Taryfy kolejowe i kolejowo-wodne portu gdyńskiego // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1933, nr 3, s. 29

Taryfy kolejowe i kolejowo-wodne Portu Gyńskiego