Świętojańską do skweru Kościuszki i na trybunach honorowych miejsca zajęli sekretarze Komitetu Miejskiego PZPR, z członkiem egzekutywy KW, I sekretarzem KM tow. Sikorą, weteranami ruchu robotniczego, przedstawiciele organizacji – szeroką ławą ruszyła młodzież. Ponad godzinę maszerowała dziatwa szkolna, która urodziła się i wychowała w Polsce Ludowej.

Głos Wybrzeża, 4.05.1964

 

Jak będzie wyglądał nowy węzeł komunikacyjny w Gdyni

Przyszła pętla, która powstanie u zbiegu ul. Władysława IV i al. Zwycięstwa, została zaprojektowana na całej wolnej przestrzeni pomiędzy ul. Świętojańską a torami kolejowymi. Sama pętla wypadłą trochę z boku wyjścia prowadzącego z peronu, ale pomocnicze jezdnie umożliwiające bezkolizyjny ruch pojazdów, akurat na trasie prowadzącej na ul. Partyzantów, nie są dla ruchu pieszego najszczęśliwszym rozwiązaniem, gdyż podróżni zdążający w tym kierunku będą musieli czterokrotnie przechodzić przez jezdnię. Można by tego uniknąć, budując pod każdą z jezdni tunelowe przejście, ale to ogromnie podniosłoby koszty inwestycji.

Głos Wybrzeża, 7.05.1964

 

Dni Morza – przeglądem dorobku Dwudziestolecia

Uroczystość otworzył poseł na Sejm kpt. Ryszard Pospieszyński. „Ludzie morza –
powiedział – przychodzą na swoje święto z wielkim dorobkiem. Te osiągnięcia nie byłyby możliwe w innych warunkach ustrojowych. Pozostanie historyczną zasługą Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej uczynienie z Polski państwa morskiego.
Za dotychczasowy rozwój gospodarki morskiej i za troskę, jaką otaczane są sprawy polskiego morza – składam w imieniu wszystkich ludzi morza – naszej partii i rządowi podziękowanie.” Powitał następnie dostojnych gości: wicepremiera Juliana Tokarskiego, ministra żeglugi ZSRR Rakajewa, kierownika Wydziału Ekonomicznego KC PZPR Józefa Olszewskiego.

Głos Wybrzeża, 29.06.1964

Josip Broz-Tito na Wybrzeżu

Z Westerplatte kutry torpedowe płyną do Gdyni. Przy wejściu do portu prezydenta
Jugosławii wita 21 salw salutu narodowego. Przy nabrzeżu stoją okręty Marynarki
Wojennej w gali banderowej. marynarze – w paradzie burtowej. Gdy kutry podpływają pod suchy dok Stoczni im. Komuny Paryskiej, prezydent pyta o szczegóły budowy ośrodka kadłubowego, dla którego potężna 500-tonową dźwignicę wykonali towarzysze jugosłowiańscy z Mariboru.

Głos Wybrzeża, 30.06.1964

 

Montaż gdyńskiego „Herkulesa” zakończony

30 czerwca zakończony został montaż 500-tonowej dźwignicy bramowej w Stoczni im. Komuny Paryskiej. Jest to największe w światowym przemyśle okrętowym urządzenie podnośne, zaprojektowane przez zespół inżyniera Domańskiego z „Prozametu” wykonane przez fabrykę „Metalna” z Jugosławii.

Głos Wybrzeża, 6.07.1964

 

Na gdyńskich budowach

Jeszcze niedawno pasły się tu krowy i kozy

28 maja br. rozpoczęto montaż pierwszego budynku osiedla przy ul. Ramułta. Budynku o 5 kondygnacjach, 86 mieszkaniach (pokój z kuchnią). Osiedle składać się będzie z budynków typu „Brzeźno” lecz udoskonalonych przez podpiwniczenie połowy każdego domu. W każdym mieszkaniu znajdzie się urządzenie sanitarne, kuchenka węglowo-gazowa, wodociąg.

Dziennik Bałtycki, 9.07.1964

 

W osiedlu przy ul. Gniewskiej…

10 października 1963 roku rozpoczęto montaż pierwszego bloku osiedla, a już w maju przekazano do użytku 3 „bliźniaki”. Wstąpiliśmy do wnętrza, oglądamy przytulne
pokoiki, wygodne dla gospodyń kuchnie, dość obszerne łazienki.

Dziennik Bałtycki, 14.07.1964

 

Wodowanie 5 statków z suchego doku „Komuny”

Jednoczesne wodowanie aż pięciu statków jest wydarzeniem bez precedensu w światowym budownictwie okrętowym. Budowa tylu jednostek równolegle podyktowana została szczególnie korzystnym rachunkiem ekonomicznym.

Głos Wybrzeża, 31.08.1964

 

Już w grudniu uruchomiona zostanie w Gdyni wypożyczalnia telewizorów

W pierwszych dniach grudnia otwarty zostanie w sklepie SORT nr 37 w Gdyni
przy ul. Obrońców Wybrzeża 35a punkt, zajmujący się wypożyczaniem odbiorników telewizyjnych marki „Koral”, „Szafir”, „Aladyn” i „Szmaragd”. Każdy zainteresowany będzie musiał złożyć weksel gwarancyjny, żyrowany przez 2 żyrantów. W razie wyrażenia ochoty na zakup posiadanego w domu aparatu, wpłacane miesięcznie sumy zaliczone zostaną na konto spłat ratalnych.

Dziennik Bałtycki, 16.11.1964

 

W Gdyni przekazano do użytku nową oczyszczalnię ścieków

Wczoraj w Gdyni odbyła się dawno oczekiwana uroczystość – oddanie do eksploatacji
nowej oczyszczalni ścieków, dwu przepompowni ścieków oraz kolektorów sanitarnych
długości 22 km. Realizacja tej poważnej inwestycji jest doniosłym momentem w życiu
Gdyni, gdyż w zasadniczy sposób poprawi stan sanitarny miasta oraz wyzwoli nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe.

