Towarzystwo Hippiczne w Gdyni / Teresa Szydłowska // Rocznik Gdyński. – 1998, nr 13, s. [269]-274. – Il.

Towarzystwo Hippiczne w Gdyni