Strona głównaKalendariaRocznicowy przegląd prasy 1935-2005

Rocznicowy przegląd prasy 1935-2005

Małgorzata Sokołowska

ROCZNICOWY PRZEGLĄD PRASY

 

 

1935

Budowa mieszkań robotniczych

„Paged” – Polska Agencja Eksportu Drewna Sp. z oo.  jako jedno z najpoważniejszych przedsiębiorstw portowych, zatrudniających w sezonie ok. 30 proc. ogółu robotników, zamierza wybudować około 300 mieszkań robotniczych dla własnych pracowników.
W tym celu zakupiony już został teren o pow. 60 tys. m kw. w pobliżu placów drzewnych na Oksywiu […]. Robotnicy zatrudnieni w firmie Paged będą mieli możność uzyskania tanich mieszkań, których czynsz dostosowany będzie do ich budżetów.

Dziennik Gdyński 8.01.1935

 

Powódź w Małym Kacku

Donoszą nam, że woda w rzece Kaczej w Małym Kacku przybrała o 1 m ponad poziom normalny i zagraża zalaniem 5 domom mieszkalnym.[…] Ustawiono posterunki na rzece. W razie dalszego wzbierania wody przystąpią posterunki do ewakuacji zagrożonych domów.

Dziennik Gdyński 12.01.1935

Gdynia buduje rzeźnię

  1. Komisarz rządu zarządził z dniem 11 bm. ogłoszenie przetargu nieograniczonego publicznego na budowę rzeźni i targowiska zwierzęcego w Gdyni. […]

Dziennik Gdyński 15.01.1935

 

Obchód imienin P. Prezydenta

W związku z imieninami P. Prezydenta RP prof. Ignacego Mościckiego, w dniu 1 lutego o godz. 9.30 odbędzie się uroczyste nabożeństwo w kościele im. Serca Jezusowego. W nabożeństwie wezmą udział przedstawiciele władz, urzędów, instytucji gospodarczych, szkolnych oraz organizacji społecznych z pocztami sztandarowymi.  Nabożeństwo ewangelickie odbędzie się w tym samym dniu w sali Szkoły Handlu Morskiego przy ul. Morskiej 79.

Dziennik Gdyński 1.02.1935

 

Budowa nowych statków dla SA „Żegluga Polska”

Realizując rozbudowę naszych linii regularnych, Żegluga Polska zamówiła w stoczni angielskiej „Swan” Hunter & Wigham Richardson Ltd. w Newcastle 2 statki towarowe o pojemności co. 1000 ton brutto. […]  Statki te przeznaczone są do przewozu drobnicy.

Dziennik Gdyński 5.02.1935

Obchód 15-letniej rocznicy odzyskania morza

Gospodarzem obchodu była Liga Morska i Kolonialna. […] O godz. 10.30 rozpoczęło się uroczyste nabożeństwo z udziałem przedstawicieli władz miejscowych, urzędów i społeczeństwa – odprawił je ks. biskup sufragan Dominik, który specjalnie przybył na tę uroczystość do Gdyni. […] Z kościoła udano się w pochodzie do Morskiego Oka na uroczystą akademię. […] Wieczorem odbyła się w sali Dworca Morskiego popularna zabawa. W ten sposób zakończono miłą i drogą sercu każdego Polaka, a zwłaszcza
mieszkańców tej ziemi, uroczystość.

Dziennik Gdyński 12.02.1935

 

Uroczystość Imienin I Marszałka Polski

Józefa Piłsudskiego

Obywatele!

Dnia 19 marca obchodzimy dorocznym zwyczajem Uroczystość Imienin Marszałka Piłsudskiego. Od czasu odzyskania Niepodległości dzień ten jest świętem powszechnym szerokich rzesz społecznych, które z czcią najwyższą i najgłębszym hołdem widzą w czcigodnej osobie Dostojnego Solenizanta[…] widomy wyraz ukochania Niepodległości i walki zbrojnej i wolność. W głębokim zrozumieniu tej idei Federacja Polskiego związku obrońców Ojczyzny […] urządza dla uczczenia powyższego święta UROCZYSTY
OBCHÓD

Dziennik Gdyński 17.03.1935

 

Nowy elewator zbożowy stanie w Gdyni

… przy nabrzeżu Indyjskim pomiędzy placem Olejarni Gdyńskiej a zbiornikami firmy Polski Melas.

Dziennik Gdyński 21.03.1935

 

Obchód konstytucji 3 Maja

[…] Miasto było gęsto udekorowane chorągwiami narodowymi i nalepkami Towarzystwa czytelni Ludowych. […] Po nabożeństwie odbyła się krótka akademia na której referat o TCL wygłosił p. dr Zegarski. Następnie odbyła się defilada na ul. 10 Lutego.

W dniu wczorajszym zbierano na ulicach ofiary na rzecz TCL.

Dziennik Gdyński 5.05.1935

 

Uroczystości żałobne w Gdyni

Miasto i port, w których codziennie kipi intensywna i gorączkowa praca, jakoby zamarły na chwilę na znak żałoby. […] Uroczystości rozpoczęły się nabożeństwem żałobnym w kościele NMP i na placu pod kamienną Górą. […] Po mszy św. wchodzi na trybunę p. Komisarz Rządu i z głębokim wzruszeniem wygłasza przemówienie, w którym m.in. powiedział: zgasła jednostka nadludzkiej miary, która olbrzymią mocą i nieodpartym czarem swej duszy wyrwała nas z odrętwienia i gnuśności niewoli. […] Po żałobnej akademii ruszył olbrzymi pochód żałobny przez Kamienną Górę i ul. Świętojańską na pl. Kaszubski. Był to olbrzymi pochód, jakiego w Gdyni jeszcze nie widziano.

Dziennik Gdyński 17.05.1935

Otwarcie największej kawiarni w Gdyni

… „Europy”, mieszczącej się w domu p. Jaszczyńskiego przy ul. 10 Lutego. […] Nowa kawiarnia jest bezsprzecznie największym tej branży lokalem w Gdyni, a co do komfortowego urządzenia, jest dominująca w Gdyni. Nadmienić należy, że oprócz kawiarni zaliczyć należy do wymienionego lokalu wielką salę bilardową, restaurację
i salę dancingową. […]

Dziennik Gdyński 4.06.1935

 

Obszar Gdyni powiększył się

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów obszar miejski Gdyni powiększony zostaje – przez włączenie Orłowa Morskiego, Obłuża, Zagórza oraz leśnictwa Chylonia
i Witomino. […]

Dziennik Gdyński 16.06.1935

 

Otwarcie winiarni u restauracji „Ermitage”

Gdyni przybył znowu jeden wielki lokal, jest nim winiarnia i restauracja „Ermitage” przy ul. Świętojańskiej 39. „Ermitage” to z najlepszym gustem urządzony lokal restauracyjny. Jeżeli zważymy, że wnętrze urządzone tego lokalu kosztowało tyle co niejedna kamienica, a platery kosztowały ok. 18.000 zł, to można wyrobić sobie należyte pojęcie o eleganckim i wytwornym urządzeniu lokalu.

[…] Aż 7 kucharzy stara się o zadowolenie wybrednych gustów gości. Obsługa jest pierwszorzędna. Lokal kierowany jest przez właścicieli fachowców p. Cichońskiego i p. Henryka Ziegenhirta.

Dziennik Gdyński 22.06.1935

 

Obchód Święta Morza

[…] O godz. 7.30 przybył pociągiem warszawskim generalny inspektor sił zbrojnych gen. Rydz Śmigły. […] O godz. 10.30 rozpoczęła się u stóp Kamiennej Góry msza święta odprawiona przez ks. biskupa Okoniewskiego. Przed ołtarzem zasiedli: gen. Rydz Śmigły, wiceminister przemysłu i handlu Doleżal, gen. Orlicz-Dreszer, wicewojewoda Starzyński, Wacław Sieroszewski i inni. […] O godz. 13.30 rozpoczęła się defilada wzdłuż wybrzeża morskiego na deptaku przy Kamiennej Górze. […]

Dziennik Gdyński 2.07.1935

 

M/s „Batory” spłynął na wodę

Dnia 3 bm. przy pięknej i słonecznej pogodzie odbyło się uroczyste spuszczenie na wodę statku transatlantyckiego „Batory” w stoczni Monfalcone. […] Wczesnym rankiem goście polscy zwiedzili statek, który niebawem odbędzie swą pierwszą podróż z Triestu do Gdyni.