Dziennik Bałtycki, 11.12.1964

1974

Skomplikowana operacja wodowania wypadła na piątkę, 105-tysięcznik na wodzie!

Uwieńczeniem dotychczasowej pracy budowniczych pierwszego polskiego 105-tysięcznika była przeprowadzona wczoraj w Stoczni im. Komuny Paryskiej trudna, skomplikowana operacja wyprowadzenia tego kolosa z suchego doku oraz przeholowania go i zacumowania w stoczniowym basenie przy pirsie południowym.

Dziennik Bałtycki, 20-21.01.1974

 

W „Komunie” rozpocznie się budowa drugiego suchego doku

W Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni przystąpiono do realizacji wielkiej inwestycji, jaką jest budowa drugiego suchego doku. Na wykonanie samej niecki i związanych z nią placów montażowych z montażem ciężkich dźwigów i bramownicy, polski przemysł okrętowy podpisał kontrakt ze szwedzkim „Skanska Cementgjuteriet” w Malmoe. Warto podkreślić, że termin położenia stępki pod pierwszy statek, jaki budowany będzie w II suchym doku, wyznaczono na lipiec 1976. A oto wymiary nowego suchego doku: długość – 380 m, szerokość – 70 m, głębokość – 8 m. (sta)

Dziennik Bałtycki, 26.01.1974

 

Gdyńskie przygotowania do „Operacji Żagiel-1974”

Do najpilniejszych obecnie prac Urzędu Miejskiego należą przygotowania miasta do
„Operacji Żagiel-1974”. Wzmaga się tempo robót, nie tylko na terenie basenu jachtowego, lecz również w okolicy przystani oraz na głównych ciągach komunikacyjnych. Na terenie basenu buduje się pawilony poszczególnych klubów, likwiduje się część baraków, porządkuje drogi wewnętrzne. Równolegle prowadzi się prace na al. Zjednoczenia. Do czerwca w pełni będzie urządzony cypel na końcu alei (według projektu artystów Zdzisława Kosedy i Wawrzyńca Sampa), przewiduje się renowację zieleni na skwerze Kościuszki.

Dziennik Bałtycki, 19.02.1974

 

Od jutra – giełda samochodowa w Orłowie

Niedzielna giełda znajduje się w Orłowie na rogu al. Zwycięstwa i ul. Przebendowskich. Ma powstać tam w przyszłości duży ośrodek o nazwie „motocentrum”, w którym przewidziano kompleks różnych usług i urządzeń – jak np. komis używanych samochodów, stacja obsługi, ekspozycja rzemieślniczych artykułów motoryzacyjnych, parking itp.

Dziennik Bałtycki, 9.03.1974

 

 

 

Delegacja partyjno-rządowa CSRS z Gustavem Husakiem gorąco witana w Trójmieście

Przedstawiciele społeczeństwa wręczyli gościom wiązanki kwiatów. Na lotnisku,
udekorowanym flagami o barwach narodowych Polski i Czechosłowacji wznoszono okrzyki na cześć gości, Edwarda Gierka i Piotra Jaroszewicza. Od pl. Konstytucji
w Gdyni do dzielnicy Przeróbka w Gdańsku na chodnikach stał nieprzerwany szpaler młodzieży i ludzi pracy, którzy wiwatowali na cześć gości

Dziennik Bałtycki, 13.03.1974

 

W najbliższej przyszłości w Gdyni Centrum PLO, SHD, Biurowiec, PDT

W niedalekiej przyszłości Gdynia wzbogaci się o cztery z daleka widoczne akcenty architektoniczne: Centrum Obsługi Floty Liniowej PLO, Spółdzielczy Dom Handlowy, zespół budynków „Energobloku” i Powszechny Dom Towarowy. Pierwsza z tych inwestycji mających olbrzymie znaczenie dla gospodarki morskiej i miejskiej – Centrum Obsługi Floty Liniowej PLO, zlokalizowana została na rogu ul. 10 Lutego i Władysława IV; tam, gdzie pierwotnie zamierzano usytuować dom handlowy. Budowa centrum rozpocznie się w pierwszych latach przyszłej pięciolatki. Obiekt zaprojektowany jako wieżowiec o ponad 20 kondygnacjach, będzie świetnie widoczny od strony morza.

Dziennik Bałtycki, 6.04.1974

 

Przemysłowa przyszłość Wielkiego Kacka

W niedługim czasie Wielki Kack stanie się przemysłową dzielnicą Gdyni, tu bowiem zlokalizowano kilka poważnych inwestycji. Na terenie tego właśnie rejonu miasta buduje się Fabrykę Farb Okrętowych a niedaleko niej staną – Zakłady przemysłu Cukierniczego „Bałtyk”. „Przymierza” się tu Wojewódzki Zakład Urządzeń Pożarniczych, mówi się o propozycjach stawianych „Mostostalowi”.

Dziennik Bałtycki, 11.04.1974

 

Wizja Gdyni jutrzejszej

Ciągiem handlowym ma zostać ulica Starowiejska, zamknięta dla ruchu kołowego, posiadająca jednolitą nawierzchnię – posadzkę, pełna niedużych sklepów z nowościami przemysłowymi, z upominkami. Sklepów przeplatanych małymi bistrami i kafejkami. Wszystko to ładnie zagospodarowane, ozdobione nowoczesnymi neonami (ruchomymi).

Dziennik Bałtycki, 17.04.1974

 

Pod hasłami 30-lecia PRL wielkie manifestacje 1-majowe na Wybrzeżu

Gdynianom 1 Maja kojarzy się zawsze z białymi pokrowcami na marynarskich czapkach. Zgodnie z tradycją, manifestację rozpoczęły kolumny młodzieży, gdyż Gdynia jest nie tylko jednym z najmłodszych naszych wielkich miast, ale jest także miastem młodych, „Młodzieży – tworzona dziś przyszłość będzie twoją teraźniejszości” – to jedno z haseł, które można było zauważyć w kolumnach młodzieży szkolnej.

