dzs036

Ustrój administracyjny Gdyni w latach 1920-1939
dzs035
dzs037