[…] Arcybiskup gorycki pobłogosławił statek i pokropił go święconą wodą, następnie matka chrzestna Jadwiga Barthel de Weydenthal przecięła linę, rozbijając symboliczną butelkę szampana. Wśród nieopisanego entuzjazmu publiczności okręt powoli zaczął posuwać się ku morzu […] i po chwili spokojnie osiadł na wodzie. […]

Dziennik Gdyński 21.07.1935

 

udowa 2 nowych polskich kontrtorpedowców

W jedne z najstarszych stoczni angielskich na wyspie Wight odbyła się uroczystość założenia pierwszego nitu w jednym z dwóch kontrtorpedowców, jakie zamówiła Marynarka Wojenna. Pierwszy nit założył ambasador RP w Londynie p. Raczkiewicz. który przybył specjalnie na tę uroczystość. […]

Dziennik Gdyński 21.07.1935

 

Ludność Gdyni wzrosła do 75 tysięcy

Stałych mieszkańców jest ok. 65 tysięcy.

Dziennik Gdyński 14.08.1935

 

Zakończenie budowy mola Południowego

Urząd Morski ukończył budowę mola Południowego zamykającego basen Prezydenta od strony południowej. Obecnie przeprowadzane są tylko roboty przy wyrównaniu piaszczystej powierzchni molo oraz umocnienie jej przez pokrycie warstwą torfu i obsianie trawą. Również opracowuje się rozplanowanie nowopowstałego mola, na którym przewidziana jest budowa Pomnika Zjednoczenia Ziem Polskich, pawilonu – przystani dla Żeglugi Polskiej, okazałe budowle Yacht-klubów, budowa ulicy wzdłuż molo oraz rozmieszczenie plantacji dekoracyjnych. […]

Dziennik Gdyński 1.09.1935

 

Uroczyste poświęcenie statku „Piłsudski”

Z okazji tej uroczystości nie tylko dworzec morski, przy którym uroczystość się odbywała, ale i cały port przybrany był odświętnie. […] Pierwszy nowoczesny polski statek transatlantycki odbył swą pierwszą podróż – z miejsca narodzin, stoczni Monfalcone, do macierzystego portu – Gdyni. […] Długość statku wynosi przeszło 160 m, szerokość 22 m, wyporność 25.000 ton. W porównaniu z „Polonią”, dotychczas największym statkiem polskim, ms. „Piłsudski” będzie w przybliżeniu dwukrotnie większy. […]

Dziennik Gdyński 16.09.1935

 

Piasek z dna morskiego na kopiec Marszałka Piłsudskiego

W wczorajszy piątek odbyło się w Gdyni bardzo uroczyste pobranie piasku a dna morskiego na kopiec Marszałka Piłsudskiego. Urnę z piaskiem zawiozła delegacja spółdzielni „Morska Ryba”. W uroczystości pobrania piasku wzięli udział m.in. dyr. Urzędu Morskiego inż. Łęgowski, reprezentanci Komisariatu Rządu, członkowie wymienionej spółdzielni i dużo publiczności. […] Uroczystemu aktowi asystowało około 30 kutrów rybackich, pięknie udekorowanych.

Dziennik Gdyński 6.10.1935

 

Podniesienie bandery na ORP „Mewa”

Uroczystość odbyła się przy udziale dowódcy floty kontradmirała Unruga oraz przedstawicieli Urzędu Morskiego i Komisariatu Rządu. Trawler powyższy zbudowany został całkowicie w Stoczni Gdyńskiej.

Dziennik Gdyński 27.10.1935

Wicepremier Kwiatkowski i min. Górecki mają przybyć do Gdyni

Jak się dowiadujemy z miarodajnych źródeł, w najbliższą niedzielę tj. dnia 1 grudnia spodziewane jest przybycie do Gdyni wicepremiera Kwiatkowskiego i min. gen. Góreckiego.

Dziennik Gdyński 26.11.1935

 

Plan zabudowy Gdyni

Ogólny plan zabudowy miasta przewiduje rozwój Gdyni do 250.000 mieszkańców dla których pomieszczenie trzeba ok. 1.900 ha terenów budowlanych. […] Śródmieście wraz z dzielnicą biurowo-handlową zabudowane będzie zwarto, blokami otwartymi o wysokości 5 do 7 kondygnacji. Dzielnice mieszane (mieszkalno-handlowe z dopuszczeniem wielkich zakładów przemysłowych) będą zabudowane zwarto i grupowo domami o wysokości 3 lub 4 kondygnacji zaś dzielnice mieszkalne zabudowane będą luźno domami o wysokości 2 do 3 kondygnacji. /…/ Wkoło dzielnicy przemysłowej powstaną osiedla robotnicze. Ponadto w Orłowie przewiduje się utworzenie dzielnicy o charakterze letniskowo-kuracyjnym, Kamienna Góra zaś ma uzyskać charakter dzielnicy willowej. […] Projektowany układ drogowy przewiduje przeprowadzenie 2 arterii wiążących Gdynię i wybrzeże z krajem, z których jedna jest już częściowo zrealizowana przez wybudowanie drogi na odcinku Mały Kack – Chwaszczyno. W komunikacji wewnętrznej miasta przewiduje się utworzenie dróg obwodowych wiążących ,między sobą poszczególne dzielnice, umożliwiając komunikację z ominięciem śródmieścia. Droga tranzytowa z Gdańska do Wejherowa będzie przeniesiona z ul. Świętojańskiej na zachodnią stronę torów kolejowych. […]

Oprócz istniejącego dworca przewiduje się budowę dworców osobowych przy ul. Świętojańskiej oraz stacji kolejowych w Orłowie, na Grabówku, Chyloni, Rumi i Oksywiu.

Plan zabudowy podkreśla silne powiązania miasta z morzem nastawiając wyloty projektowanych ulic i otwierając je na morze i baseny portowe. […]

Dziennik Gdyński 7.12.1935

 

1945

 

Gdynia nie będzie głodować

Ze względu na rozmiar zniszczenia, jakiemu uległy Gdyńskie Hale Targowe w czasie dewastacyjnej gospodarki niemieckiej, z prawdziwym niepokojem wchodzimy do głównej hali, gdzie nieopodal wielkiej wyrwy w betonie podłogi na środku Hali, spowodowanej pamiętnym nalotem grudniowym Aliantów, uplasowały się nieliczne jeszcze stragany ze świeżymi warzywami. Szczypior, młoda cebulka i pietruszka, nęcą oko świeżością zieleni i barwnością sadzonek kwiatowych. […] Dzięki osobistej interwencji i życzliwości prezydenta miasta ob. Zakrzewskiego, jako też naczelnika aprowizacji i przemysłu ob. Grzywacza, nawiązany został kontakt między 3-ma hurtowniami a władzami i tylko po zorganizowaniu transportów podejmują się zaopatrzyć Gdynię w świeże warzywa, kartofle, brukiew i marchew w ciągu 10 dni. […] (jot)

Biuletyn Bałtycki 12.05.1945

 

Mała rzecz a wielki wstyd

W ubiegłą środę odbyła się wspaniała manifestacja z okazji wiekopomnego zwycięstwa nad Niemcami. W manifestacji udział wzięły niezliczone tłumy. Cała Gdynia wyległa na ulice. W promieniach wiosennego słońca chwiały się sztandary i flagi w spracowanych rękach robotników, szumiały transparenty, a tysiączne biało-czerwone chorągiewki trzepotały w rękach dziatwy szkolnej. Wszystkie serca biły zgodnym rytmem: Zwycięstwo! Ale gdy po pięknych przemówieniach orkiestra zagrała sowiecki hymn państwowy, zapadła cisza, tłumy zebranych – na próżno czekały odegrania naszego polskiego hymnu narodowego. Co było powodem przykrego dysonansu w tej pięknej uroczystości? Jak nas poinformował kapelmistrz orkiestry sowieckiej, mimo usilnych starań nie mógł on otrzymać nut polskiego hymnu narodowego. Czyżby organizatorzy manifestacji zapomnieli o tak „drobnym szczególe”? (i)

Dziennik Bałtycki 12.05.1945

 

Gdynia otrzyma światło

Brak światła jest w chwili obecnej jedną z największych bolączek ludności gdyńskiej. […] Spowodowane działaniami wojennymi zniszczenia linii przesyłowych są znaczne – informuje nas ob. Szulc, dyrektor Elektrowni – sięgają bowiem 50 proc. Prace nad naprawą uszkodzeń już są w pełnym toku. […]

Dziennik Bałtycki 19.05.1945

 

Gdynia ciągle w okopie

[…] Nic, że wojna skończona, Gdynia trwa dzielnie na posterunku, Gdynia strzeże pilnie barykad i rowów przeciwpancernych, uniemożliwiających dostęp do niektórych ulic. […] A przecież 6 tygodni minęło od chwili oswobodzenia Gdyni.

Dziennik Bałtycki 20.05.1945

 

O celowy przydział mieszkań

W odradzającej się Polsce jedynie praca może być tytułem prawnym do korzystania z pewnych przywilejów. Prawo do mieszkań winni mieć nie ex-właściciele, ani szabrownicy i nie ci również, którzy przesiedzieli całą okupację jako lojalni obywatele państwa naszych ciemiężców, lecz przede wszystkim robotnicy, którzy przed wojną mieszkali
w norach piwnicznych lub w barakach, nasz aktyw społeczny, nasi artyści, literaci i dziennikarze.