Dziennik Bałtycki, 2.05.1974

 

 

Drugi 105-tysięcznik stoczniowców gdyńskich

… Nadaję ci imię „Marszałek Rokossowski”

Na nabrzeżu poczet sztandarowy Marynarki Wojennej, dwie kompanie honorowe oraz reprezentacyjna orkiestra Marynarki Wojennej. Rozpoczyna się uroczystość. Jest nią nadanie imienia – jednego z najwybitniejszych dowódców II wojny światowej, Polaka dowodzącego wieloma frontami – marszałka Polski i marszałka Związku Radzieckiego Konstantego Rokossowskiego – statkowi będącemu największą i najnowocześniejszą jednostką polskiego przemysłu okrętowego, 105-tysięcznikowi zbudowanemu
w „Komunie” dla armatora radzieckiego.

Dziennik Bałtycki, 2.07.1974

 

W Gdyni powstaje najdłuższy wiadukt w kraju

W Gdyni rozpoczęły się prace związane z budową aktualnie najdłuższego w kraju, bo 1350-metrowego wiaduktu. Jest to pierwsze zadanie wielkiej inwestycji, jaką stanie się droga, która w przyszłości połączy dzielnicę Obłuże z obwodnicą, mająca na celu usprawnienie komunikacji, a przede wszystkim odciążenie arterii miejskich od nawału pojazdów mechanicznych.

Dziennik Bałtycki, 31.08.1974

 

Gdynia coraz piękniejsza

Już niewiele czasu dzieli Gdynię od wielkiego jubileuszu, jakim będzie 50-lecie ich miasta, toteż w centrum uwagi władz miejskich znajdują się sprawy związane z estetyzacją i upiększeniem poszczególnych dzielnic, przy czym duży nacisk kładzie się na propagandę wizualną.

Dziennik Bałtycki, 20.12.1974

1984

Zmarł Jurij Andropow

Opuszczenie do połowy masztu flagi PRL na znak żałoby

W związku ze śmiercią Sekretarza Generalnego KC Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, przewodniczącego Prezydium Rady Najwyższej Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Jurija Andropowa – Rada Państwa postanowiła, że od dnia 10. bm. do dnia pogrzebu włącznie – na znak żałoby – opuszcza się do połowy masztu flagę państwową Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na budynkach siedzib organów władzy i administracji państwowej.

Dziennik Bałtycki, 11-12.02.1984

 

15 bm. rozpoczyna się wydawanie kart benzynowych

Będą one ważne od 1 kwietnia br. do 31 marca 1985 roku. Karty benzynowe można będzie nabyć w województwie, w którym pojazd jest zarejestrowany. Dystrybucją ich zajmować się będą inspektoraty PZU, jak również niektóre stacje benzynowe.

Właściciele samochodów osobowych z silnikami o pojemności do 900 cm sześc. otrzymają karty różowe, a posiadacze większych pojazdów z silnikami powyżej 900 cm sześc. – fioletowe. Do tankowania motocykli będą upoważniać karty zielone, a motorowerów – zielone z brązowymi pasami. Na kuponach, które będą wycinane przez ajentów, nie są podane przysługujące ilości benzyny. Ustalane będą zależnie do stanu bilansu paliwowego w kraju.

Dziennik Bałtycki, 9.03.1984

 

Gdzie się podziało mielone?

Mięso mielone nie należy wprawdzie do najbardziej poszukiwanego gatunku, zwłaszcza w okresie przedświątecznym, ale jego kompletny brak od kilku tygodni musi niepokoić. Kartkowe przydziały nie pozwalają przecież na zakup tylko świątecznych rarytasów i trzeba zadowalać się bardziej popularnymi wyrobami.

Dziennik Bałtycki, 18.04.1984

 

Uroczystości 1-Majowe

W Gdyni czoło pochodu stanowiły poczty sztandarowe KM PZPR, ZSL, MK SD, MRN, ZSL, Ligi Kobiet Polskich, ZBoWiD, Związku Inwalidów Wojennych i ZSMP.

Miejsce na trybunie honorowej – tradycyjnie ustawionej przy skwerze Kościuszki zajmują przedstawiciele władz polityczno-administracyjnych. Obecny jest także konsul ZSRR w Gdańsku i przedstawiciele delegacji z Leningradu. W manifestacji społeczeństwa Gdyni uczestniczyło około 50 tysięcy mieszkańców. Podczas wczorajszej manifestacji pierwszomajowej w Gdyni doszło do nieudanej próby jej zakłócenia, która jednak
nie spotkała się z poparciem licznie uczestniczących w pochodzie Gdynian.

Dziennik Bałtycki, 2.05.1984

 

Dni Morza 1984

Centralna akademia w Gdyni

Główną uroczystością była centralna akademia w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Przybyli przedstawiciele najwyższych władz partyjnych i państwowych: członek Biura Politycznego KC PZPR, sekretarz KC, członek Rady Państwa Kazimierz Barcikowski, członek Biura Politycznego KC PZPR Stanisław Kałkus. W akademii uczestniczyli także: konsul ZSRR w Gdańsku Wiktor Smolników oraz konsul generalny NRD
w Gdańsku Wolfgang Hebenstreit a także przedstawiciele Floty Bałtyckiej ZSRR.

Dziennik Bałtycki, 25.06.1984

 

Na przykładzie gdyńskiej MSM

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gdyni, choć istnieje dopiero dwa lata, znana jest nie tylko na Wybrzeżu. Nowy, udany eksperyment budowania mieszkań siłami członków spółdzielni w kooperacji z gdyńskimi zakładami pracy w pełni się powiódł. Tempo powstawania domów jak na nasze kryzysowe realia jest niespotykane. Stan surowy bowiem osiąga się w 3-4 miesiące. Spółdzielnia nastawiona jest na budowę domków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Głównym placem robót spółdzielni jest obecnie osiedle Dąbrowa w Gdyni, gdzie przewiduje się wzniesienie 900 domków. mkk

Dziennik Bałtycki, 26.07.1984

 

 

Budowa nowych ciągów komunikacyjnych problemem ważnym dla Gdyni

W zamierzeniach społeczno-gospodarczych Gdyni na lata 1983-85 mówi się o dostosowaniu komunikacji miejskiej do potrzeb mieszkańców nowo powstających osiedli. Poprawę sytuacji osiągnąć można jedynie poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych
i zwiększenie linii trakcji trolejbusowej. I tak przy planowaniu budowy drugiej jezdni ulic: Wielkopolska-Orłowska-Chwaszczyńska pomyślano również o wykonaniu elektrycznej sieci trakcyjnej, pozwalającej na przedłużenie linii trolejbusowej do ulicy Nowowiczlińskiej.

