Torpeda Ilustrowana Gazeta Tygodniowa

Rocznik Gdyński
Rocznik Gdyński

… wychodząca od 25 kwietnia 1936 r raz w tygodniu “Torpeda”. Powstała z inicjatywy dwóch dziennikarzy mutacji “Dnia Pomorskiego” – “Gazety Morskiej” – Józefa Dobrostańskiego i Mikołaja Arciszewskiego. trzecim udziałowcem założonej (“cichej”) spółki był Adam Formela… “Torpeda” zdołała utrzymać się jako samodzielne pismo przez ponad rok. O jej losie przesądził fakt powstania w kwietniu 1937 r. “Kuriera Bałtyckiego”…
Źródło: Wiktor Pepliński, Prasa pomorska w Drugiej Rzeczypospolitej. – Wydawnictwo Morskie: Gdańsk 1987

Rocznik Gdyński
Rocznik Gdyński