Dziennik Bałtycki 22.05.1945

 

Stan portu w Gdyni

Według informacji Biura Portowego, port gdyński będzie długo nieczynny, dopóki nie zostanie usunięty wrak niemieckiego okrętu wojennego „Gneisenau”, blokującego wejście do kanału przemysłowego. „Gneisenau” został strzaskany przez bomby amerykańskie a później, w czasie odwrotu Niemców, zatopiony. […]

Dziennik Bałtycki 23.05.1945

 

Port gdyński przygotowuje się do eksportu węgla

W pierwszej kolejności władze kolejowe mają za zadanie doprowadzenie do stanu używalności sieci kolejowej do mola węglowego, a to w związku ze spodziewanym wkrótce zapoczątkowaniem eksportu węgla. Dojazd do tego mola jest jednakże bardzo utrudniony z uwagi na zerwanie wiaduktu, którego cała żelbetonowa konstrukcja zwaliła się na tory przygniatając nawet parowozy i wagony […]. Nabrzeża szwedzkie i śląskie są dość mocno uszkodzone, ale możliwe do naprawy. Natomiast niszczone są bardzo krany i zanim nie doprowadzi się je do porządku, przeładunek węgla będzie dość utrudniony.

Dziennik Bałtycki 25.05.1945

 

Nowa Gdynia dziełem wspólnego wysiłku

W porównaniu z innymi miastami Polski Gdynia-miasto poniosła wskutek działań wojennych nieznaczne szkody. Według obliczeń Miejskiego Wydziału Technicznego, zniszczenia nie przekraczają 18 proc. […] Planuje się odbudowę Gdyni na szeroką skalę. […] Zasadnicze błędy przy rozplanowaniu Gdyni muszą być naprawione. Wydział techniczny planuje przesunięcie linii kolejowej w ten sposób, aby tory przebiegały w wykopie. Plan ten umożliwi przerzucenie wiaduktów nad wykopem na jednakowym poziomie z ulicami.

Dziennik Bałtycki 30.05.1945

 

Władze polskie przejmują obiekty portowe

W ostatnich dniach rozpoczęło się urzędowe przekazywanie przez wojsko radzieckie władzom polskim przedsiębiorstw przemysłowych i innych obiektów, znajdujących się na terenie portu gdyńskiego. Dotychczas przejęto: Łuszczarnię Ryżu, elewator zbożowy (zbudowany przede wszystkim do potrzeb eksportowych polskiego rolnictwa), olejarnię Union, Polski Melas, Wędzarnie i fabrykę konserw rybnych, fabrykę mączki rybnej.

Dziennik Bałtycki 5.06.1945

 

Dalszych wysiedleń nie będzie

Oświadczenie prezydenta miasta Gdyni

Wobec krążących po mieście wieści na temat wysiedlania ludności w kilku dzielnicach Gdyni, […] wiceprezydent Modliński oświadczył nam oficjalnie, że wobec zapotrzebowania na kwatery dla wojska radzieckiego pewnej liczby lokali, zostały oddane do dyspozycji Armii Czerwonej z całego kompleksu TBO jedynie 3 budynki (przy ul. Murmańczyków) dla oficerów, puste lokale po MTK i na Grabówku – Gródek Wojskowy oraz gmach PUR`u, który to urząd zostanie umieszczony w innym lokalu. Przedstawiciele Armii Czerwonej z wojennym komendantem Siergiejenko i płk. kwatermistrzem, odnosząc się z całą życzliwością do ludności, starali się w porozumieniu z Zarządem Miejskim, wybierać jedynie niezamieszkałe lokale. Mieszkańcy z budynków TBO z całym swym mieniem dostali natychmiast pomieszczenie w sąsiednich blokach, skąd mieszkańcy przeważnie Niemcy zostali przesunięci do jednej izby, oddając resztę mieszkania do dyspozycji wysiedlonych.

Poza wymienionymi lokalami – oświadczył wiceprezydent – wysiedleń dalszych nie będzie. Ludność może być zupełnie spokojna.

Dziennik Bałtycki 16.06.1945

 

Rozporządzenie o deklaracji wierności dla „volksdeutschów” i „eingedeutschów”

Początek przyjmowania deklaracji w najbliższych dniach […]Deklarację przyjmują starostwa powiatowe lub zarządy miast do dnia 31 sierpnia 1945. […] Wykazy tych wszystkich osób będą ogłoszone publicznie w miejscach złożenia deklaracji wierności a poza tym również w miejscach, gdzie zamieszkiwał deklarant w czasie wpisania go na listę niemiecką. Ogłoszenie to będzie zawierało wezwanie do zgłaszania zarzutów przeciw tzw. „volksdeutschom” i „eingedeutschom” W wypadku zgłoszenia zarzutów sprawa zostanie skierowana do sądu grodzkiego. […]

Dziennik Bałtycki 17.06.1945

 

Komendant MO w Gdyni o zadaniach służby milicji

[…] Milicjant dzisiejszy – mówi komendant Sitkowski – to nie kukła odziana w granatowy mundur, kupcząca swymi usługami na rzecz tych, którzy płacili. […] My dzisiaj mamy być wykonawcami woli narodu. […] Wojenny komendant miasta pułkownik Siergiejenko wyraził pełne uznanie dla pracy już dokonanej przez milicję i toastem na cześć współpracy radziecko-polskiej oraz za pomyślność toczących się w Moskwie narad demokracji polskiej – zakończył część oficjalną.

Dziennik Bałtycki 19.06.1945

 

Obwieszczenie Prezydenta m. Gdyni o rehabilitacji osób wpisanych do trzeciej i czwartej grupy niemieckiej listy narodowej lub do grupy „Leistungs-Pole”[…] Osoby, zamieszkałe na terenie administracyjnym m. Gdyni, wpisane przez okupanta niemieckiego do 3 i 4 grupy t.zw. „Leistungs-Pole”, chcący korzystać z pełni praw obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, winni złożyć deklarację wierności następującej treści: „Oświadczam, że byłem obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej. Pomny swej polskiej przynależności narodowej, przyrzekam uroczyście dochować wierności Narodowi i Demokratycznemu Państwu Polskiemu oraz sumiennie wypełniać obowiązki obywatelskie.”

Dziennik Bałtycki 23.06.1945

 

„Święto Morza” w Gdyni

W wielkiej manifestacji na Skwerze Kościuszki wzięło wyjątkowo wielki udział społeczeństwo gdyńskie. Na trybunie ukazali się przedstawiciele miejscowych władz, partii politycznych oraz Armii Czerwonej z płk. gwardii Siergiejenko na czele. […]

Dziennik Bałtycki 30.06.1945

 

Inauguracja Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w Gdyni

Dziennik Bałtycki 12.07.1945

 

Okręty UNRRA do Gdyni

Drobnica będzie wyładowywana przy nabrzeżach: Polskim, Rotterdamskim i częściowo Holenderskim. Z ogólnych potrzeb portu wykonane są roboty mające na celu prowizoryczne zabezpieczenie wysadzonych przez Niemców nabrzeży. […]

Dziennik Bałtycki 16.07.1945

Pierwszy statek w Gdyni

W dniu wczorajszym około południa do basenu węglowego portu gdyńskiego zawinął pierwszy statek towarowy. Jest to statek fiński s/s „Suomen Neito”, który został zacharterowany od władz fińskich przez Związek Radziecki celem sprowadzenia węgla śląskiego. […]

Dziennik Bałtycki 21.07.1945

 

Misja inż. E. Kwiatkowskiego na Wybrzeżu

[…] Minister Kwiatkowski, który bawi na Wybrzeżu 10 dni ma za zadanie zbadać i zreferować Rządowi stan odbudowy i sytuację gospodarczą całego Wybrzeża.