Dziennik Bałtycki, 31.07.1984

 

Więcej światła

O reklamach nocnych w Gdyni

Dlaczego neony, mimo że są nad sklepami, kawiarniami, barami a nawet – Urzędem Miasta (herb Gdyni) nie działają? W dodatku zagrażają bezpieczeństwu przechodniów, bo z niektórych zwisają elementy szklane. Władze miasta stwierdzają, że obecnie nie ma żadnych przeciwwskazań, aby urządzenia oświetleniowe działały. Uważają nawet, że powinny one być sprawne. PSS „Społem” postanowiła maksymalnie ułatwić sobie pracę i po prostu zdecydowała się zlikwidować, nastręczające wiele kłopotów neony. Ogołocono z reklam świetlnych „Delikatesy” przy ul. Świętojańskiej i Władysława IV, bar „Bosmański”. „Społem” twierdzi, że z nocnym oświetleniem są tylko kłopoty,
bo: psuje się, trzeba wymieniać elementy świecące, trudno się porozumieć z przedsiębiorstwem remontującym reklamy.

Dziennik Bałtycki, 22.08.1984

 

Magazyny gotowe – przyszła pora na dach czyli o remoncie gdyńskiej hali targowej

Gdyńska hala targowa, budowana w latach 30-tych, dobiega 50-tki. Nic więc dziwnego, że wszystko w niej się sypie, zwłaszcza, że gospodarze obiektu – a miał ich sporo, dopóki całości nie przejął Oddział PSS „Społem” w Gdyni – zupełnie o nic nie dbali. Nie wykonywano remontów zabezpieczających, ani bieżących, nie mówiąc już o kapitalnych. Przed 8 laty przekazano halę „Społem”, które od razu zaczęło zabiegać wokół nowego przybytku. Zabrano się do piwnic, przedstawiających obraz nędzy i rozpaczy. Trudnym orzechem do zgryzienia okazał się dach, przeciekający w wielu miejscach. Kryte blachą łuki dachowe zżarła korozja, zgnił podkład z desek. Ogółem roboty dachowe mają potrwać trzy lata. Niezbędne jest zdobycie 7 ton blachy ocynkowanej, potrzeba dużo desek, szkła zbrojeniowego, farby antykorozyjnej, lepiku. To poważny problem dla PSS „Społem”. Od 1 stycznia br. gdyńska hala przy ul. Migały uznana została jako zabytek i jest pod stałą opieką konserwatora zabytków.

Dziennik Bałtycki, 27.08.1984

 

Z remontem gdyńskiego basenu nie można dłużej zwlekać

11 lat temu Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług
Rybackich „Dalmor”, wysłało pierwsze pismo do jednej z gdyńskich spółdzielni
remontowo-budowlanych z prośbą o wykonanie remontu basenu pływackiego na
Polance Redłowskiej. Po otrzymaniu odmownej odpowiedzi, „Dalmor” rozpoczyna poszukiwania firmy, która przyjęłaby zlecenie. W roku 1980, ze względu na zły stan techniczny (pęknięcie niecki, duża utrata wody, niebezpieczeństwo kąpieli) basen zamknięto. Mijają 4 lata – był to okres dyskusji, intensywnej korespondencji między „Dalmorem”, Urzędem Miasta, mieszkańcami i turystami, którzy nie mogli zrozumieć, dlaczego latem, skoro wody zatoki są zanieczyszczone, basen jest nieczynny.

Dyrektor „Dalmoru” postawił wniosek o przejęcie przez władze miejskie obiektu.

Dziennik Bałtycki, 20.09.1984

 

Komunikat o zasadach sprzedaży benzyny w IV kwartale br.

Jednostkowe normatywy benzyny silnikowej (na 1 odcinek karty benzynowej oznaczonych cyframi rzymskimi VII, VIII, IX) wyniosą:

na motorower – 2 litry

na motocykl – 3 litry

na samochód osobowy:

– o pojemności do 900 cm sześć. – 8 litrów

– o pojemności powyżej 900 cm sześc. – 12 litrów.

Dziennik Bałtycki, 28.09.1984

 

Z okazji 40-lecia SB i MO

Uroczysty koncert w Gdyni

Wczoraj w Pałacu Młodzieży im. Janka Krasickiego odbył się uroczysty koncert zespołów artystycznych z okazji 40-lecia Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa. Organizatorem był gdyński Wydział Oświaty i Wychowania UM.

Dziennik Bałtycki, 10.10.1984

 

Pamięci dni, które wstrząsnęły światem

W przededniu 67. rocznicy Rewolucji Październikowej odbyła się uroczysta akademia w gdyńskim Teatrze Muzycznym. Konsul generalny ZSRR w Gdański Iwan Tkaczenko przekazał gorące pozdrowienia ludziom pracy w Gdyni i Gdańsku, podkreślił głębokie przemiany, jakie dokonały się w Kraju Rad w ciągu minionych 67 lat.

Dziennik Bałtycki, 6.11.1984

 

Rocznica

66 lat temu, w listopadzie 1918 roku, po 123 latach niewoli na mapach Europy pojawiła się znów odrodzona, niepodległa Polska. Wykształcone w okresie niewoli silne tradycje patriotyczne i odrodzeniowe teraz, w pierwszych dniach wolności, zyskiwały nową barwę, formę i treść. Dzięki tym wartościom mógł naród zrobić tak wiele, przetrwać z honorem noc hitlerowskiej okupacji, zacząć budować w niespełna 30 lat później swą Rzeczpospolitą Ludową. A.P.

