Sąd ogłosił wyrok na winnych zajść w Gdyni // ABC. – 1936, nr 230, s. 2