Rozrywką w Gdyni jest kino “CZARODZIEJKA” // Polska Reduta. – 1934, nr 1, s. 28