Ostatnie dni okupacji Gdyni (w świetle materiałów niemieckich) / Aleksy Kaźmierczak // Rocznik Gdyński. – 1978/1979, s. [135]-145. – Il.

Ostatnie dni okupacji Gdyni (w świetle materiałów niemieckich)