dzs159

Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni. Wspomnienia z lat 1952-1960
Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni. Wspomnienia z lat 1952-1960
dzs160