UM1939_1-49

Tendencje rozwojowe portów Gdyni i Gdańska w 1938 r. na tle ostatnich przemian politycznych Europy Środkowej
UM1939_1-48
UM1939_1-50