Stocznia Gdynia – udziałowcy bez zmian / (PiF) // Namiary na Morze i Handel: dwutygodnik menadżerów transportu, handlu i przemysłu morskiego. – 2005, nr 1, s. 16

Stoczia Gdynia - udziałowcy bez zmian