Poezja narodzin / Edgar Milewski // Rocznik Gdyński. – 1977, s. 189-194

Poezja narodzin