dzs035

Ustrój administracyjny Gdyni w latach 1920-1939
dzs034
dzs036