UM1939_1-80

Sprawozdanie Rady Polskich Interesantów Portu Gdyńskiego za rok 1938
UM1939_1-79
UM1939_1-81