Targi Gdyńskie / Barbara Mikołajczuk // Rocznik Gdyński. – 1992/1993, nr 11, s. [111]-115. – Il.

Targi Gdyńskie