Dziennik Bałtycki 17.07.1945

 

Oddajmy hołd pomordowanym zakładnikom gdyńskim

Grono krewnych i przyjaciół zakładników gdyńskich pomordowanych przez Niemców w 1939 roku, postanowiło zająć się ustaleniem miejsca ich męczeńskiej śmierci, ekshumacją zwłok i przeniesieniem ich ciał na miejsca wiecznego spoczynku. […]

Dziennik Bałtycki 25.07.1945

 

Budujemy kutry i łodzie

Stocznia rybacka w Gdyni pracuje

[…] Nasz port rybacki był wzorowo rozbudowany – mówi dyrektor stoczni
Kuligowski. – Oczywiście w zestawieniu ze stocznią, która ma zadanie budowy statków, rybacka wydaje się niewielką, ale i inne są jej zadania. Budowa łodzi, motorówek, kutrów rybackich nie wymaga takiej przestrzeni. […]

Dziennik Bałtycki 11.09.1945

 

U kresu tułaczki

Powitanie pierwszego polskiego statku w Gdyni

W dniu 21 bm. około godz. 15 do portu gdyńskiego zawinął pierwszy polski statek s/s „Kraków”.[…] Już około godz. 14-ej nabrzeże przy basenie Piłsudskiego wypełniło się szczelnie publicznością. […] Pomimo zakazów straży nie można było upilnować tych, którzy na statku dostrzegli swych bliskich i tych, którzy od załogi pragnęli uzyskać informacje o krewnych. […]

Dziennik Bałtycki 23.09.1945

 

Prezydent Bierut i Premier Osóbka-Morawski w Gdańsku i w Gdyni

[…] Głos zabiera prezydent miasta ob. Zakrzewski: – obywatelu prezydencie, melduję, że miasto Gdynia i port są doprowadzone do porządku. Ludność stanęła ochoczo do pracy. […] Obywatelu Prezydencie! Pod Twoim przewodnictwem cała Polska stanęła do pracy nad odbudową. […]

Dziennik Bałtycki 23.10.1945

 

 

Cały naród wita powracające do kraju okręty wojennej Rzeczpospolitej Polskiej

[…] W związku z powrotem do kraju ze Szwecji polskich okrętów podwodnych („Sęp”, Ryś”, „Żbik”) oraz „Daru Pomorza” – w niedzielą na Oksywiu odbędą się uroczystości z udziałem Marynarki Wojennej, wojska i całego społeczeństwa.

Gazeta Morska  25.10.1945

 

Podniosły akt powitania „Daru Pomorza”  i jednostek Polskiej Marynarki Wojennej na Oksywiu

Dziennik Bałtycki 26.10.1945

Nauka historii

Skoro mamy pisać o historycznej rocznicy 11 Listopada przypomnieć musimy: na uroczystym swym posiedzeniu w dniu 22 lipca rb. KRN uchwaliła ustawę o ustanowieniu nowego Święta Narodowego Odrodzenia Polski. […]

Dziennik Bałtycki 10.11.1945

 

Oczyszczanie Gdyni z niepożądanych elementów

z obrad MRN w Gdyni

[…] Do akcji oczyszczania Gdyni z niepożądanego elementu niepracującego trzeba przystąpić z całą energią. […] Będą ustalone pewne kontyngenty dla wolnych zawodów, które określą ilość potrzebnych dla Gdyni lekarzy, adwokatów, kupców, itd. Reszta oraz ludzie niepracujący będą musieli Gdynię opuścić by zrobić miejsce dla ludzi związanych z portem i miastem.

Radny Czerwień w imieniu Związków Zawodowych zażądał dla robotników mieszkań w śródmieściu.

Dziennik Bałtycki 12.11.1945

 

Stocznia Marynarki Wojennej dźwiga się ze zniszczeń

Stocznia MW kilka miesięcy przed wojną była już pełnowartościową stocznią, wyposażoną w najnowsze urządzenia. Przygotowana została całkowicie jednak pochylnia, na której mógł stanąć kontrtorpedowiec „Grom”. Budowa tej stoczni była chlubą naszej gospodarki morskiej. W czasie okupacji Niemcy zdewastowali ten piękny ośrodek zupełnie. Wszystkie maszyny zostały wywiezione. […] W dniu 1 października MW przejęła stocznię od Bałtyckiej Floty radzieckiej […] Do pracy zgłosili się przedwojenni fachowcy, oficerowie, podoficerowie MW oraz robotnicy cywilni.

Gazeta Morska 13.11.1945

 

„Dar Pomorza”

Dnia 7 listopada rb. rozkazem Dowódcy Marynarki Wojennej RP statek szkolny s/s „Dar Pomorza” został przekazany przez Marynarkę Wojenną Państwowej Szkole Morskiej celem kontynuowania kształcenia młodego narybku żeglarskiego.

Gazeta Morska 19.11.1945

 

Wyższa Szkoła Handlu Morskiego

Wczoraj w WSHM w Gdyni odbyła się uroczysta inauguracja pierwszego roku szkolnego. Na wszystkich 3 kursach rozpoczęte zostały normalne wykłady. […] Bieżący rok szkolny jest pierwszym oficjalnym rokiem istnienia szkoły w Gdyni. W czasie okupacji wykłady z dziedziny handlu morskiego prowadzone były nielegalnie w Warszawie. […]

Gazeta Morska 24.11.1945

 

Uroczysty obchód jubileuszu Państwowej Szkoły Morskiej

Dnia 8 grudnia 1945 roku PSM w Gdyni obchodziła uroczyście 25-ty ok. swego istnienia. […] Obecny dyrektor szkoły K. Maciejewicz jako gospodarz powitał gości.

Gazeta Morska 12.12.1945

 

Dok w stoczni gdyńskiej już pracuje

Stocznia gdyńska własnymi siłami wydobyła zatopiony w czasie działań wojennych 6000-tonowy dok. Pracą nurków, robotników, majstrów i inżynierów w ciągu kilku tygodni dokonano wiele. 16 bm. odbyło się pierwsze dokowanie dźwigu pływającego o nośności 8 ton oraz motorówki M.O. „Generał Witold”. […]

Dziennik Bałtycki 20.12.1945

 

Perspektywy rozwojowe portów Gdyni i Gdańska

[…] Otwarte jest zagadnienie czy Gdynia i Gdańsk mają być portami równorzędnymi, czy tez biorąc pod uwagę naturalne warunki Gdańska i jego połączenia wodne, Gdynia ma być dla Gdańska tym, czym dla Hamburga jest Cuxhafen a dla Londynu – Tilburi. Gdynia jest portem nowoczesnym, zbudowanym planowo, ale, nie odbierając jej blasku jaki posiada, powstanie swoje zawdzięcza przede wszystkim czynnikom natury politycznej. […] Piękne rozplanowanie basenów portowych nie może wyrównać braku, jakim jest i będzie sprawa połączenia wodnego z żeglugą śródlądową. […]

Dziennik Bałtycki 21.12.1945

 

1955

 

Luksusowe obuwie, takąż galanterię i bieliznę można nabyć w sklepach „Galluxu”

Wystawy nowootwartego przez MHD sklepu z luksusową galanterią „Gallux” w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 47 wyglądają bardzo interesująco. W gruntownie odnowionym lokalu […] można kupić wiele atrakcyjnych towarów jak np. koszule popelinowe, wiatrówki, luksusowe obuwie produkcji ręcznej i fabrycznej, obuwie importowane zagraniczne, damskie i dziecięce. […] Otwarcie takiego sklepu w Gdyni zostało przyjęte z uznaniem przez publiczność gdyńską, o czym świadczy choćby nieustanny sznur klientów do sklepu. […]

Dziennik Bałtycki 7.01.1955

 

Będą uszczelki do konserw w słojach

Jak donosi nam Wojewódzka Komisja Planowania Gospodarczego w Gdańsku w odpowiedzi na artykuł o braku uszczelek do słojów dla produkcji konserw rybnych w spółdzielni „Syrena” w Gdyni, sytuacja ulegnie poprawie wówczas, kiedy produkcja uszczelek będzie uruchomiona w Zakładach Wyrobów Gumowych im. Buczka w Gdyni. […] Produkcja uszczelek w tych zakładach ma być uruchomiona w tym roku. (cz)

Dziennik Bałtycki 10.01.1955

 

W IX rocznicę powstania ORMO

W dniu 21 bm. przypada IX rocznica powstania Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej. W związku z tym w dniu 10 b,. na zebraniu organizacyjnym w Gdyni powołano do życia komitet obywatelski obchodu tej rocznicy. […] Przewiduje się m.in. zorganizowanie akademii centralnej w Gdyni w świetlicy Prezydium MRN przy ul. Bema 26. W części artystycznej programu wezmą udział zespoły świetlicowe Gdyni, po czym nastąpi wieczorek taneczny.

Dziennik Bałtycki 17.02.1955

 

Czcząc Lenina czcimy najgłębsze ukochanie prostego człowieka Akademia w Warszawie poświęcona 85 rocznicy urodzin Lenina

Dziennik Bałtycki 23.04.1955 

 

Pierwszy w trójmieście uliczny automat telefoniczny…

…otrzyma w tych dniach Oliwa. […] Umieszczony będzie w specjalnej, oszklonej kabinie i ze względu na możliwość korzystania zeń przez całą dobę – wymagać będzie uwagi i opieki całego społeczeństwa.