Dziennik Bałtycki, 10-11.11.1984

 

 

1994

Kwiatkowski zasłużonym

Rada Miasta Gdyni ustanowiła Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, który będzie nadawany obywatelom polskim, cudzoziemcom, instytucjom i organizacjom szczególnie zasłużonym „dla rozwoju miasta i portu Gdynia oraz za rozsławianie jej imienia w kraju i na świecie”.

Gazeta Morska, 5.01.1994

 

Co w kranie piszczy

Gdynia ma dobrą wodę z ujęć głębinowych. Ma też od niedawna biologiczną oczyszczalnię ścieków, a razem z nią szansę otwarcia plaż. Ale za jakość i postęp przyjdzie nam wkrótce płacić znacznie drożej niż dotychczas, a nawet nieco drożej niż w Gdańsku.

Dziennik Bałtycki, 20.01.1994

 

Europartenariat Polska -`1994

Pierwszy w krajach spoza wspólnoty Europejskiej Europartenariat Polska`1994, który odbędzie się 9-10 czerwca w Gdyni jest największym z dziewięciu dotychczasowych. 62 krajowych doradców z 47 zainteresowanych państw, będzie przekonywało minimum 1500 właścicieli małych i średnich firm o korzyściach, jakie można uzyskać z czerwcowego spotkania. Ze strony polskiej wystąpi 401 firm, w tym 105 z woj. gdańskiego.

„Wieczór Wybrzeża”, 1.02.1994

 

Urodziny Gdyni

Była lampka wina dla każdego, przepyszne pączki i patery z owocami. Był chór
„Gdynia” odziany w stroje kaszubskie. Śpiewano wspólnie „A ja kocham moją
Gdynię”. Urodziny Gdyni tak uroczyście obchodzono po raz pierwszy. Po raz pierwszy w historii wręczono medale im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. W imieniu inż. Wendy
i wszystkich portowców odebrał medal dyrektor naczelny MPH Jerzy Czartowski.
Za twórców i pracowników Szpitala Miejskiego – przełożona sióstr miłosierdzia
Anna Kufel i dyrektor Czesław Kaźmirski. W imieniu Społecznego Komitetu Budowy Pomników – dziennikarka „Dziennika Bałtyckiego” Wiesława Kwiatkowska oraz
Janusz Śniadek, Adam Gotner i Krzysztof Markowski.

Wieczór Wybrzeża 11-13.02.1994

 

Narada w gdyńskim MZK

Konkurencja czy monopol?

W Gdyni, podobnie jak w trzynastu innych miastach w Polsce, oddzielono funkcję organizatora przewozów – Zarząd Komunikacji Miejskiej – od wykonawcy usług.
W marcu Rada Miasta podjęła decyzję o powołaniu w miejsce jednego przedsiębiorstwa – trzech spółek zo.o: dwóch przewozowych i jednej naprawczej. „Plasterkowanie” komunikacji na kilka przedsiębiorstw konkurujących ze sobą, do czego zmierza Gdynia,
uważam osobiście za nonsensowne” – powiedział poseł SLD Longin Pastusiak. Idei restrukturyzacji i demonopolizacji bronił dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej
Olgierd Wyszomirski. Ostro skrytykował wystąpienie jednego z liderów związkowych, zarzucającego miastu arogancję i tendencyjność. – „Albo pan nie chce zrozumieć tego co się dzieje, albo po prostu nic pan nie rozumie” – powiedział.

Dziennik Bałtycki, 16.03.1994

 

Wokół domu towarowego

Gdy patrzy się na sposób, w jaki jest realizowana uchwała Rady Miasta dotycząca budowy domu towarowego, rodzi się pytanie, czy nie mają racji postkomuniści twierdzący, że społeczności lokalne nie dorosły do samorządzenia. Kupców, którzy ten dom chcą budować, zobowiązano do powołania spółki akcyjnej i wydzierżawiono im grunt, ale zmurszałych pawilonów przy ul. 10 Lutego rozebrać nie można, bo nie zgadzają się na to ci, którzy od wielu tygodni handlują w nich na dziko.

Dziennik Bałtycki, 5.04.1994

 

Krzyż na górze

Poświęceniem krzyża na Kamiennej Górze oraz uroczystą mszą koncelebrowaną przez arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego w intencji Ojczyzny rozpoczęły się uroczyste obchody 3 Maja w Gdyni. W uroczystościach wzięły udział: Orkiestra i Kompania Reprezentacyjna Marynarki Wojennej, poczty sztandarowe organizacji, stowarzyszeń, związków i partii. Złożono także kwiaty przy płycie Konstytucji 3 Maja, płycie Marynarza Polskiego i tablicy Armii Krajowej.

Gazeta Morska, 4.05.1994

 

Po trzydziestu latach Gdynia się kąpie

Naprawdę tylko najstarsi gdynianie pamiętają czasy, kiedy to bez obawy można
było zanurzyć się w wodach Bałtyku w Gdyni. Ostatnia tak możliwość wystąpiła
30 lat temu.

„Wydaliśmy sporo pieniędzy, aby gdyńskie plaże znowu zatętniły życiem – powiedziała nam naczelnik wydziału ochrony środowiska UM Barbara Pastuszak – i mamy pierwsze rezultaty”. Według dotychczasowych danych tylko kilometrowe odcinki po obu stronach rzeki Kaczej do Bałtyku nie będą nadawać się do kąpieli. Na pozostałych plażach stali mieszkańcy Gdyni i turyści mogą rozkoszować się kąpielą w Bałtyku.

Głos Wybrzeża, 25.05.1994

 

WTC Expo

W ostatnim dniu kadencji Rady Miasta Gdyni, 27 bm. uroczyście otwarto największy w Polsce północnej obiekt wystawienniczy – World Trade Center Expo. Wojewoda Maciej Płażyński pochwalił władze Gdyni za wyobraźnię i umiejętność bardziej perspektywicznego spojrzenia na Europartenariat. – „To nie tylko dwa dni światowego spotkania firm, ale dalsza, stała promocja miasta” – powiedział. Tego spojrzenia zabrakło Gdańskowi i dlatego Gdynia jest gospodarzem imprezy.

