Sensacyjne aresztowanie dyrektora oddziału Banku Związku Spółek Zarobkowych w Gdyni // Gazeta Gdańska. – 1939, nr 3, s. 2

Sensacyjne aresztowanie dyrektoraa oddziału Banku Związku Spółek Zarobkowych w Gdyni