Szkoła “szkrabania się” w górę: siedem razy “Sztandar Pracy” / Andrzej Gołębiowski // Rocznik Gdyński. – 1977, s. 63-67. – Il.

Szkoła "szkrabania się" w górę: siedem razy "Sztandar Pracy"