Głos Wybrzeża, 30.05.1994

 

Galeria – bazar

Mija równe 60 lat od otwarcia Galerii Mariana Mokwy. Niezwykle ciekawe dzieje przechodziła owa galeria, będąc nie tylko obiektem wystawienniczym, ale i miejscem spotkań, odczytów i widowisk teatralnych. W 1950 r. władze komunistyczne przejęły budynek i zrobiły w nim kino. W 1990 roku córka artysty, Maria Obertyńska doczekała się zwrotu rodzinnej własności, pilnie potrzebującej remontu. W budynku przy ul. 3 Maja nr 28 znajduje się obecnie sklep spożywczy. Pani Maria – gromadzi schedę
po ojcu – nie widzi na razie możliwości przywrócenia tutaj galerii. Być może w przyszłości zajmie się tym jej syn – Olgierd.

Dziennik Bałtycki, 28.06.1994

Szkoła na Dąbrowie

Miejska inauguracja roku szkolnego odbędzie się 5 września na Dąbrowie – w nowej siedzibie Szkoły Podstawowej nr 47. Jej budowa zaczęła się zaledwie przed rokiem, a za kilka dni inwestor, czyli Urząd Miasta odbierze obiekt od głównego wykonawcy, czyli „Poldomu”. Udało mu się zatem zrealizować najśmielszy plan czasowy.

Dziennik Bałtycki, 24.08.1994

 

Wizytówka miasta

Ta wizytówka miasta, wybudowana w drugiej połowie lat 50. na gruzach przedwojennego dworca jest niefunkcjonalna, choć sprzątana – wiecznie sprawiająca wrażenie brudnej. Dyrekcja Okręgowa Kolei Północnej w Gdańsku, by wycisnąć jak najwięcej pieniędzy, zgodziła się na przerabianie dworca w halę straganową, nic praktycznie w zamian nie dając. Brakuje poczekalni, perony nie zadaszone (i zupełnie niedostępne dla niepełnosprawnych), podczas większej ulewy trzeba wzywać straż pożarną, by wypompowywała wodę w tunelu. Miliardy idą na remont dworca gdańskiego. I dobrze. Warto by jednak choć trochę zainteresować się Gdynią.

Dziennik Bałtycki, 31.08.1994

 

Czy „Riwiera” odżyje?

Złośliwi mówią, że aby odebrać wojsku budynek „Riwiery”, stojący u wejścia na Bulwar Nadmorski w Gdyni, trzeba by wywołać trzecią wojnę światową i jeszcze ja wygrać.Zbudowana w 1923 roku „Riwiera Polska” była luksusowym hotelem, z restauracją, ogródkiem kawiarnianym wychodzącym ku plaży i tarasem widokowym na najwyższym piętrze. Piękna sala bankietowa w dzień świeci pustkami. Za metalowa kratą znajduje się samoobsługowy bufet trzeciej kategorii (galaretka z nóżek, dorsz po grecku, kawa po „turecku”).
W pozostałych pomieszczeniach organizowane są różnorakie kursy dokształcające.

Dziennik Bałtycki, 31.08.1994

 

Michał Archanioł poradzi

„Rada Miasta Gdyni, w trosce o dobra duchowe i materialne, powierza Miasto i wszystkich jego mieszkańców opiece Świętego Michała Archanioła, Wodza zastępów Anielskich, Patrona Kościoła Świętego, Opiekuna i Orędownika Ludu Bożego”. Taki projekt rezolucji sformułowało pięciu radnych z Unii Polityki Realnej. Zgodna jest ona z programem wyborczym tej partii, głoszącym m.in. że „Polska samorządowa składa się z 2500 źle zarządzanych gmin. Bogata gmina to więcej samodzielności, odpowiedzialności i pieniędzy w rękach jej mieszkańców”. Na realizację tego programu realni politycy znaleźli prosty sposób: zawierzenie św. Michałowi.

Dziennik Bałtycki, 16.09.1994

 

Jaki bulwar?

Zarząd Miasta Gdyni ogłosi w październiku konkurs architektoniczny, dotyczący zagospodarowania bulwaru nadmorskiego. Poprzedzić go ma sondaż opinii mieszkańców na temat funkcji tego terenu.  „Chcemy zorientować się jakie są propozycje i preferencje gdynian, jak ma wyglądać bulwar, co warte jest kontynuowania, a z czego powinniśmy zrezygnować” – powiedział członek zarządu Bogusław Stasiak.

Dziennik Bałtycki, 21.09.1994

 

Kordziki i politycy

Wczoraj na Skwerze Kościuszki odbyła się uroczysta promocja 73 podchorążych IV roku studiów Akademii Marynarki Wojennej oraz przysięga 77 podchorążych i kadetów. Wydarzeniu nadano wyjątkowo wysoką rangę, przybył przedstawiciel prezydenta i marszałek Sejmu. Uroczystość poprzedziła msza święta na ORP „Błyskawica”: celebrowana przez biskupa polowego WP gen. dywizji Sławoja Leszka Głódzia. W imieniu prezydenta RP minister stanu, Henryk Goryszewski, wręczył absolwentowi AMW podporucznikowi Ireneuszowi Gołąbkowi – broń palną z dedykacją.

Dziennik Bałtycki, 26.09.1994

 

Gdynia bez Archanioła

Gdynia nie trafi pod opiekuńcze skrzydła Michała Archanioła. Projektodawcy rezolucji wycofali swój projekt już na wstępie wczorajszej sesji.

Głos Wybrzeża, 29.09.1994

 

Pomnik, którego brakowało

W hołdzie Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu

W sobotę 1 października odbyła się w Gdyni uroczystość odsłonięcia pomnika inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ministra przemysłu i handlu w latach 1926-30, wicepremiera i ministra skarbu w latach 1953-39, po wojnie, do 119947 r., delegata rządu polskiego do spraw odbudowy Wybrzeża. Tym samym gdynianie spłacili dług honorowy wobec historii i wobec człowieka, dzięki któremu miasto powstało, który troszczył się o jego i gospodarki morskiej rozwój. W 1931 roku gdynianie obdarowali Eugeniusza Kwiatkowskiego honorowym obywatelstwem. W 16 lat później władze komunistyczne nakazały mu opuścić Gdynię. Polacy mieli o nim zapomnieć.

