Społeczne i przestrzenne uwarunkowania zdrowia kobiet: przykład Gdyni / Joanna Stępień.- Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017, s. 162

Społeczne i przestrzenne uwarunkowania zdrowia kobiet: przykład Gdyni / Joanna Stępień
Społeczne i przestrzenne uwarunkowania zdrowia kobiet: przykład Gdyni / Joanna Stępień
Społeczne i przestrzenne uwarunkowania zdrowia kobiet: przykład Gdyni / Joanna Stępień