“Technotarg” Spółka z ogr.odp. Gdynia, ul. Portowa 8 // [b.d.]