KRAJOWE TURBINY PAROWE DO 200 KM i POMPY TURBINOWE // Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowej. – 1937, nr 1