Dziennik Bałtycki, 3.10.1994

 

Skandynawskie centrum w Orłowie

O tereny po byłej orłowskiej giełdzie samochodowej, a potem hurtowej – walka była
ostra i bezpardonowa. Wygrała ją spółka „Polinvest”. Projekt przyszłego Trójmiejskiego Centrum Handlowego powstał m.in. na podstawie badań, określających przyszłego klienta, stopień jego zamożności. W orłowskim centrum znajdą się nie tylko sklepy, ale również będzie tam miejsce na wewnętrzne życie kulturalne: sceny, kafejki, kącik zabaw dla dzieci.

Głos Wybrzeża, 18.10.1994

 

Chcieliście? No, to macie!

Lwy z rybami

Wkładem finansowym Gdyni w XIX Festiwal Polskich Filmów Fabularnych jest
500 mln zł. Prawdziwie rozbawił radnych załączony do materiałów informacyjnych projekt nowej statuetki Grand Prix FPFF. Nasi radni domagali się wszak swego czasu ryb w tym trofeum. No i mają, jak widać na załączonym rysunku. A czemu lwy? Zapewne nie zrezygnują one z festiwalu nad Motławą, czekają tylko na lepsze dla nich czasy…

Dziennik Bałtycki, 26.10.1994

 

Może tak…

Projekt nowej statuetki grand prix FPFF wywołał replikę. Nakładanie jednego herbu na drugi uznane zostało za niezręczne artystycznie. Jeden z gdyńskich radnych zaproponował nam projekt symbolizujący połączenie herbów w odmienny sposób…

Dziennik Bałtycki, 3.11.1994

 

Święto Niepodległej

Złożeniem kwiatów pod znajdującą się przy Urzędzie Miasta tablicą marszałka Józefa Piłsudskiego oraz wykładem historycznym i programem poetyckim we „Wspólnocie Polskiej” zainaugurowano gdyńskie rocznicowe obchody Święta Niepodległości. Przed południem mszę świętą w Kościele NMP koncelebrował arcybiskup Tadeusz Gocłowski. Po mszy gdynianie złożyli kwiaty pod pomnikiem Gdyńskich harcerzy, na płycie Marynarza oraz na Cmentarzu Redłowskim.

Dziennik Bałtycki, 12.11.1994

 

„Klif” znaczy centrum handlowe

Zdecydowanie lubimy bawić się w rodziców chrzestnych, a pomysłowość miewamy ogromną. Bardzo też interesuje nas co, gdzie i jak ma być budowane. Na konkurs ogłoszony przez budowniczych centrum handlowego w Orłowie, na terenie byłej giełdy warzywnej, wpłynęły 782 propozycje nazw. Pomysły poparte były często gratulacjami, wyrazami radości, że teren leżący tak długo odłogiem zostanie zabudowany: „Z radości, że powstaje taki obiekt dodaję hasełko: Orliworek obfitości dobry w cenie i jakości” – napisała pani z Sopotu. Padały propozycje związane z nazwą miasta: Gdyniak, albo dzielnicy: Orłowianka, Orłowisko, Orłoland, Orlik, Orlinek albo po prostu Orłek. Odwoływano się do bywających tu postaci historycznych, szczególnie do Marysieńki Sobieskiej („która też liczyć umiała” – jak napisał jeden z pomysłodawców), proponowano też nazwę związaną z norweskim głównym udziałowcem „Polinvestu” – Bazar Wikingów. Najbardziej jednak spodobała się organizatorom konkursu nazwa „Klif”.

Dziennik Bałtycki, 24.11.1994

Grudzień`70

Obchodzony – nie osądzony

W Gdańsku i Gdyni odbyły się uroczyste obchody 24 rocznicy tragicznych wydarzeń grudniowych 1970 r. Zainaugurował je metropolita gdański abp Tadeusz Gocłowski, który w sobotę pod pomnikiem przy przystanku kolejowym Gdynia Stocznia odprawił mszę świętą.

Wieczór Wybrzeża, 19.12.1994

 

Oddłużanie Stoczni Gdynia SA

W wielkiej konfidencji we wtorek wieczorem przeforsowano w Szczecinie oddłużenie Stoczni Gdynia SA. Jest to największa tego typu operacja finansowa w Polsce.
Gdy tylko oddłużenie się uprawomocni, stocznia stanie się „nowo narodzonym”
przedsiębiorstwem praktycznie bez długów, ale z nowymi właścicielami (banki, skarb państwa, wielcy wierzyciele).

Dziennik Bałtycki, 30.12.1994

 

2004

 

Trasa Kwiatkowskiego. Protest w sprawie budowy

Rozpoczęcie w tym roku budowy dalszej części Trasy Kwiatkowskiego stanęło
pod znakiem zapytania. Do Urzędu Miasta wpłynął bowiem protest do wniosku
gminy o wydanie pozwolenia na budowę. Zgodnie z prawem, mimo że tylko
jeden mieszkaniec nie zgodził się z propozycjami urzędników, jego protest należy
rozpatrzyć.

,Dziennik Bałtycki, 2.02.2004

 

Agonia szpitala

Jeszcze nigdy sytuacja Szpitala Miejskiego nie była tak dramatyczna. W styczniu pracownicy nie dostali pensji – pieniądze zajął komornik. Załoga grozi strajkiem. Placówka nie płaci składek ZUS ani rachunków za ogrzewanie. Długi wkrótce sięgną 30 mln zł.

Dziennik Bałtycki, 6.02.2004

 

Remont Świętojańskiej

Zaczynają się przygotowania do kolejnego, trzeciego już etapu modernizacji
ulicy Świętojańskiej, który uporządkuje ulice na odcinku między ul. 10 Lutego
i placem Kaszubskim.