Dziennik Bałtycki 30.04.1955

 

Imponująca manifestacja 1-majowa w trójmieście

[…] Było na co patrzeć, gdy przez ulicę Świętojańską w kierunku Skweru Kościuszki, gdzie stała główna trybuna, począł płynąć nieprzerwanym strumieniem potok manifestantów. Wszak to maszerowała cała Gdynia. Gdynia stoczniowców ze Stoczni im. Komuny Paryskiej, którzy na cześć 1 Maja oddali jedną z nowowybudowanych jednostek na miesiąc przed terminem. […]

Dziennik Bałtycki 3.05.1955

 

 

 

Niedzielne uroczystości w Gdyni w dniu święta Marynarki Wojennej

były pięknym przeglądem potęgi morskiej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

W Gdyni tłok. Wszystkimi ulicami – 10 Lutego, Świętojańską, Starowiejską – płyną wielotysięczne tłumy. Wszyscy śpieszą na Skwer Kościuszki, gdzie odbędzie się kulminacyjny obchód Dni Morza – wspaniała defilada Polskiej Marynarki Wojennej i pochód społeczeństwa Wybrzeża. […] Zagrzmiały oklaski. Z głębi skweru zbliżają się oczekiwani goście. Prezes rady Ministrów Józef Cyrankiewicz, wiceprezes Rady Ministrów i minister obrony narodowej Marszałek Polski Konstanty Rokossowski
w pięknym, lśniąco białym mundurze. […]

Dziennik Bałtycki 28.06.1955

 

Od 22 lipca podróżni będą mogli korzystać z pięknej sali restauracyjnej nowego dworca gdyńskiego

W nowej sali restauracyjnej dziś wyjątkowy ruch. Bo przecież dziś każda minuta droga. Zobowiązanie oddania do użytku 22 Lipca sali restauracyjnej musi być wykonane. […] Naturalnie – jak już zresztą informowaliśmy naszych czytelników – 22 lipca nie zobaczymy jeszcze w pełnej krasie sali restauracyjnej nowego dworca. Jeszcze ściany są zbyt ubogie, gdyż brak im fresków i malowideł, nie będą też połyskiwać czarne marmury. Dopiero w sierpniu zacznie się „polerowanie”, ale i z tymi prowizorycznymi płytami pilśniowymi, za ścianami ozdobionymi jedynie świecznikami, okazale wygląda ten nowy fragment dworca gdyńskiego. Załoga budowy dumna jest, że mogła w terminie zrealizować swe zobowiązania, a projektant dworca prof. Tomaszewski na pewno podobnie jak i wszyscy gdynianie cieszyć się będzie widokiem jasnej, ładnej i wygodnej dla podróżnych dworcowej sali restauracyjnej. Jar

Dziennik Bałtycki21.07.1955

 

Gdynia otrzymała wczoraj rano 50 ton ziemniaków dalsze transporty napływają

W czwartek i piątek gosposie gdyńskie na próżno szukały w sklepach owocowo-warzywnych ziemniaków. Podstawowy artykuł spożywczy, podpora naszego letniego menu, zniknął jak kamfora. W sobotę raniutko ukazały się ziemniaki w kilku kioskach na hali targowej, ale w tak małej ilości, że wiele osób na widok olbrzymich kolejek zrezygnowało z zakupów. Jak nas informuje dyr. OZH ob. Tomczak kartoflany kryzys w trójmieście nastąpił z powodu nie dostarczenia towaru przez naszych dostawców. […] Na szczęście już skończyły się kłopoty gospodyń.

Dziennik Bałtycki 24.25.07.1955

Na sesji MRN w Gdyni mówiono o:

budynkach bez rynien

pralniach bez kanałów kominowych

szwankującej kotłowni

[…] Nie ma do tej pory osiedla, w którym nie byłoby narzekań  i żalu jego mieszkańców. […] Weźmy np. pierwsze budowane przez DBOR osiedle na Wzgórzu Nowotki (vis a vis garaży) poza architekturą, o której nic ciekawego powiedzieć nie można (podobnie zresztą jak i o architekturze innych osiedli), i nie uporządkowanym terenem najgorszym złem była kotłowania. Na jej złe działanie złożyła się wadliwa dokumentacja  plus skandaliczne wykonanie. […] Nie lepiej przedstawiają się domy przy ul. Warszawskiej, gdzie do tej pory z braku blachy użyto papy, a rynien nie zainstalowano w ogóle. Jasna rzecz, że budynki zamakają i niszczeją. […] W tym samym osiedlu postawiono jeden dom bez wody i kanalizacji. Szczytem zaś nieporozumienia budowlanych jest osiedle przy ul. Krasickiego. Np. jest pralnia, lecz nie można z niej korzystać, bo… zapomniano o kanałach kominowych. Brak ścieków powoduje gromadzenie się wody pod murami domów. […]

Dziennik Bałtycki 12.08.1955

 

W niedzielę spotykamy się w Gdyni na wielkim festynie przyjaźni

Komitet wykonawczy Miesiąca Pogłębiania Przyjaźni Polsko-Radzieckiej i Miejski Komitet Odbudowy Warszawy w Gdyni organizują w dn. 11 bm. o godz. 13 na pl. Grunwaldzkim wielki festyn przyjaźni pod hasłem: Warszawa – symbol przyjaźni narodu polskiego i radzieckiego. […]

Dziennik Bałtycki 10.09.1955

1965

 

Gdynia otrzymała nową lecznicę dla zwierząt

Skończyły się kłopoty gdyńskiej służby weterynaryjnej. Przed kilkoma dniami Lecznica dla Zwierząt mieszcząca się dotychczas w ciasnym baraku przy ul. Litewskiej w Gdyni, została przeniesiona do nowego budynku, specjalnie w tym celu wzniesionego, przy ul. Stryjskiej w Redłowie. Piękny, nowoczesny budynek położony jest na południowym stoku zalesionego wzgórza. […]

Dziennik Bałtycki 11.02.1965

 

Pierwsze zobowiązania na XX-lecie PRL na morzu

Apel załogi m-s „Orneta” która pierwsza we flocie gdyńskiego armatora podjęła zobowiązania na cześć XX-lecia PRL na morzu – nie pozostał bez echa.

Do PLO nadeszły telegramy, nadane przez załogi dwóch dalszych statków – „Władysława Broniewskiego” i „Bolesława Bieruta”, które zawierają meldunki o zobowiązaniach. Załoga „Broniewskiego” przepracuje dodatkowo ok. 1000 roboczogodzin przy remontach, konserwacji, itp. Marynarze pokładowi z „Bieruta” postanowili przepracować 300 godzin przy rozmocowaniu ładunków […] (cz)

Dziennik Bałtycki 18.02.1965

 

1 maja na Wybrzeżu

[…] Sztafety motorowe, które przejechały przed trybuną honorową oraz tysiące wzlatujących w niebo gołębi – obwieściły początek pochodu 1-majowego w Gdyni.

Dnia tego najmłodszy nasz port przybiera zawsze prawdziwie wiosenny wygląd: sprawiają to białe marynarskie czapki, kolorowe ubiory gdynianek, barwne dekoracje domów, ulic, zaimprowizowane stragany z balonikami, chorągiewkami, wiatrakami. […]

Dziennik Bałtycki 2,3.05.1965

W czynie przedwyborczym

Gdynianie swemu miastu…

[…] Z okazji zbliżających się wyborów do Sejmu i rad narodowych załoga drukarni wojskowej zobowiązała się wykonać prace stolarskie dla przedszkola nr 3 oraz udostępnić miastu środki transportu i dopomóc w wiosennych porządkach […]

Dziennik Bałtycki 2,3.05.1965

Dziś są w sprzedaży cytryny

Wydział Handlu przy Prezydium WRN wydał zarządzenie, by wydziały handlu przy prezydiach rad narodowych w trójmieście zawiadamiały mieszkańców za pośrednictwem gazety o mającej nastąpić sprzedaży cytryn. […] Gdynia otrzymuje 2 tony. Są to cytryny włoskie II gat. Zgodnie z zarządzeniem Woj. Wydziału Handlu sprzedawać się będzie po pół kg na osobę. (t)

Dziennik Bałtycki 18.05.1965

 

W czynie lipcowym

Osiedle Witomino ma już swoją pralnię i łaźnię

Wczoraj w Gdyni-Witominie w rozbudowującym się osiedlu mieszkaniowym odbyła się przyjemna uroczystość: przekazanie do użytku dwu punktów usługowych, łaźni
i pralni. […] Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej planowało uruchomienie łaźni i pralni z końcem sierpnia, termin udało się przyspieszyć dzięki realizacji zobowiązań, podjętych przez załogę MPKG dla uczczenia 22 Lipca. […]

Dziennik Bałtycki 22.07.1965

 

Przed dworcem

W Gdyni pasażerowie kolei elektrycznej, wysiadający na przystanku Wzgórze Nowotki, mają już szerokie, wygodne dojście do ul. Świętojańskiej, a ulica Władysława IV, kończąca się dawniej wylotem na ul. Czołgistów, została przedłużona do ul. Świętojańskiej, w ten sposób, że po usunięciu domków, blokujących trasę, zrobiono dwie szerokie jezdnie jednokierunkowe. Właśnie przed kilkoma dniami WPRD ukończyło asfaltowanie jezdni, prowadzącej w kierunku gdańska, wkopano słupy trakcyjne i oświetleniowe. […]

Dziennik Bałtycki 23.07.1965

 

Okręt – muzeum „Burza” powrócił do Gdyni

Wczoraj powrócił do Gdyni okręt-muzeum „Burza”, który zacumował przy al. Zjednoczenia.  […] W tym roku nasz okręt-muzeum od maja do września stał w Szczecinie, a przez pierwszą połowę tego miesiąca w Świnoujściu. W obu tych miastach „Burza” cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem. […]

Dziennik Bałtycki 17.09.1965

 

1975

 

Gdynia w 1975 roku

W gospodarce miejskiej w tym roku zakłada się przede wszystkim poprawę zaopatrzenia w wodę (dzięki rozbudowie nowego ujęcia). Kontynuować się będzie nadal szeroko zakrojony program modernizacji ciągów komunikacyjnych. […] W tym roku ukończona będzie budowa dworca Żeglugi gdańskiej przy ul. Zjednoczenia, a zacznie się realizacja pilnej inwestycji jaką są dwa nowe domy studenckie dla Wyższej Szkoły Morskiej.

