dzs037

Ustrój administracyjny Gdyni w latach 1920-1939
dzs036
dzs038