Uczymy się bronić przed niebezpieczeństwami przyszłej wojny // Gazeta Gdańska. – 1937, nr 148, s. 8

Uczymy się bronić przed niebezpieczeństwami przyszłej wojny // Gazeta Gdańska. - 1937, nr 148, s. 8