[Urbaniści: profesorowie … // Kurier Gdyński. – 1992, nr 1, s. 2, 3

[Urbaniści: profesorowie ... // Kurier Gdyński. - 1992, nr 1, s. 2, 3[Urbaniści: profesorowie ... // Kurier Gdyński. - 1992, nr 1, s. 2, 3