Śmiertelny wypadek motocyklowy / (ATE) // Kurjer Warszawski. – 1935, nr 12, s. 8