Rola Banku Gospodarstwa Krajowego w rozwoju gospodarczym Gdyni w okresie międzywojennym / Mieczysław Widernik // Rocznik Gdyński. – 2003, nr 25, s. 111-125

Rola Banku Gospodarstwa Krajowego w rozwoju gospodarczym Gdyni w okresie międzywojennym