Sezon w Gdyni zapowiada się dobrze // ABC. – 1927, s. 3