UM1939_1-48

Tendencje rozwojowe portów Gdyni i Gdańska w 1938 r. na tle ostatnich przemian politycznych Europy Środkowej
UM1939_1-47
UM1939_1-49