Sprawozdanie z działalności Rady // Gazeta Gdańska. – 1935, nr 12, s. 7

Sprawozdanie z działalności Rady