Towarzystwo Handlowo Przemysłowe ALFRED JURZYKOWSKI Spółka akcyjna GDYNIA // Biuletyn Izby przemysłowo-handlowej. – 1937, nr 1