Siedem razy Sztandar Pracy / Andrzej Gołębiowski // Rocznik Gdyński. – 1977, s. [24]. – Il.

Siedem razy Sztandar Pracy