Dziennik Bałtycki, 26.02.2004

 

Drugi nowy posterunek będzie mieć Gdynia.

Komendant policji poszukuje miejsca pod budowę nowej placówki. ,,Gdynia prężnie rozwija się w zachodnim kierunku. W okolicach Chwarzna ma powstać osiedle na 15 tys. mieszkańców” – tłumaczy Marek Karpiński, komendant Miejski Policji.

Dziennik Bałtycki, 2.03.2004

 

Zaczyna się remont ulicy Stryjskiej

W najbliższy poniedziałek zamknięta zostanie ulica Stryjska pomiędzy al. Zwycięstwa

a węzłem im. Macieja Brzeskiego. Rozpoczynają się tam prace związane z budową kolejnego odcinka Drogi Różowej. Remont potrwa osiem miesięcy.

Dziennik Bałtycki, 5.03.2004

 

Profilm w Tele-topie

Od września gdyński Tele-top znowu będzie nadawał programy. Konkurs na produkcję wygrała firma Profilm. ,,Stawiamy na dynamicznych ludzi, którzy będą potrafili nie tylko przeprowadzić wywiad, ale potem go zmontować” – mówi Maciej Grzywaczewski, prezes Profilmu.

Dziennik Bałtycki, 6.04.2004

 

Honorowy Bartoszewski

Profesor Bartoszewski oczarował radnych Gdyni, gdy gościł w mieście podczas listopadowego Aeropagu. „Warto być przyzwoitym. Nigdy nie twierdziłem jednak, że się to opłaca” – powiedział wówczas. ,,Te słowa, wypowiedziane przez dwukrotnie więzionego i internowanego człowieka, do tej pory dźwięczą wielu innym w uszach” – napisali radni w prośbie o przyznanie honorowego obywatelska.

Dziennik Bałtycki, 23.03.2004

 

V edycja j konkursu ,,Gdynia bez barier”

Na scenie Teatru Muzycznego Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, wręczy medale
i wyróżnienia. Na scenie obok laureatów pojawi się także gość specjalny. Honorowe Obywatelsko Gdyni otrzyma Piotr Pawłowski, który w wieku 16 lat złamał kręgosłup, skacząc do wody, i porusza się na wózku. ,,Z zazdrością patrzę na otwartość Gdyni na problemy niepełnosprawnych” – mówi Pawłowski, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. W V edycji konkursu nagrodzono łącznie 7 projektów.

Dziennik Bałtycki, 23.05.2004

 

Czas na Hutniczą

Dziś rozpoczyna się remont ulicy Hutniczej w rejonie skrzyżowania z ulicą Pucką.
Po zakończeniu prac 125-metrowy odcinek jezdni zyska nowa nawierzchnię i ma być gładki jak stół.

Dziennik Bałtycki, 24.05.2004

 

Gdynia najlepsza

W tegorocznej, pierwszej edycji konkursu „Samorząd przyjazny oświacie” dla miast i gmin województwa pomorskiego, Gdynia zajęła pierwsze miejsce. Nagrodę odebrała w Gdańsku Ewa Łowkiel, wiceprezydent Gdyni ds. edukacji. Do rywalizacji o palmę pierwszeństwa przystąpiło 50 samorządów.

Dziennik Bałtycki, 25.04.2004

 

Budowa hali rusza pełną parą

Zapowiada się feta i zlot VIP-ów, nawet z ministerialnych szczebli. Dziś przy ul. Sportowej, w miejscu, gdzie powstaje nowoczesna hala widowiskowo-sportowa, wmurowany zostanie kamień węgielny.

Dziennik Bałtycki, 23.07.2004

 

To jest przystań. Działa od soboty 3 lipca w tzw. okrąglaku na I piętrze dworca SKM stacji Gdynia Główna Osobowa. Tak jak w teatrze Wybrzeżak, jest tu bezpiecznie i spokojnie. Idea Centrum Interwencji Artystycznej da młodym ludziom, wałęsającym się, biednym, nierzadko prostytuującym się, możliwość odkrywania nowego, fascynującego świata sztuki.

Dziennik Bałtycki, 4.07.2004

 

Projekt budowy Trasy Kwiatkowskiego trafił dziś do przedstawicielstwa
Komisji Europejskiej w Warszawie, skąd zostanie przekazany do Brukseli. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace rozpoczną się pod koniec tego roku. „O kontynuację budowy zabiegamy od 1994 r.” – wyjaśnił Marek Stępa, wiceprezydent Gdyni.

Dziennik Bałtycki, 29.07.2004

 

Szelki z Brukseli

Do ekspertów Unii Europejskiej już trafił wniosek dotyczący dofinansowania budowy nowej zajezdni trolejbusowej. Jeśli wszystko pójdzie po myśli gdyńskich urzędników, za pieniądze z Brukseli kupionych zostanie 10 supernowoczenych, cichych i ekologicznych trolejbusów Solaris Trollino.

Dziennik Bałtycki, 2.08.2004

 

Ekrany akustyczne

Mieszkańcy domów w Gdyni Dąbrowie sąsiadujących z obwodnicą nie będą już
narażeni na hałas. Władze Gdyni zdecydowały się wybudować w tym miejscu wały ochronne. Izolacja akustyczna jest niezbędna, dlatego, że w pobliżu obwodnicy na
Dąbrowie trwa budowa hipermarketu Tesco. Po jej ukończeniu można się spodziewać wzmożonego ruchu samochodów.

Dziennik Bałtycki, 25.08.2004

 

Piąta tablica w Alei Statków

Na nabrzeżu Pomorskim zebrały się władze miasta, przedstawiciele armatora i dowodzący gigantyczną jednostką. ,,Ta tablica będzie wielkim zaproszeniem dla „Grand Princess”, aby jak najczęściej przypływała do Gdyni i aby jej pasażerowie i załoga dobrze się u nas czuli” – mówił Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Dziennik Bałtycki, 25.08.2004

 

Przeczytaj również

Najnowsze