UM1939_1-79

Sprawozdanie Rady Polskich Interesantów Portu Gdyńskiego za rok 1938
UM1939_1-78
UM1939_1-80