Dziennik Bałtycki 23.01.1975

 

Fontanna dla Gdyni

Wczoraj rozstrzygnięty został zamknięty konkurs środowiskowy na projekt fontanny dla Gdyni, zorganizowany przez urząd Morski, Związek Polskich Artystów Plastyków w Gdańsku i gdyński Klub Międzynarodowej Prasy i Książki. […] Stanąć ma ona w pobliżu Urzędu Miejskiego przy ul. Czołgistów, na pierwszym trawniku za znajdującym się tam parkingiem. […] Jury zaakceptowało do wykonania projekt Czesława Ciesielskiego i Danuty oraz Zdzisława Kosedów.

Dziennik Bałtycki 30.01.1975

 

U progu przeobrażeń południowej Gdyni

Za dwa lata – fabryka farb okrętowych

[…] Powstanie zakład zatrudniający ok. 1000 pracowników. […] Zanim jednak do tego dojdzie, wykonawcę – gdyńskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, czekają roboty przygotowawcze, obejmujące m.in. całą infrastrukturę Gdyni południowej.Powiązanie takiego obszaru nitkami komunikacyjnymi, energetycznymi, wodnokanalizacyjnymi i ciepłowniczymi odmieni warunki egzystencji mieszkańców Małego
i Wielkiego Kacka, Orłowa i okolic oraz wyzwoli nowe tereny pod osiedla mieszkaniowe. […]

Głos Wybrzeża 3.03.1975

 

Gdyńskie inwestycje drogowe

IV kwartał terminem realnym, jeżeli…

[…] Koncepcja budowy i unowocześnienia węzła komunikacyjnego Wzgórze Nowotki – pilnego i ważnego dla miasta zadania – przewiduje realizację robót etapami. Pierwszy etap obejmuje tzw. przebicie ul. Warszawskiej do ul. Kieleckiej i dalej w kierunku ul. Olimpijskiej (mowa o nazywanej tak dawniej drodze „różowej”) […] Dokumentacja techniczna może być gotowa do 10 października tego roku, co rokuje nadzieję na rozpoczęcie robót w IV kwartale br. […] Jar

Dziennik Bałtycki 24.04.1975

 

W przeddzień majowego święta

Lepsze warunki leczenia w gdyńskim szpitalu.

Wiele było dyskusji i uzgodnień zanim Gdyńskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego wzięło w swoje ręce projekt narożnika Szpitala Miejskiego. Przedsięwzięcie było nietypowe a proces budowy skomplikowany, Z satysfakcją trzeba podkreślić, że budowlani wywiązali się z ponadplanowego zadania znakomicie. Przekazanie narożnika nastąpi więc nie w lutym roku przyszłego a już 30 kwietnia br. […] Ostatnie rusztowania już usunięto. Piękna elewacja nowej części Szpitala Miejskiego – zdobi centrum miasta.

Głos Wybrzeża 29.04.1975

 

XXX lat Marynarki Wojennej PRL

Okręty ZSRR i NRD z wizytą w Gdyni

Ostatnia część tegorocznych Dni Morza upłynęła pod znakiem uroczystych obchodów trzydziestolecia Marynarki Wojennej PRL. Obchody uświetniło przybycie do Gdyni z przyjacielską wizytą okrętów wojennych Związku Radzieckiego i Niemieckiej Republiki Demokratycznej. […] Przyjacielska wizyta wypełniona została bogatym programem. marynarze obu bratnich flot uczestniczyli w licznych wycieczkach, a także w wielu spotkaniach z przedstawicielami społeczeństwa Wybrzeża. Nie zabrakło okazji do spotkań z polskimi marynarzami – przyczyniły się one do zacieśnienia tradycyjnych więzów przyjaźni i wzajemnego lepszego poznania się. […] (ał) (wł)

Dziennik Bałtycki 30.06.1975

 

Czy będzie więcej cytrusów?

Jednym z największych rarytasów, pojawiających się od czasu do czasu na rynku są owoce cytrusowe. Ostatnio sporo sprzedawano w sklepach grapefruitów. Rozeszły się one błyskawicznie, podobnie jak niewielkie ilości cytryn i pomarańczy. […] Województwo gdańskie zgodnie z rozdzielnikiem otrzymało125 ton pomarańczy kubańskich przywiezionych przez statek „Klementyna” i 59 ton pomarańczy ze statku „Zabrze”. Poza rozdzielnikiem trafiły na rynek, przede wszystkim trójmiejski, grapefruity z Kuby. […]

Dziennik Bałtycki 7.02.1985

 

Polowanie na… pastę do zębów. Szoruj zęby – tylko czym?

Rekonesans w poszukiwaniu pasty do zębów po kioskach i sklepach drogeryjnych Trójmiasta utwierdził nas w przekonaniu, że jej zdobycie zaliczyć należy do kolejnego „handlowego sukcesu”. W paru kioskach na pytanie: kiedy była ostatnio w sprzedaży? – odpowiadano z westchnieniem: Oj, ze 3 tygodnie temu…

Dziennik Bałtycki 7.03.1985

 

W 40 rocznicę wyzwolenia Gdyni

W hołdzie tym co przynieśli wolność

Wczoraj w 40 rocznicę wyzwolenia Gdyni mieszkańcy tego miasta oddali hołd bohaterskim żołnierzom Armii Radzieckiej i żołnierzom I Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte, którzy 28 marca 1945 roku przynieśli im wolność. Punktualnie o godz. 12 na skwerze Kościuszki w Gdyni pod pomnikiem Wdzięczności odbyła się uroczysta odprawa wart. Po odegraniu hymnu państwowego PRL i dokonaniu przeglądu wart honorowych […] dokonano zmiany warty na posterunku honorowym przy pomniku Wdzięczności.

Dziennik Bałtycki 29.03.1985

Chętnych wielu – możliwości brak. W kolejce po telefon

Telefon ułatwia życie, nic więc dziwnego, że zwiększa się ciągle liczba wniosków o jego przydział. […] W samej Gdyni czeka na realizację 28 015 wniosków. […] Perspektywa oczekiwania na telefon kilkanaście lat nie napawa optymizmem. […]

Dziennik Bałtycki 15.04.1985

 

Gdyńskie Karwiny rozbudowują się

Osiedle Karwiny należy do najmłodszych w Gdyni. Pierwsi lokatorzy sprowadzili się tu w listopadzie 1982 roku. Dzisiaj w 48 budynkach, jakie dotychczas wzniesiono w Karwinach,  mieszka już ok. 8 tys. ludzi. […] Pięknie położone Karwiny po zagospodarowaniu mają szansę stać się jednym z ładniejszych osiedli w Gdyni; ale na razie do tego czasu jest jeszcze dość daleko.  M.T.

Dziennik Bałtycki 23.04.1985

 

Gdyńskie problemy

Okres pierwszej w tym roku suszy dał się porządnie we znaki wielu mieszkańcom Gdyni. W domach dzielnic wyżej położonych jak choćby Redłowo, Kamienna Góra, Obłuże, Oksywie na wodę czekano do później nocy. Często jednak nawet o północy krany były puste. Trzeba więc było liczyć na beczkowozy. Spadek ciśnienia był zauważalny także w Śródmieściu.

[…] Sytuacja zmieni się zasadniczo po wybudowaniu nowego ujęcia tzw. Reda III. Inwestycja ta została rozpoczęta w ubiegłym roku. […] Pierwsze efekty spodziewane są za trzy lata. Jar.

Dziennik Bałtycki 13.06.1985

 

40 lat Marynarki Wojennej PRL

na straży morskich granic

40 lat temu, wiosną 1945 roku żołnierze Ludowego Wojska Polskiego zaciągnęli wachtę bojową u morskich wrót PRL. Pomnażanie chlubnego, zdobytego w bojach i nagromadzonego w pokojowej służbie dorobku stało się zobowiązaniem Marynarki Wojennej PRL do wzorowego wykonywania żołnierskich obowiązków […]. Admirał Ludwik Janczyszyn, przedstawiając 40-letnią historię Marynarki Wojennej, podkreślił m.in. iż tworząca się marynarka od początku miała ludowy charakter.

