Szpecące wygląd miasta reklamy znikną w Gdyni w dniach najbliższych. Fotosy i afisze znajdą pomieszczenie w specjalnych, skomasowanych gablotkach // Gazeta Gdańska. – 1937, nr 100, s. 8

Szpecące wygląd miasta reklamy znikną w Gdyni w dniach najbliższych. Fotosy i afisze znajdą pomieszczenie w specjalnych, skomasowanych gablotkach // Gazeta Gdańska. - 1937, nr 100, s. 8