Strażnica Urzędu Celnego w strefie wolnocłowej portu gdyńskiego // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1933, nr 9, s. 11

Strażnica Urzędu Celnego w strefie wolnocłowej portu gdyńskiego