Sposób regulowania zobowiązań przez Komisarjat Rządu i szkody wynikające z tego dla rzemiosła przemysłu i handlu w Gdyni // [Materiały wyborcze ]]