Umowa w sprawie budowy portu w Gdyni / P. Bomas // Morze. – 1924, nr 2, s. 11

Umowa w sprawie budowy portu w Gdyni / P. Bomas // Morze. - 1924, nr 2, s. 11