[W tych dniach przyaresztowano …] // Gazeta Grudziądzka. – [brak danych]

W tych dniach przyaresztowano // Gazeta Grudziądzka [brak-danych]