Sprawozdanie z wykonania planu gospodarczego i Budżetu Miasta Gdyni z rok 1967. – Prezydium Miejskiej Rady narodowej w Gdyni. – Gdynia 1967

Sprawozdanie z wykonania planu gospodarczego i Budżetu Miasta Gdyni za rok 1967

Sprawozdanie z wykonania planu gospodarczego i Budżetu Miasta Gdyni za rok 1967

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z wykonania planu gospodarczego i Budżetu Miasta Gdyni za rok 1967