Szkoła marzeń hartowanych / Jan Jastrzębski // Rocznik Gdyński. – 1978/1979, s. [147]-154. – Il.

Szkołą marzeń hartowanych