Ruch towarów w porcie gdańskim w roku 1934 świadczy o zaniku kryzysu ekonomicznego // Gazeta Gdańska.- 1935, nr 17, s. 12

Ruch towarów w porcie gdańskim w roku 1934 świadczy o zaniku kryzysu ekonomicznego // Gazeta Gdańska.- 1935, nr 17, s. 12
Ruch towarów w porcie gdańskim w roku 1934 świadczy o zaniku kryzysu ekonomicznego // Gazeta Gdańska.- 1935, nr 17, s. 12