Statystyka ruchu w porcie za styczeń 1939 r. // Wiadomości Portowe. – 1939, nr 1/2, s. 42-. – Tab.

Statystyka ruchy w porcie za grudzień [1938]