Towarzystwo Miłośników Gdyni / Tadeusz Grembowicz // Rocznik Gdyński. – 1977, s. [195]-196

Towarzystwo Miłośników Gdyni