Strzały w Gdyni: z kroniki policyjnej // Gazeta Gdyńska. – 1990, nr 12, s. 1