Dziennik Bałtycki 21,22,23.09.1985

 

Czy basen na Polance Redłowskiej będzie nareszcie otwarty?

12 lat właściciel PPDiUR „Dalmor” rozpoczęło poszukiwania firmy, która wyremontowałaby obiekt. 11 lat  temu poinformowano Urząd Miasta w Gdyni, że „basen znajduje się w krytycznym stanie”. 5 lat temu basen zamknięto. […] W br. zlecono przeprowadzenie badań stanu basenu Wydziałowi Hydrotechniki PG. Sądzono bowiem, że pęknięta jest niecka basenu. […] Prof. Bolesław Mazurkiewicz przedstawił wyniki ekspertyzy,  której pierwszy punkt mówi, że basen na Polance Redłowskiej nadaje się do użytkowania po przeprowadzeniu prac adaptacyjnych. Nie stwierdzono pęknięcia. […] W ekspertyzie stwierdzono, że dotychczasowa metoda czerpania wody z zatoki jest nie do przyjęcia, w związku z czym istnieje potrzeba wybudowania oddzielnego jej ujęcia bądź czerpania wody z kanalizacji miejskiej.

[…] Nie sposób przewidzieć terminu ponownego otwarcia basenu. Minione lata oraz ocena skuteczności działania „Dalmoru” i władz miejskich nie napawają optymizmem.

Dziennik Bałtycki 3.10.1985

 

 

 

1995

Przystanek Cisowa

2,5 tysiąca mieszkańców z gdyńskiej dzielnicy Cisowa podpisało już petycję w sprawie wybudowania w tej dzielnicy przystanku SKM. W 1991 roku inwestycja była już przygotowana do realizacji, PKP doprowadziły tory, a miasto sfinansowało pętlę trolejbusowo-autobusową w okolicy przyszłej stacji. Na resztę brakło funduszy. Choć finansowanie należy do PKP, miasto partycypować będzie w budowie tunelu prowadzącego do przystanku. Co do terminu rozpoczęcia budowy, nikt na razie nie podjął decyzji. Cisowa liczy sobie prawie 20 tys. mieszkańców.

Wieczór Wybrzeża  24.01.1995

 

W Gdyni stanie pomnik Antoniego Abrahama

U zbiegu ulic Starowiejskiej i Dworcowej ma stanąć wzniesiony siłami społecznymi pomnik Antoniego Abrahama. Akt erekcyjny przyszłego pomnika wmurowany zostanie 10 lutego 1996 r. w 70 rocznicę otrzymania przez Gdynię praw miejskich. Komitet budowy pomnika powołany został przez gdyński oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Głos Wybrzeża 13.02.1995

 

Teraz Nauta

Gdyńska Stocznia Remontowa Nauta znalazła się na liście 500 najlepszych polskich przedsiębiorstw. Zwodowany w niej holownik „Tytan” został zgłoszony do konkursu „Teraz Polska”. […]

Gazeta Morska 8.03.1995

 

Obchody wyzwolenia Gdyni

Gdynia uczciła pamięć żołnierzy, którzy przed 50 lat zginęli podczas wyzwalania
miasta. Żołnierzom I Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte poświęcona jest pamiątkowa płyta, którą odsłonięto wczoraj przy al. Marszałka Piłsudskiego.

Gazeta Morska 29.03.1995

 

W miejscu zbrodni

Pomnik Ofiar Grudnia`70 przepasany ogromną szarfą z napisem „Zbrodnia PRL-u”, na ulicach zwiększone patrole policji – to tylko fragment reakcji na zamiar SdRP zorganizowania wiecu pierwszomajowego w miejscu komunistycznej zbrodni. […] Stoczniowcy stali obok pomnika z tablicami, na których widniały nazwiska pomordowanych.
W kręgu transparenty: „PZPR organizacja przestępcza”, „Zbrodnie komunizmu zbrodniami ludobójstwa” […] Hasła „Pocałujcie w d… Lenina”, „Precz z komuną” i „Na kolana” towarzyszyły wczoraj przedstawicielom SdRP podczas składania kwiatów pod pomnikiem Ofiar Grudnia`70 w Gdyni. […]

Dziennik Bałtycki, Wieczór Wybrzeża  2,3.05.1995

 

 

75 lat gdyńskiej uczelni

Wiwat, Morska!

Wybiciem szklanek dzwonem i odegraniem hymnu państwowego rozpoczęły się wczoraj centralne uroczystości 75-lecia Wyższej Szkoły Morskiej. Rektor uczelni Józef Lisowski przypomniał historię szkoły i przedstawił zamierzenia na przyszłość. –
Musimy odnowić nasze statki szkoleniowo-badawcze „Zenit” i Horyzont”, liczące po 40 lat – powiedział rektor. […]

Głos Wybrzeża 14.06.1995

 

Święto Morza

Organizatorzy – Urząd Miasta i Wyższa Szkoła Morska – przygotowali bogaty program uroczystości, rozłożony na trzy dni, od 23 do 25 czerwca. Piątek będzie pod hasłem Sobótki. […] W sobotę: szanty, Morska Familiada oraz występy zespołów muzycznych […]. Niedziela będzie dniem sportu. […]

Dziennik Bałtycki 21.06.1995

 

Coraz bardziej gordyjski węzeł na wzgórzu

Najgorsze skrzyżowanie w Gdyni to węzeł u zbiegu ul. Śląskiej, Piłsudskiego i tunelu pod torami kolejowymi przy przystanku SKM Wzgórze św. Maksymiliana. […] Koncepcja przebudowy tego skrzyżowania ciągnie się od blisko 20 lat i stale brakuje pieniędzy. Urbaniści gdyńscy mają opracowane cztery warianty modernizacji węzła […].

Głos Wybrzeża 26.06.1995

 

Biurowiec za 32 mln USD

Najnowocześniejszy w Trójmieście biurowiec o nazwie Baltic Business Center został wczoraj uroczyście otwarty. Mieści się on przy ul. Śląskiej w Gdyni.

Gazeta Morska  29.06.1995 

 

Air Show`95 – Gdynia Babie Doły

Air Show otworzą skoczkowie spadochronowi. Potem zobaczymy popisy indywidualnego pilotażu turbośmigłowego „Orlika” i odrzutowego Miga-29. następnie nadlecą trzy samoloty bojowe Su-22 i Mig-23. Zobaczymy niemiecki samolot „Tornado” i francuski „Super Etendard”, polskie myśliwce MiG-21.

Dziennik Bałtycki  1.07.1995

 

Flaga dla miasta

Honorową Flagę Rady Europy przekazano wczoraj Gdyni. Jest ona wyróżnieniem, przyznawanym miastom za propagowanie idei integracji europejskiej. […]

Dziennik Bałtycki 16.08.1995

 

Hartwig świętuje ogniście

Dziś w Gdyni odbędą się uroczystości związane ze 135-leciem największej firmy spedycji międzynarodowej w Polsce – C. Hartwig. 1 lipca 1858 roku obywatel Wielkiego Księstwa Poznańskiego zapisał w rejestrze handlowym swoją firmę – garbarnię. Dobra koniunktura s[prawiła, że wkrótce zajął się także handlem artykułami opałowymi i budowlanymi. Potem zaczął przewozić także inne towary. W ten sposób powstało przedsiębiorstwo przewozowo-spedycyjne pod szyldem C. Hartwig. […]

Gazeta Morska 10.09.1995

 

Rusza budowa Trasy Kwiatkowskiego

Koniec z dziurą w moście

Po 21 latach od rozpoczęcia budowy Trasy Kwiatkowskiego, Gdynia przekazała wczoraj teren budowy jej wykonawcom. To znak, że ponownie rusza inwestycja, która będzie początkiem autostrady północ-południe. […] Pomysł budowania wiaduktu łączącego Obłuże i port z odległą dzielnicą Leszczynki zrodził się już w latach 50. W 1974 roku rozpoczęto budowę Trasy Kwiatkowskiego. W tym samym roku rozpoczęto budowę obwodnicy trójmiejskiej, która miała stanowić naturalną kontynuację estakady. Cztery lata później obwodnica była gotowa. Na dokończenie Trasy Kwiatkowskiego zabrakło pieniędzy, dziś mówi się, że również zapału. Zrealizowano dwa fragmenty trasy – od ul. Morskiej do ul. Unruga, które rozdzielają brakujące przęsła. […]

Gazeta Morska  28.09.1995

 

Cisowa Główna Osobowa

Od wielu lat mieszkańcy gdyńskiego osiedla Cisowa domagają się wybudowania tu przystanku SKM. […] Ściślej rzecz biorąc: przystanek jest, tylko nie dla wszystkich. Ponieważ nieopodal znajduje się lokomotywownia PKP, pociągi SKM zatrzymują się w miejscu, w którym planowana jest budowa peronu. Mogą tu wsiadać i wysiadać pracownicy kolei. Pozostali pasażerowie muszą jechać dalej. […] Na najbliższej sesji radni mają przedyskutować kwestię przystąpienia do umowy z DOKP w sprawie ewentualnej budowy przystanku.

