Udział Gdyni i Gdańska w handlu zagranicznym Polski // Uprawa Morza. Kwartalnik Morskiego Kolegium Ekonomicznego w Gdyni. – 1938, z. 1, s. [54]-57. – Tab., wykr.

Udział Gdyni i Gdańska w handlu zagranicznym Polski