Jugosłowianie czekają // Kurier Gdyński. – 1992, nr 1, s. 2