Gazeta Morska  12.10.1995

 

Gdyński Euromarket otwarty!

Aż 33 pary nożyczek trzeba było do przecięcia wstęgi otwierającej Euromarket przy ul. Nowowiczlińskiej, największego centrum handlowego w okolicy, sfinansowanego przez polską firmę i wybudowanego przez polskich wykonawców.

Dziennik Bałtycki  7.12.1995

 

Centralne uroczystości Grudnia`70 w Gdyni

Niepowtarzalna jest ta Gdyńska Droga Krzyżowa, odtwarzająca pochód z ciałem niesionym na drzwiach. Przypomina tę z premedytacją zaplanowaną zbrodnię, do której doszło z rozkazu władzy sprawowanej przez moskiewskich wasali – powiedział w kazaniu pod krzyżem na al. Piłsudskiego arcybiskup Tadeusz Gocłowski, podczas centralnych uroczystości Grudnia`70, jakie odbyły się w Gdyni w 1995 roku. I mówił dalej: przestępstwem było odebranie wolności, a szczytem zbrodni strzelanie do chłopców i dziewcząt, którzy szli do pracy, do szkół. A czynili do nie bolszewicy, lecz Polacy.

Dziennik Bałtycki  18.12.1995

Honorowy obywatel Wałęsa

Radni nadali honorowe obywatelstwo Gdyni prezydentowi Lechowi Wałęsie i Janowi Nawakowi-Jeziorańskiemu.

Głos Wybrzeża 21.12.1995

2005

 

Klęską miasta i jego prawników zakończył się proces o odszkodowanie, który przedstawiciele magistratu wytoczyli spółce Kupcy Gdyńscy za bezumowne korzystanie z terenu u zbiegu Armii Krajowej, Władysława IV i 10 Lutego na przełomie 2000 i 2001 r.

Dziennik Bałtycki 14.02.2005

 

Polska zapłaci

Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że Polska pogwałciła jeden z artykułów „Europejskiej konwencji praw człowieka”, który mówi o prawie do sprawiedliwego procesu. Oznacza to, że wdowy po marynarzach z promu, który zatonął u wybrzeży Rugii 14 stycznia 1993 r., udowodniły, że polskie sądy nierzetelnie przeprowadziły procesy dotyczące katastrofy. Skarżący (dziewięć kobiet i jeden mężczyzna) wyrokiem trybunału musi otrzymać po 4600 euro odszkodowania z tytułu strat moralnych.

Dziennik Bałtycki 4.03.2005

 

Kolosy

Najważniejsze w Polsce nagrody przyznawane podróżnikom – Kolosy 2004, zostały rozdane. W sobotę wieczorem, w Teatrze Miejskim, wręczono pięć statuetek stylizowanych na tajemnicze posagi z Wyspy Wielkanocnej. Cztery za największe podróżnicze dokonania 2004 r. i Super Kolosa. Ten ostatni trafił do rąk Marka Kamińskiego i Wojciecha Moskala w 10 rocznicę zakończenia wyprawy na Biegun Północny.

Dziennik Bałtycki 7.03.2005

 

189 milionów na Estakadę Kwiatkowskiego

Na tak dobre wieści Gdynia czekała równo rok. Miasto dostanie z Unii Europejskiej 189 milionów złotych na dokończenie budowy Estakady Kwiatkowskiego. Po 12 miesiącach od złożenia wniosku, Komisja Europejska bez najmniejszych uwag pozytywnie oceniła projekt połączenia estakady z trójmiejską obwodnicą. 189 mln to aż trzy czwarte całkowitego kosztu potężnej inwestycji.

Dziennik Bałtycki 12.04.2005

Market na Morskiej

W Gdyni powstanie nowe centrum handlowe. Będzie się mieścić przy ul. Morskiej, w najbliższym sąsiedztwie dawnej mleczarni Kosakowo. Miasto zgodziło się na jego budowę. Postawiło jednak warunki: przebudowanie przez inwestora skrzyżowania ulic Morskiej i Mireckiego, wyremontowanie ul Mireckiego i stworzenie nowej ulicy dojazdowej od strony torów.

Dziennik Bałtycki 12.04.2005

 

Terminal inwestuje

Nowa suwnica nabrzeżowa, urządzenie dźwigowe, służące do załadunków i wyładunków kontenerów, uruchamiana jest w Bałtyckim Terminalu Kontenerowym BCT. Jej zainstalowanie umożliwi zwiększenie rocznej zdolności przeładunkowej terminalu z 380 do 600 tys. TEU. Suwnice dostarczyła w elementach fińska firma Konecranes
a zmontował ją Portowy zakład techniczny, spółka Zarządu Portu Morskiego Gdynia.

Dziennik Bałtycki 13.04.2005

 

Nowe lotnisko!

Województwo pomorskie zyska już niedługo nowe lotnisko cywilne. Powstanie ono z bazy Marynarki Wojennej Babie Doły – w Gdyni Oksywiu. Zarząd powierzono spółce Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

Dziennik Bałtycki 4.05.2005

 

Droga do portu

Z wielka pompą rozpoczęła się rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego. Celem robót jest bezpośrednie połączenie portu Gdynia z siecią dróg krajowych i międzynarodowych. Inwestycja pozwoli na sprawne wyprowadzenie ruchu z Portu wschodniego na Estakadę Kwiatkowskiego i jest pierwszym, spośród kilku projektów, współfinansowanych ze środków UE. W pierwszym etapie modernizacji wykonano m.in. nowy wiadukt oraz rondo u zbiegu ulic Czechosłowackiej i Polskiej.

Dziennik Gdyński 4.06.2005

 

Korona Donas

Dzięki współpracy miasta z operatorem telefonii komórkowej, od dziś można podziwiać Gdynię z wysokości aż 231 metrów. Dla turystów udostępniony został za darmo taras widokowy na najwyższym gdyńskim wzniesieniu – liczącej 206 metrów górze Donas w lesie koło Dąbrowy. Prywatna firma, chcąc budować wieżę, była zmuszona pomyśleć o turystach.

Dziennik Bałtycki 5.05.2005

 

Jeszcze więcej super imprez

Pod festiwal Heineken Open`er Gdynia wynajęła skwer Kościuszki za darmo. Ale i tak się opłaciło. Tak będzie też przy innych wielkich imprezach. To była znakomita promocja miasta, dzięki tej imprezie trafiliśmy na czołówki gazet – zaciera ręce Bogusław Stasiak, wiceprezydent Gdyni. W weekend bawiło się 50 tys. ludzi.

Dziennik Bałtycki 14.07.2005

 

  1. rocznica strajków sierpniowych w Gdyni

Stocznia gdańska stanęła jako pierwsza. Dzień później prace przerwała Stocznia im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Gdyńskim „Wałęsą” był Andrzej Kołodziej, a 15 sierpnia był jego drugim dniem pracy w stoczni. […] Takie były początki. Musiało minąć jeszcze 10 lat zanim Sejm PRL uchwalił zmiany w konstytucji – orzeł odzyskał koronę, władza zwierzchnia wróciła do narodu, a PRL zmieniło się w RP.

Dziennik Bałtycki 12.08.2005

 

Nagroda dla miasta

Gdynia zajęła III miejsce w IV. ogólnopolskim konkursie „Bezpieczna Gmina”.
Startowało w nim 230 gmin z całej Polski. – Kapituła konkursu doceniła wysiłki mieszkańców, instytucji i samorządu na rzecz poprawy bezpieczeństwa – mówi Anna Piocha-Bucior, kierownik biura prezydenta.

Dziennik Bałtycki 8.09.2005

 

Gigantyczna inwestycja na Wzgórzu św. Maksymiliana

Niemal 100 mln złotych wydać chce spółka Apsys International, właściciel Geanta, na dobudowanie nowej części gmachu na Wzgórzu św. Maksymiliana. Ma to być jeden z najbardziej luksusowych obiektów tego typu w Trójmieście.

Dziennik Bałtycki 8.09.2005

 

Orłowski „Plastyk” ma już 60 lat

Orłowskie liceum plastyczne korzeniami sięga Wilna. W 1945 r. Wydział Kultury i Sztuki w Gdyni powierzył zorganizowanie Liceum Sztuk Zdobniczych Przemysłu Artystycznego Józefowi Bodzińskiemu, który został pierwszym dyrektorem szkoły.

Dziennik Bałtycki 16.09.2005

Przeczytaj również

Najnowsze