B. dyrektor firmy “Atlantic” przed sądem w Gdyni. Ostatni etap przewodu sądowego. Przemówienia prokuratora i obrony // Gazeta Gdańska. – 1934, nr 14, s. 61934, nr

B. dyrektor firmy Atlantic przed sądem w Gdyni. Ostatni etap przewodu sadowego. Przemowienia prokuratora i obrony