Udział Gdyni i Gdańska w handlu zagranicznym Polski w r. 1938 / B. P. // Uprawa Morza. Kwartalnik Morskiego Kolegium Ekonomicznego w Gdyni. – 1939, nr 1, s. 1938,

Udział Gdyni i Gdańska w handlu zagranicznym Polski w r. 1938

Udział Gdyni i Gdańska w handlu zagranicznym Polski w r. 1938