Udział portów P. O. C. w handlu zagranicznym Polski w r. 1938 // Wiadomości Portowe. – 1939, nr 1/2, s. 23. – Tab.

Udział portów P. O. C. w handlu zagranicznym Polski w r. 1938 // Wiadomości Portowe. - 1939, nr 1/2, s. 23. - Tab.