Sensacyjna rozprawa o psa. “Rex” czy “Wulkan” // Gazeta Bydgoska. – 1931, nr 12, s. 2